Viktigt att ha budget i balans

Av , , Bli först att kommentera 1

 

Vi vill att välfärden ska gå före skattesänkningar. Ökade klyftor och ökade otrygghet utvecklar inte Umeå. Det är viktigt att vi skapar jobb och tillväxt som lyfter Umeå nationellt och internationellt och då behövs starka finanser.
En stor utmaning för oss är den rådande ungdomsarbestlösheten där vi saknar en politik från regeringen. Den kommunala vuxenutbildningen får mindre stadsbidrag med 10 miljoner. Färre högskolplatser och få arbetsmarknadsutbildningar från arbetsförmedlingen hjälper inte ungdomarna ut i arbete. Under kommande år vill jag se över hur vi kan styra över pengar från gymnasieskolan till vuxenutbildningen då ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög.
Ett område som är strategiskt viktigt för Umeås utveckling är byggnadsnämndens arbete. Där gör vi en satsning med 4 miljoner så att planer och bygglov ska smidigt hanteras och utveckla Umeå.
Umeå växer och där förstärker vi med 20 miljoner till barnomsorgen. Kommundelsnämnderna får också budgetförstärkningar för att klara av barngrupperna. Socialtjänsten får en ramökning på 13 miljoner för äldreomsorgen, ytterligare 10 miljoner från Tilda-medel kommer socialtjänsten att få tillgång till. Även Tekniska nämnden, Hälso och miljö nämnden och fritidnämnden får budgetförstärkningar
Den borgerliga alliansen vill sänka skatten med 200 miljoner fram till valet 2014 och bara prioritera välfärdens kärna. Allt låter bra så här långt, men det kommer inte att finnas pengar till volymökningar. Tror någon att det inte kommer att flytta hit människor, kanske få barn, kanske besöka biblotek och andra fritidsverksamheter. Behöver man inte transportera sig på cykelvägar med cykel eller kollektivtrafik till jobbet osv. Allt detta skapar ekonomiska krav på kommunala verksamheter.  Ser vi till befolkningstillväxten i Umeå har den varit positiv sedan 50 talet. Tror man däremot att Umeå kommer stanna av i utvecklingen då kan alliansens budget vara ett alternativ
Det kommer att skilja 200 miljoner i budgeten och vi lovar samma verksamhet, anledningen från alliansens sida är sänkta skatter. Uppsägning av personal i kommunen ligger i alliansens budget och kommer inte att hinnas med. Ställtiden ligger på 10 månader innan personal avslutar sin anställning och eventuella effektivisering slår in. Det är luft i deras budget utan att göra politiska värderingar.  Skattesänkningarna slår in efter nyår 2013 och minskar drastiskt pengar till skola vård och omsorg.
Regeringen har misslyckats i jobbpolitiken och har inga förslag på reformer och idéer på morgondagens samhällsutveckling. Alliansen i Umeå kör i samma spår och lovar sänka skatten vilket minskar reformutrymmet.
Tycker att vi ska ha en budget i balans och starka finanser vilket även Ander Borg har tydligt deklarerat.
 I Umeå vill vi Socialdemokrater värna om jobb och tillväxt som finansierar vår gemensamma välfärd för alla. Trygghet och tillväxt går hand i hand.
Hans Lindberg (s)

Saknar både utbildning, olja och motor

Av , , Bli först att kommentera 1

 

Det finns nu färska siffror på att regeringens politik slår hårt mot högskolorna.
Mellan 20-30 tusen högskoleplatser har försvunnit trots att arbetslösheten och söktrycket till universiteten är fortsatt höga. Tycker det är anmärkningsvärt att de styrande i Sverige inte ser utbildning som en investering för landet och individen.
 

Sverige ska konkurera med kunskap och innovation vilket många andra OECD länder gör i stor omfattning när de förstått att utbildade människor utvecklar företagen och landet.
Eu s mål fram till 2020 är att alla som går ut gymnasiet ska minst 40 % gå vidare till högre utbildning. I Sverige ha vi legat över 40 % gränsen men befarar att vi inte kommer att klara eu mål i denna fråga.
 

Om företagen inte får rätt kompetens flyttar företagen dit kompetensen finns vilket kan vara tillväxhämmande för Sverige att vi inte erbjuder breda utbildningslösningar.
 

Utbildning ska var som olja i maskineriet, regeringen saknar både olja och motor i detta fallet.
 

Hans Lindberg (s)
 

Sommarskola för elever

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Mikael Damberg från Socialdemokraterna kan tänka sig att införa obligatorisk sommarskola för elev som inte klarar av målen i skolan. Responsen har varit blandad i fråga. I Folkbladet menar man att det är en kapitulation till borgligheten.
För gymnasie eleverna i Umeå har det varit positivt att de kunnat läsa i sommarskola. Upplägget har varit att de haft uppläsningen som ett sommarjobb. Resultatet har varit goda och eleverna har tyckt att det har varit ett bra alternativ till att få en andra chans. Kritiken pekar också på att eleverna borde inom ordinarie termin klara av skolan med godkännda betyg.  Visst kan det var så men 20 % av eleverna klarar inte av gymnasieutbildningarna vilket är höga siffror och något måste göras.
Jag tror att vi måste se lite rundare på lösningarna för våra elever och att det ska individanpassas i större omfattning så att eleverna klara målen.
Terminstiderna som ett exempel är anpassade efter tidigare skördetiderna i jordbruket. Tror att vi skulle behöva se över planeringen av skolan och därigenom våga ta nya tag i skolutvecklingen.
Ett bevis på att det inte fungera idag är att eleverna känner sig mer och mer stressade i skolan vilket kan bero på korta terminer och att allt ska hända i slutet. Då kan sommar skola vara ett alternativ för att få en bra studiero och en ännu mer individanpassad undervisning.
Det kanske till och med ska gälla alla som vill utveckla sitt lärande.
Hans Lindberg (s)

Mekande kan vara felande eller helande

Av , , Bli först att kommentera 3

 

 
Idag ska jag byta förgasare och lite annat på motor i båten. Vill inte påstå att jag är någon bättre skruvare men det känns som en utmaning att få göra något som man inte har en färdig plan för hur det ska lösas.
Troligtvis kommer undertecknad att säga att denna motor kan fara åt … eller så lyckas jag att få igång motorn med den nya förgasaren. När man gör saker som man inte riktigt vet vart det tar vägen och lyckas kan det var helande för en själv och nöjdheten växer fram.
Det jag vill komma fram till är att det handlar om att man måste våga göra fel för att kunna lyckas.
Hans Lindberg

Här förändras politiken

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Idag ska jag vara ordförande på Socialdemokraternas Studentförbunds kongress.
Ungdomar från hela landet kommer upp till Umeå för att genomföra en kongress med inriktning på förändring av samhället. Jämställdhet, kollektivtrafik, synfel, kött, leva som man lär och teoretiska ämnen på yrkesförberedande program kommer kongressombuden bl.a. att debattera.
Det är många motioner som vill ha samhällsförändring. Tycker att det känns som en frisk fläkt när ungdomar bryter i samhällsstrukturer som många gånger cementerats fast.
Även om det inte alltid är genomförbart så vänder det på frågorna och tar ibland en helt ny vändning.
Ser fram emot en spännande dag då politikens skapande ska föra fram en positiv samhällsutveckling för alla.
Hans Lindberg (s)

Bättre kommunikation mellan Sverige och Finland

Av , , Bli först att kommentera 3

 

I tidigare blogg har jag lyft upp att vi borde bygga en bro till Finland för att utöka arbetskraftsregionen och binda ihop Finland och Sverige på ett bra sätt.
En bro kan vara en långsiktig lösning, men vad gör vi fram till dess.  Idag har vi ett konkursbo som kör gamla Rg-lins båt. Hur det här kommer att se ut på sikt är fortfarande oklart.
I och med att vi inte har en endamålsenlig kommunikation som vi hade med tidigare färjor har vi inte i samma omfattning finska turister i vår fjällvärld. Även arbetskraft och studenter har svårt att transporteras sig över gränserna. Det hämmar utvecklingen för hela regionen
Regeringen har inte visat på något intresse i denna fråga trots att båten kan betraktas som en fortsättning  på e 12 väg. Det är viktigt att vi har en bra kommunikation mellan länderna och då kanske vi måste hitta en bra båt som transportera oss på ett bra och smidigt sätt tills vi har en bro.
Hans Lindberg(s)

Allians för vem?

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Moderaternas partisekreterare Kent Persson förklarar nu vad han menade med utspelet om en ny tillsynsmyndighet för äldreomsorgen, trots att en sådan myndighet redan är på väg.
Från kristdemokratiskt håll reagerade man på moderaternas Kent Perssons utspel. Kd:s partisekreterare Acko Ankarberg tyckte att det vore bra om Persson var mer insatt i Kd:s politik. Partiledaren Göran Hägglund konstaterade på Twitter att det var tur att Moderaterna hann lansera förslaget innan den nya myndigheten är på plats.
Hägglund skrev också ironiskt att han själv funderade på att lansera ett förslag som han skulle kalla jobbskatteavdrag.
Det är lite illavarslande att ledande politiker inte har koll på vad som ska genomföras och lägger nya förslag i Moderaternas fall att inrätta en välfärdsinspektion som Kd jobbat fram och ska beslutas om inom kort.
För mig låter det som intern kannibalism då allianspartierna in kan prata ihop sig i en så viktig fråga som välfärden. Regeringen har med andra ord inte koll på läget.
Kan det vara så att partierna nu i desperation ska profilera sig då väljarsiffrorna viker neråt för de borgerliga partierna.
Om 2 år ska regeringsdugligheten testas och då tror jag inte triumfkorten i valrörelse är detta.
 
Hans Lindberg (s)
 

Jobbpolitik får tummen ner

Av , , Bli först att kommentera 0

 

                                       
Regeringens jobbpolitik får tummen ner från Sveriges arbetsförmedlare.  
                                       
Sju av tio tycker inte att ungdoms- garantin eller jobb- och utvecklings- garantin för långtidsarbetslösa räcker till, visar en enkät som fackförbundet ST låtit göra bland 2 300 av landets runt 10 000 arbetsförmedlare.        
                                       
Insatserna i garantin sägs ha för låg kvalitet och komma igång för sent. Sju av tio förmedlare vill också kunna erbjuda mer arbetsmarknads- utbildning, skriver Dagens Nyheter.  
 
Det framgår tydligt att regeringen inte lyckats med jobbpolitiken.
 
Istället för att regeringen bara vill prata om bidrag och utanförskap borde regeringen ta frågan på allvar och satsa aktivt på arbetsmarknadsutbildningar, investera i infrastruktur, och fler händer i offentligsektor bl.a.
 
Vi vet att många ungdomar som gick ut gymnasiet på 90 talet fortfarande inte lyckats få arbete vilket visar på att mer borde göras för våra unga
 
Regeringes satsning på unga får tummen ner av svenska arbetsförmedlare och det tycker jag skickar en tydlig signal, vi behöver en ny politik.
 
Hans Lindberg (s)
                                       

 

 

Tekniken gör att regeringen gör vänstersväng

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Regeringen beslutade förra torsdagen att tillsätta en digitaliseringskommission, som ska se till att Sverige blir bäst i världen på att utnyttja den nya teknikens möjligheter.
Jag välkomnar att regeringen nu erkänner att man måste börja se tekniken som en tillgång och framgångsfaktor. Ser vi till skolans värld beslutade Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden i Umeå att alla elever skulle ha tillgång till bärbara datorer 2006, 2010 hade alla 3 årskullarna på gymnasiet bärbara datorer. V i var först ut i Sverige med denna digitala satsning.
Detta har inneburit att vi har utvecklat nya lärostilar så att eleverna utvecklar sitt lärande.
Skolan har varit under lång tid digital vit fläck. Vi har inte i Umeå känt något nationellt stöd i att ge eleverna digitala kompetenser. Hoppas att skolministern börjar prata om hur vi individualisera inlärningen och då är tekniken ett hjälpmedel som hjälper eleverna till bättre resultat.
Nya gymnasiereform och skollag lyfter inte upp detta viktiga område i någon större omfattning.
Min uppfattning är att skolan är ett samhällsbygge där eleven ska få bredare kompetenser där digital kompetens är centrala.
 
Hans Lindberg (s)

Vem ska lyfta Grekland ekonomi?

Av , , Bli först att kommentera 0

 

Den ekonomiska krisen är det väl ingen som undgått att ta del av den senaste tiden. Länders bankväsenden har fått på ett okontrollerat sätt försätta bl.a. Greklands ekonomi på spel.
På radion igår hörde jag att det inte blir några räntesänkningar från Europeiska centralbanken vilket påverkar också räntan i alla europeiska länder. En räntesänkning skulle få konsumtionen att rulla igång i dessa ekonomiskt drabbade länder.
Nu när politikerna i dessa länder inte får hjälp med räntesänkningar måste man ta ett eget politiskt ansvar och börja reformera upp landets ekonomi.
Jag säger inte att det är fel att lokala politiker tar ett större ansvar men problemet i detta sammanhang uppstår är när arbetskraften är rörlig och kompitensen kanske flyttar iväg då åtstramningspaketen slår in. I intervjuer med ungdomar från Grekland säger dom att de kommer att flytta ifrån Grekland när de inte tror på landets framtid.
Jag har förståelse för dessa ungdomars uppfattning när ungdomarna ska betala för något som någon annan ställt till med.
Det som känns tröstlöst är att de som ställt till det ekonomiskt går fri, och de unga ska betala notan genom troligtvis olika åtstramningsreformer. Många ungdomar kommer att rösta med fötterna och flytta.
Min fråga är då, vem ska lyfta Grekland ekonomi?
 
Hans Lindberg (s)