Rätt att själv få välja partner!

 

Hur många tvångsäktenskap som ingås i Sverige varje år vet ingen. Det finns organisationer som gjort uppskattningar om hur många det rör sig om och siffrorna varierar men en siffra som jag sett är att 70 000 unga i Sverige saknar möjligheten att fritt välja sin partner. Migrationsverket gjorde en kartläggning tillsammans med Skatteverket för några år sedan och då hittade man nästan 300 äktenskap som ingåtts under enligt rapporten oacceptabla former. Detta är en av grunderna till en ny utredning som görs och det är positivt att detta problem lyfts fram.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Utrikespolitisk debatt!

 

I dag är det Utrikespolitisk debatt i Sveriges Riksdag. En debatt som inleds av vår utrikesminister Carl Bildt. Det är många som är anmälda på talarlistan så det kommer att bli en lång och intressant debatt om en rad områden. Jag ska debattera ämnet om SRHR( Sexuell Reproduktiv Hälsa) och om betydelsen av att vi måste arbeta för att nå de milleniemål vi har långt kvar  att uppnå. Det handlar om att minska barnadödligheten och förbättra mödrahälsan. I dag dör barn av enkla åkommor som vi kan behandla om resurserna används på rätt sätt. Kvinnor skadas svårt eller dör på grund av att de blir gravida och osäkra aborter utförs eller andra komplikationer uppstår som ger svåra skador. Det är inte rätt!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Somalias kvinnor hårt utsatta!

 

Jag såg ett reportage från Somalia häromdagen. Ett land märkt av krig, fattigdom, svält och interna strider. Nu lyfts ytterliggare uppgifter fram om kränkningar i landet. Många unga flickor och kvinnor blir våldtagna och sexuellt utnyttjade av soldater. Det är en fruktansvärd kränkning av de mänskliga rättigheterna och att använda våldtäkt i krig är en krigshandling som betraktas som ett krigsbrott. För dessa kvinnor är det inte bara våldtäkten i sig som är ett fruktansvärt brott utan det får andra konsekvenser . Är det en ogift kvinna som blir utsatt för en våldtäkt så uppstår svårigheter att ingå äktenskap senare. Kvinnor flyr från sina byar på grund av den skam de utsatt sin familj för.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Grekerna måste ställa krav !

 

Under den gångna helgen har nyhetsbevakningen haft stort fokus på Grekland. Utfallet av parlamentets omröstning i natt var förväntat. Vilket parlament röstar medvetet för sitt eget lands statsbankrutt. Omfattningen av åtstramningspaketet är känt till viss del och det kommer att få långtgående konsekvenser för alla medborgare i landet. Det är ett tufft paket och jag förstår att grekerna är oroliga över det som sker.  Det är viktigt att grekerna själva ställer krav på sina folkvalda politiker att ta ansvar för landet och att hitta lösningar för en uppbyggnad av det egna landet.    

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kvinnojouren i Lycksele!

Av , , 9 kommentarer 4

 

Jag besökte Kvinnojouren i Lycksele i går. Jag var där för ungefär ett år sedan och var nyfiken att höra vad som hänt sedan mitt senaste besök och vad som är på gång inom deras verksamhet. De har precis fått skriftligt beslut på att Lycksele kommun satsar mer pengar i deras verksamhet och det är positivt. Hela kvinnojourens  verksamhet bygger på ideella krafter och de kvinnor jag träffar är eldsjälar som brinner för den verksamhet de bedriver. Socialstyrelsen ska nu ut i Sverige och kontrollera ett antal kommuner hur de arbetar med Kvinnojourer och det ska bli intressant att se vad de kommer att presentera.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Stort intresse för valfrihet !

Av , , 2 kommentarer 6

 

 
Konkurrensverket har presenterat en delrapport till regeringen om hur kommunerna i landet använder sig av valfrihetssystem. Antalet kommuner som använder sig av valfrihetssystem inom exempelvis hemtjänsten  har tredubblats på tre år.   Populärast är systemet i förortskommuner där 79% av kommunerna infört systemet. Intresset är betydligt lägre i mindre kommuner. Att införa LOV:en (Lagen om valfrihet) i en kommun innebär att man öppnar upp för valfrihet och en mångfald inom exempelvis hemtjänsten och jag tycker det är positivt att kommunerna erbjuder en möjlighet att välja utförare.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kreativitet i Dorotea!

Av , , 3 kommentarer 4

I går besökte jag Dorotea. Ett liten kommun i Västerbottens inland med knappt 2900 innevånare. Jag gjorde företagsbesök på Polarvagnen och blev imponerad av den produktion som finns. Konkurrensen har hårdnat och den ekonomiska situationen i världen   har bidrait till att produktionen har minskat med åren men engagemanget är stort för att se möjligheter till utveckling.

Efter detta inspirerande besök träffade jag en entreprenör av stora mått. Jag besökte Torbjörn Hahlin på Dorotea Mekaniska. Ett företag som i dag tillverlar vassklippare, oljesanerings båtar och muddringsverk, Att lyssna till den otroliga resa detta företag har gjort är fantastiskt. Att ha ett företag i Dorotea som tillverkar en produkt som har liten försäljning i det egna området där hela världen är den stora marknaden är imponerande.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Besök i Åsele!

Av , , 2 kommentarer 2

 

I dag ska jag besöka Åsele tillsammans med vår partiombudsman. Vi ska först besöka Åsele kommun och titta på deras verksamhet för ensam kommande flyktingbarn. Det är ett åtagande som kräver mycket resurser och det ska bli intressant att höra hur en liten kommun som Åsele funderade när man lade ut verksamheten på entreprenad. Efter det blir det företagsbesök och kvällen avslutas med ett öppet möte. Det blir en heldag i Åsele.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 

Världsbankens nya rapport!

Värlsdsbanken presenterade en rapport nyligen där färska siffror presenterades om hur stor betydelse kvinnors sysselsättning har för den totala utvecklingen i landet. Det är totalt sett ca 40% av jordens kvinnor som arbetar. Kvinnors låga sysselsättning är inte bara ett hinder för ekonomisk utveckling, det är också en eftersatt del av ett större jämställdhetsarbete. I 23 länder har fortfarande kvinnor ingen laglig rätt att bestämma var de ska bo. Det finns mycket kvar att göra innan vi har ett mer jämställt samhälle men många länder har arbetat hårt och det har gett stora resultat.

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)