En dialog krävs!

 

Lycksele kommun med ca 12 500 innevånare. Förra året ökade befolkningen med 8 personer vilket var ett positivt trendbrott. Hur ser framtiden ut?, Det är en befogad fråga och efter gårdagens kommunfullmäktige kvarstår en rad frågetecken. Ett underskott på 41 miljoner som till viss del täcks upp av en återbetalning på 16 miljoner från AFA försäkring tack vare att kommunen betalat in för höga avgifter.  Detta är en stor summa pengar som istället kunde ha använts till att ge Lyckseleborna en liten guldkant. Revisorerna har tidigt larmat om ett väntat underskott och åtgärder har inte vidtagits och underskottet har istället vuxit. Det kommer att medföra stora besparingar för kommunens verksamhet och det innebär förändringar i verksamheten för många. Att gemensamt ta ansvar för dessa besparingsåtgärder är något vi alla måste göra men det innebär att den styrande majoriteten inte får stänga dörren för förslag utan vara öppna för dialog.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Stor tvekan!

Av , , 1 kommentar 2

Moderaterna hade länsförbundsstämma i Lycksele i helgen och där blev Anders Ågren enhälligt omvald till förbundsordförande. Det var en stämma innehållande blandande ett antal motioner med tillhörande debatt. I dag är det kommunfullmäktige i Lycksele och den stora frågan som ska debatteras i dag är revisorernas berättelse om kommunens ekonomi. I revisorernas skrivning står det klart att kritiken är stor och det är med stor tvekan som revisorerna ger kommunens nämnder och politiker ansvarsfrihet, Jag ser fram emot den debatt som kommer idag . Kommunen har ett underskott på drygt 40 miljoner och det kommer att krävas öppna ögon för att se åtgärder att komma tillrätta med detta stora underskott.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Favorit i repris!

Av , , 1 kommentar 5

Favorit i repris! Jag besökte KoOlles lantbruk för ett par veckor sedan och nu är det dags igen. I dag ska jag göra det tillsammans med några av mina kollegor från Riksdagen och LRF. Efter en genomgång av lantbruket ska vi diskutera jordbrukspolitik både i Sverige och inom EU. Jordbruket är en liten del av Sveriges näring men när det handlar om EU stöd är det en stor verksamhet. Hela organisationen kring EU och jordbruksstöd är komplicerad och det blir ofta att ge med ena handen och ta tillbaka med den andra.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Det handlar om våra barn!

Av , , 2 kommentarer 2

 

I går debatterade jag mänskliga rättigheter i kammaren, det blev en bra debatt eftersom vi  överlag är eniga i dragen om hur vi arbetar med dessa frågor. Det finns givetvis små skiljelinjer och dessa kom upp under debatten. Ett stort fokus lades på att lyfta fram arbetet som görs för att trygga våra barns uppväxt, både mot farliga arbetsmiljöer och även mot aga och andra övergrepp. Ett annat område som också handlar om våra barn är att många barn dör i onödan varje år på grund av att det inte finns tillgång till sjukvård. Över två miljoner barn dör varje år i lunginflammation eller diarrésjukdomar. Nu presenterar WHO en ny plan för att samordna alla inblandade aktörer för att bättre nå ut med de resurser som finns i fråga om antibiotika mot lunginflammation, vätskeersättning mot diarre sjukdomar och andra insatser som behövs för att våra barn ska få en bättre chans att överleva.

. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Debatt om mänskliga rättigheter!

I dag är det debatt om Mänskliga rättigheter i Riksdagens kammare. Jag ska ta upp några av de viktigta områden som vi har tagit upp i vårt betänkande. Det handlar om att i dag  arbetar 215 miljoner barn runt om i världen trots att det är förbjudet med barnarbete. Sverige är en stark röst inom olika internationella organ och arbetar för att minska förekomsten av barnarbete. Betänkandet handlar också om att 1979 antog Sverige som första land  en lag som förbjuder barnaga. Land efter land har efter det också antagit lagar som förbjuder barnaga men fortfarande i dag är det 11 nationer inom EU som tillåter barnaga. Ett annat betydelsefullt område är hbt-personers lika rättigheter. Det pågår ett arbete att inom EU lyfta fram hbt-personers mänskliga rättigheter och här är Sverige en ledande förespråkare.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

Uppåt för många kommuner i Västerbotten!

 

Svenskt Näringliv presenterar i dag  årets företagsranking. Spännande siffror och statistik som visar hur kommunerna och näringslivet kan samarbeta. Nio av länets 15 kommuner kliver uppåt i årets klimatranking. Bjurholm fortsätter i topp men tappar utnämningen Norrlands bästa företagsklimat till Timrå. Sorsele går upp till plats 103 att jämföra med placeringen år 2007 som var 270. Storuman fortsätter uppåt från plats 286 år 2010 till idag plats 189. Umeå och Lycksele lyfter 29 placeringar, Robertsfors 26 och Skellefteå hela 50.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Guldstaden Skellefteå!

I går besökte jag Skellefteå. Att ishockeylaget tagit hem SM-guldet förra veckan gick inte att missa. Stoltheten syntes överallt. Jag och min kollega Andreas Löwenhöök träffade blandannat Destination Skellefteå och vi diskuterade hur man bäst kunde nyttja hela Skellefteregionens möjligheter att locka fler turister att besöka och uppleva det unika som finns.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Norden i fokus!

 

I Utrikesutskottet kommer ett spännande betänkande att behandlas och det tar upp frågor om Norden och de betydelsefulla samarbete som finns mellan våra nordiska länder.
Nordiska rådet har funnits sedan 1952 och kom till efter andra världskriget då ett starkt behov av att alliera sig med vänner fanns. Den verklighet som man upplevde då ser inte likadan ut idag. Givetvis finns behovet av samarbete kvar och det kanske är ännu större idag än då Nordiska rådet bildades. Vi har ett öppet norden vilket innebär att landgränser inte har betydelse annat än när det gäller respektive lands regelverk och lagar. Det är inom detta område som vi har en stor utmaning. För att upprätthålla vårt öppna norden måste vi även ha ett regelverk som kan anpassas efter det. Vi måste ha ett socialförsäkringssystem,  vi behöver arbetslöshetsregler som är anpassade efter en mer öppen arbetsmarknad . Dessa frågor och många fler är något som Nordiska rådet har att arbeta med.
 
 Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Skydda din värld- bli vaccinerad!

Av , , 4 kommentarer 1

 

På lördag inleds en världsomfattande kampanj för att lyfta fram behovet av att vaccinera barn och unga och på så sätt immunisera dom mot sjukdomar som i annat fall skulle kosta många barn och unga livet. Vaccinering är ett av de mest effektiva sätt att förbättra hälsan hos människor. Kampanjen går under en slogan ” Skydda din värld bli vaccinerad”. I dag dör ca 19 000 barn varje dag och många av dessa barn kan vi rädda om de blir vaccinerade i tid.  Varje år dör omkring 285 000 kvinnor i livmoderhalscancer som orsakas av human papillomviruset (HPV). Av dessa lever 85 % i utvecklingsländer där tillgång till bra sjukvård och rätt behandling är begränsad. I dag satsar olika organisationer på att vaccinera mot HPV virus. Gavi alliance är en stor organisation som köper upp vaccin från olika företag och distribuerar ut vaccinet till behövande länder. Ett arbeta väl värt att beundra.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Senior RUT!

Av , , 3 kommentarer 2

 

Frukostmöte på Riksdagen på temat Senior-RUT-så skapar vi fler jobb och arbetstillfällen och ökar livskvaliteten för våra äldre. Sedan Alliansregeringen tillträdde har RUT avdraget gjort det möjligt för äldre att få hjälp med en rad sysslor i hemmet. I många kommuner hänvisas de äldre till alternativa driftsformer för att få hjälp med hushållsnära tjänster eftersom de är billigare och mer effektivare än den kommunala hemtjänsten. Detta handlar främst om de pensionärer som behöver hjälp i mindre omfattning. Det är en intressant tanke att utveckla konceptet vidare och se hur vi kan erbjuda äldre en möjlighet att kunna bo kvar i eget boende betydligt längre med en bra livskvalitet som följd.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)