Lyckad integration

Av , , 5 kommentarer 2

Integration är inte ett enkelt område. Jag är ansvarig för en arbetsgrupp inom Moderatkvinnorna som håller på att ta fram ett handlingsprogram för politikutveckling inom detta område. Det finns otroligt mycket skrivet inom Integration och det finns många olika åsikter för hur man ska få en lyckad integration. I min grupp har vi försökt lyfta fram kvinnor och hur integration ska bli så bra som möjligt. En av de viktigaste förutsättningarna i en lyckosam integration är att språket fungerar. Detta är inget nytt men vi har utgått från detta som grund när vi förslagit politikutveckling.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Oppositionen vill införa kilometerskatt!

Av , , 9 kommentarer 4

I går hade vi votering i kammaren om ett betänkande från Skatteutskottet. I detta betänkande hade oppositionen i Riksdagen lagt ett förslag att införa kilometerskatt på lastbilar. En kilometerskatt som skulle innebära en ökad kostnad på ca 70 000 kronor per lastbil och år. För oss som bor i ett län med stora avstånd och en infrastruktur som kräver transport av lastbil är detta förslag rent förödande. Nu röstade en majoritet av Riksdagens ledamöter på utskottets förslag vilket innebär att vi säger nej till att införa en kilometerskatt på lastbilar. Detta förslag var en stor valfråga för sittande opposition under valet 2010. Frågan är om den kommer igen vid valet 2014. Det är ingen fråga som är positiv för oss i Västerbotten .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kritik från Ryssland!

Av , , 2 kommentarer 2

Ett av kännetecknen för en demokrati är att vi har en åsiktsfrihet och yttrandefrihet. I vårt land känns detta helt naturligt. I vårt grannland Ryssland är det inte samma uppfattning. Jag skrev för ett tag sedan om den ryske jusristen som undersökte ett stort svindleribrott utfört att den ryska staten. För detta blev han fängslad och sedan misshandlad till döds i fängelset. Nu står hans anhöriga åtalade för de brott han var anklagad för. Tillsammans med några kollegor i Riksdagen skrev jag  ett vädjande brev till den ryska staten och har nu fått stor kritik från Ryssland eftersom jag och mina kollegor inte förstår den ryska rättsprocessen. Intressant tolkning av yttrandefrihet!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

Kvarkentrafik en viktig fråga för Norden!

Av , , 2 kommentarer 2

 

Färjetrafiken över Kvarken är en fråga som har varit debatterad under många år. Det är en fråga som engagerar inte bara oss som bor i Västerbotten utan det är en fråga för både Finland och även Norge eftersom  de är beroende av en bra och snabb överfart. För en dryg vecka sedan ställde jag en fråga till Infrastruktur minister Chatarina Elmsäter-Svärd om framtiden för en stabil färjetrafik över Kvarken. Svaret är fortfarande att detta är en regional fråga men regeringen motsätter sig inte en lösning som involverar alla de tre berörda nordiska länderna. Detta ger större incitament att fortsätta driva fråga inom Nordiska Rådet för att skapa en större plattform för denna viktiga fråga.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Grooming blir allt vanligare!

 

Grooming, textförföljelse på nätet, är ett brott. En lag har varit i kraft från 1 juli 2009  men tyvärr är det väldigt få anmälningar som gått till åtal.  Jag lyssnade på ett seminarie där en man som arbetar med att spåra textförföljelse på nätet. Han hade gjort drygt 1600 anmälningar om brott och av dessa var 4 stycken kvinnor och resten män. Det förekom anmälningar om  textförföljelse på unga tjejer och killar från så låg ålder som 8 år. Under de dryga tio år denna spårning på nätet varit i bruk har utvecklingen blivit värre för varje år. Här trycktes det väldigt hårt på vårt ansvar som föräldrar att våga fråga vad våra barn gör på Internet, vem de ”träffar” på nätet och vilka hemsidor de använder.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ingen kvotering!

 

Det blir ingen EU-lag om att kvotera in kvinnor i privata bolagsstyrelser. Många kvinnor inom näringslivet är starkt emot kvotering då de riskerar att bli beskyllda för att inte fått sin position av kompetensskäl utan genom könskvotering. Om man tittar på hur statistiken ser ut för kvinnor inom privata bolagsstyrelser är det inga positiva siffror. Sverige ligger trea med 25% kvinnor och i botten ligger Portugal med 6% . Medeltalet inom alla 27 EU länder är 14%. Det är dystra siffror men att kvotera in kvinnor kommer inte att få ett bra utfall.
  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Många dör av graviditet!

Av , , 2 kommentarer 1

 

 
FN har satt upp 8 mål för att förbättra situationen inom många områden. Ett av de Milleniemål FN satt upp handlar om att förbättra mödrahälsovården i världen. I dag dör 300 000 kvinnor varje år i samband med förlossning. Störst är problemet i Afrika söder om Sahara . Det råder stor brist på barnmorskor och komplikationerna i samband med graviditet och förlossning är stora. Många kvinnor nekas av sina anhöriga att åka till en klinik för att föda sitt barn eftersom det är något som familjen själv ska klara av. Här är det svenska biståndet väldigt viktigt.
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vems är ansvaret för landstinget ekonomi?

Av , , 5 kommentarer 6

 

Debatten är stor om vem som bär ansvar för Västerbottens Läns landstings ekonomi. Vänsterpartiet påstår att det är Alliansregeringens ansvar att ekonomin är ansträngd. Det är ett intressant påståenden och det är även intressant att man från Västerpartiet plötsligt är helt oförstående till den utveckling som varit inom landstinget de senaste åren man suttit med och styrt. Det har varit ett (S) dominerat majoritets styre under många år och att göra som (V) gör och skylla ifrån sig, och inte känna ansvar för detta känns underligt.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bangladsesh i utveckling!

 

Bangladesh ett land som under de senaste åren tagit steg för steg mot en demokratiuppbyggnad. Ett land som minskar sin fattigdom varje år med ett par procentenheter. Det låter inte mycket men med en befolkning på ca 150 miljoner är det 3 miljoner människor varje år som går från fattigdom till bättre livs förhållanden. Trots att barnarbete är förbjudet enligt lag så är det många unga flickor som arbetar inom textilindustrin i landet och arbetsgivare anställer dessa unga flickor eftersom de är billig arbetskraft, många flickor måste dessutom försörja sina familjer. Ett land i utveckling som har en lång väg kvar .
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 

Flexibla tider på förskolan !

 

Intressant att följa debatten runt barnfattigdom som nu pågår. Alla är i stort sett överens om att den effektivaste åtgärden att avhjälpa många barns utsatta situation är att se till att deras föräldrar har en inkomst från ett arbete. Carin Jämtin (S) debatterade detta för ett par dagar sedan och hävdade bestämt att för att minska barns utsatthet ska vi erbjuda förskolor med flexibla öppettider. Det är givetvis en viktig del att kommunerna kan erbjuda barnomsorg men det är ännu viktigare att vi kan erbjuda arbetstillfällen. Barn till ensamstående mödrar med utländsk härkomst är den mest utsatta gruppen.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)