Spännande besök i Umeå

En spännande resa har Ulrika Dorsch och hennes man gjort sedan de tog över åkeriföretaget Umeå Tidningstransporter. Företaget har många strängar på sin lyra vilket gör att de inte är lika sårbara. Intressant är att de ser möjligheter i allt och vågar ta chansen att utveckla.

FBE konsult, ett företag som erbjuder stöd och terapi till människor som har ett missbruk. Det är tyvärr ett ökande behov och det är allt fler kvinnor som hamnar i ett alkholmissbruk. FBE konsult har en bred palett med stödfunktioner och individanpassar sitt stöd.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Toppchark och Solbacken!

Att komma till det lilla samhället Bastuträsk och träffa delägarna i charkuteriföretaget Toppchark  Mattias och Adam var en upplevelse. Så full av entusiasm och positiv tro på fortsatt utveckling av företaget och deras delikatesser inom charkuteri. De visar att det går bra att driva företag i ett litet samhälle.  

Solbackens behandlingshem i Kvarnåsen är ytterliggare ett positivt exempel på företagande i ett litet samhälle. En av delägarna doktor Markus Boman och hans verksamhetschef Paula Norberg informerade om deras behanlingsmetoder för män med missbruksproblem. De har planer att öppna ett liknande hem för kvinnor med missbruksproblem . Ett intressant besök !

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Alla stenar måste vändas på !

 

I går var det kommunfullmäktige i Lycksele. Ett ämne som på förhand skulle debatteras var det stora budgetunderskottet som kommunen dras med. Kommunen har valt att fatta sin budget på mandatperiod men det innebär inte att det är OK att låta ett så stort underskott växa och förvänta sig att det ska kunna återställas innan 2014. Klart är att ett enat fullmäktige stod bakom den budget som lades fram men enigheten gäller inte avvikelsen från budget. Oavsett så står kommunen inför faktum och det återstår ett stort arbete att identifiera möjliga områden till besparingar. Alla stenar måste vändas på om man ska kunna hitta besparingar och då har vi inte råd att vara ideologisk. Vi måste ifrågasätta om kommunen gör vissa verksamheter på det mest ekonomiska sättet eller om det finns andra sätt som innebär att samma arbete till samma kvalitet kan utföras till ett annat pris.

Elisabeth Björnsdotter Rahm [M]

Positiv befolkningutveckling på vissa håll!

Av , , 2 kommentarer 2

Statisiska Centralbyrån, SCB presenterade förra veckan ny statistk om hur vår befolkningsutveckling ser ut i landet. I Västerbotten är det fyra kommuner som har en positiv befolkningsutveckling. Umeå är givetvis den som har flest antal nyinflyttade till kommunen följd av Skellefteå, Vännäs och Lycksele. Det är tuffa utmaningar för övriga kommuner i länet och då är det inte bara befolkningsutvecklingen som är utmaningen. Hur ska många kommuner få sina ungdommar att återvända och framförallt de unga kvinnorna? Den relativt nybildade samarbetsgruppen i inlandet Region 8 har många viktiga uppgifter att fylla. Ett betydligt större samarbete måste till mellan alla inblandade kommuner för att hitta samförstånd kring viktiga frågor som blandannat utbildning, vård och omsorg.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Journalister lever farligt i Turkiet!

Turkiet är ett av flera länder inom Europa som ansökt om ett medlemskap i EU. Just nu ser ett medlemskap ut att dröja eftersom det finns många krav att uppfylla.  Enligt EU kommissionen är de mest akuta problemen fängslandet av journalister, tillämpningen av landets antiterrorlagstiftning och att högt uppsatta personer inom regeringen och armén gått till angrepp mot journalister. Enligt CPJ, en organisation som bevakar pressfriheten i världen har Turkiet flest inspärrade journalister i världen. Att vi har en press- och mediefrihet är betydelsefullt för att en demokrati ska vara möjlig. För Turkiets del finns det stora förändringar som måste till innan ett medlemskap i EU kan bli aktuellt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Jämställdhetsminister på besök!

Av , , 5 kommentarer 4

När den tidigare jämställdhetsministern Nyamko Sabuni avgick tillträdde Maria Arnholm. Vi hade den nya mnistern på besök i vår riksdagsgrupp i veckan och det var många positiva signaler som hon förmedlade. Vi har en utmaning med att många privata bolagsstyrelser har låg närvaro av kvinnor i sin styrelse men nya siffror visar på att trenden har vänt och att antalet kvinnor ökar. Jag tycker det är en positiv utveckling eftersom jag inte tycker att man ska kvotera in kvinnor i styrelser. Maria Arnholm har också sagt att regeringen kommer att skjuta till mer pengar till landets kvinnojourer vilket är glädjande. Kvinnojourerna gör ett fantastiskt arbete och det är betydelsefullt att de får ett ökat tillskott för ett fortsattt utveckling av sitt arbete. 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 

Uppåt för besöksnäringen!

I går var alla riksdagsledamöter från de nordligaste länen inbjudna till Vistia, den gemensamma organisationen för svensk besöksnäring. Ett intressant möte där vi träffade företrädare från olika anläggningar i norra Sverige. Förutsättningarna och utmaningarna skiljer sig åt mellan de stora anläggningarna i Åre jämfört med Riksgränsen. Visita har en strategi att fördubbla näringen fram till år 2020 och det ser lovande ut. Antalet besökare ökar från många delar av världen, främst från Kina. Andra bidragande orsaker till den positiva utvecklingen som besöksnäringen ser just nu beror också på den sänkta restaurangmomsen och att vår Alliansregering halverat arbetsgivaravgiften för unga under 26 år. Enligt SCB:s undersökning så har dessa åtgärder skapat 6000 helårs arbetstillfällen inom branchen. det är en positiv effekt av två bra reformer.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Mina Allianskompisar på besök i Lycksele!

Av , , 1 kommentar 3

En heldag med mina Allianskamrater i Lycksele. Vi besökte Hedlunda Industri, en stor möbelindustri i Lycksele som har en otrolig puoduktionskapacitet. Trots det så är utmaningen att behålla en industri av detta slag vår höga lönenivå. Jämfört med exempelvis Polen ligger Sverige sju gånger högre. Då är den stora utmaingen att hitta effektiviseringsmöjligheter för att på något vis kunna kompensera denna skillnad.

Vi besökte också Cartesia. Ett spännande företag som sysslar med beslutsstöd med hjälp av karta och kordinater . Flera av de produkter som Cartesia tillhandahåller innebär stora möjligheter att planera rätt och kunna effektivisera inom olika områden som skog,virkeshantering, skolskjutsar, hemtjänstplanering. Intressant att se vilka möjligheter som finnns.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

Behov av samarbete!

I helgen har jag varit årsmötestalare på vårt systerparti Höyres årsmöte i Norge. Den senaste oppinionsundersökningen i Norge visar ett stort stöd för Höyre och det pekar på ett rekordval i september i år. På årsmötet medverkade även partiledaren Erna Solbergs närmaste man Jan Tore Sanner. Han lyfte fram de viktigaste frågorna som Höyre driver inför valet i höst och det är i princip samma frågor som vi driver i Sverige. Vi har mycket gemensamt med vårt grannland Norge och vi behöver stärka vårt samarbete än mer. Hela det nordiska samarbetet är viktigt eftersom vi tillsammans är en lite del av Europa men vi har ett starkt förtroende på grund av vår stabilitet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kvinnor behövs på arbetsmarknaden!

Enligt FN:s utvecklingsprogram UNDP har Japan sedan länge varit det mest ojämställda av alla världens rika länder. Japan är världen tredje största ekonomi.  Den främsta orsaken till det är de bibehållna traditionella könsrollerna i landet. Inget talar för att en förändring skulle vara på väg. I en årsrapport om den sociala och politiska jämställdheten i världen som släpptes av World Economic Forum i oktober förra året föll Japan i världsrankningen, från plats 99 till plats 101. Det är fortfarande omöjligt att kombinera arbete och familj i Japan. En forskare beskriver situationen som att alla kvinnor som män förväntas arbeta till tio på kvällen alla dagar i veckan, och det fungerar givetvis inte om man vill ha en familj. Det finns fler kvinnliga chefer i dag och kvinnor har större möjligheter. Men ett problem återstår – 70 procent av kvinnorna försvinner från arbetsmarknaden efter att ha fått sitt första barn. Samtidigt håller Japans ekonomi på att förändras. Landets befolkning åldras snabbt, födelsetalen sjunker, och invånarantalet förväntas minska. I en så välutvecklad ekonomi är detta verkligen en varningsklocka för att en förändring är ett måste!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)