Mullret hr tystnat!

Mullret och folklivet har tystnat och Motorveckan 2018 är över. Kan konstatera att arrangörerna haft en otrolig tur med vädret eftersom regnet kom först igår när allt var över. Det är ett stort och häftigt arrangemang som kräver omfattande planering. Det är betydelsefullt för hela kommunen att ett evenemang av denna storlek återkommer varje år och lockar allt fler besökande. Tråkigt är när det negativa ofta lyfts fram och man bortser från allt det positiva som Motorveckan innebär. I lördags blev jag kontaktad av ett par som ville viga sig samma dag och det var lite udda att cykla in på Ansia camping bland alla semesterfirare och viga ett par bland alla husvagnar. Det är också en del av Motorveckans tjusning!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Oroande utveckling

Av , , 6 kommentarer 4

När man summerar det första halvåret har månadsindex endast en gång överträffat fjolåret. Detta är tydligt beskrivande den osäkerhet som råder och de utmaningar som handeln står inför. Oro inför den digitala omställningen har varvats med nedgången på bostadsmarknaden. Framtidsindikatorn för e-handeln ökade med 0,3 enheter i juli till index 110,2. En bidragande orsak är den snabba tillväxten som finns inom e-handeln. Det är en oroande trend att allt fler butiker lägger ned och servicen minskar. Vi kan inte fortsätta prova kläder, möbler eller vad vi nu tänker köpa och sedan köpa via e-handel om vi ska ha några butiker kvar som kan erbjuda service.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Både ris och ros!

26 av de universitet och högskolor som erbjuder högskoleutbildningar i höst ökar antalet antagna jämfört med höstterminen 2017. Det är positiva siffror att fler vill studera och utbilda sig. Jämfört med det första urvalet för höstterminen 2017 är det en ökning med 5 940 personer, vad som är mer oroande är att det är fler som söker till universitet utan att vara behöriga. Antalet antagna till högskolan ökar för tredje året i rad. Samtidigt minskar antalet behöriga sökande. Det är en märklig ekvation och en reflektion från min sida måste bli att de som söker utbildning antingen provar söka eller så saknas rätt information om behörighet. Fortsätter denna trend kan konsekvensen bli att de utbildningar som inte har fulla klasser tar in de som inte har full behörighet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fördelen med EU!

Av , , 7 kommentarer 2

Det var starkt att se hur innevånarna i Sveg gått man ur huse för att välkomna de 44 brandbilar som kommit från Polen för att hjälpa till att släcka alla skogsbränder som härjar runt om i norra delen av vårt land. En sån här gång kan vi med stor tydlighet se fördelen med att vara ett medlemsland inom EU och att kunna nyttja andra medlemsländers resurser. Jag har svårt att se de som anser att Sverige ska lämna EU och att vi ska klara oss själva. Ett litet exportberoende land som Sverige är beroende av att ha goda relationer och en stark plattform att utgå ifrån.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Positiva siffror!

Sverige befinner sig mitt i en högkonjunktur och vi ser effekterna av detta på många sätt. Bland annat sjunker arbetslösheten och den största skillnaden som Arbetsförmedlingen pekar på är att arbetslösheten bland ungdomar minskar. Arbetslösheten är betydligt lägre bland unga kvinnor, där den är 6,9 procent. Det kan jämföras med 10,2 procent bland unga män. Arbetslösheten fortsätter att gå ned bland både inrikes- och utrikes födda, men skillnaderna i arbetslöshet mellan de två grupperna är fortsatt stor. Bland inrikes födda är arbetslösheten låga 3,5 procent, bland utrikes födda var den 20,0 procent. En förklaring är att många av de nyanlända som kom till Sverige i samband med flyktingkrisen nu är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bra satsning!

Av , , 2 kommentarer 1

Den psykiska ohälsan ökar och går allt längre ned i åldrarna. Elevhälsan har i detta fall en viktig roll att spela och det finns idag inte tillräckligt med resurser för att klara av sitt uppdra fullt ut. Elevhälsan är skyldiga att göra en kartläggning av den enskilde eleven när så behövs och utifrån den vidta lämpliga åtgärder. Detta kan ta lång tid och påverkar både lärandet och skolgången. Nu satsar den rödgröna regeringen 284 miljoner på att förstärka elevhälsan och det är en positiv satsning. Satsning gäller ett år men jag förutsätter att den kommer att fortsätta.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kampanj i Åsele

Idag avslutas den stora marknaden i Åsele och jag och min kollega Edward Riedl fanns på plats för att kampanja, samtala och lyssna in åsikter och kommentarer. Fast solen var stekhet hela dagen så var det mycket människor på marknaden och många som stannade till och vill prata. Åsikterna var många men den fråga som var mest aktuell för de flesta är den höga skatten på drivmedel och hotet att förbjuda dieselbilar. Vi bor i ett län där många av oss är beroende av att köra bil till jobbet och de nya skatterna och bestämmelserna påverkar många i stor omfattning. Denna fråga är högaktuell och något som måste ändras när vi byter regering i höst.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bra med nationell kvalitetsuppföljning!

Utvecklingen av olika digitala vårdtjänster har gått snabbt de senaste åren, både i landstingens egen regi och på den privata marknaden. Patienter i storstäderna är de mest frekventa användare av digitala läkarbesök och 90 procent av dem är under 50 år, visar en kartläggning som Socialstyrelsen gjort. Förutsättningarna för kvalitetsuppföljning av digitala vårdtjänster skiljer sig mellan landstingen, därför föreslås att detta sker nationellt. Sedan digitala läkarbesök började rapporteras in till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antalet besök ökat i snabb takt. I april 2018 skedde drygt 35 000 besök, vilket kan jämföras med drygt 13 000 i april 2017. Jag kan se att det är positivt att vi har stor tillgänglighet inom vården men ser med oro på exempelvis förskrivning av antibiotika som vi i Sverige är återhållsamma med men som då kräver ett fysiskt besök för att kunna avgöra om man ska sätta in antibiotika eller inte. Det är exempelvis svårt att lyssna på lungorna på distans eller kontrollera en urinsticka. Då är det lätt att förskriva antibiotika utifrån patientens önskemål.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Snacka om 5i12!

Av , , 3 kommentarer 6

Sverige har gått från den djupaste lågkonkonjunkturen sedan 1920-talet in i en högkonjuktur. Detta har de senaste åren visat sig med stor tydlighet att arbetslösheten sjunker och att allt fler företag står utan rätt kompetens. Nu satsar den rödgröna regeringen 2 månader innan valet på att locka fler till vuxenutbildning. Kommuner kan söka statsbidrag och regeringen har avsatt 50 miljoner kronor till landet alla 290 kommuner. Det är positivt att satsningen görs men det känns som om det är i senaste laget och det finns ingen långsiktighet i denna satsning.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Förtroende?

Av , , 6 kommentarer 4

Tillbaka efter några veckors semester och tid för reflektion. Jag läser i media att den rödgröna sidan av politiken har större förtroende i vårdfrågor än vad allianspartierna har. Det är inte något nytt fenomen men jag ändå inte låta bli att fundera vad detta står för. Förtroende är något som måste förtjänas och det innebär att man måste uppvisa något slags positivt resultat för att visa på detta förtroende. I Västerbotten har den rödgröna ledningen höjt landstingsskatten men fortfarande uppvisas ett enormt stort underskott. Vårdköerna växer och vi är inom många områden sämst i landet på att erbjuda vård i tid. Hur kan den rödgröna ledningen få fortsatt förtroende med ett sådant resultat år efter år. En fråga att ställa sig!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)