Hur regleras bemaningen?

Av , , 2 kommentarer 1

Socialstyrelsen ska i samråd med SKL ( Sveriges kommuner och landsting) utforma en modell för hur det regeringsbeslut om ökad bemanning i äldreomsorgen ska fördelas. Det handlar om sju miljarder som kommunerna runt om i Sverige får nyttja till personalkostnader. Det är positivt att det tillförs mer pengar till äldreomsorgen men jag har svårt att se hur nationella riktlinjer för personalbemanningen ska se ut i våra äldreboenden. Vi har en likartad demografi runt om i landet. Samtidigt som vi blir äldre så blir vi allt friskare och kommer att vilja bo kvar hemma i allt högre utsträckning. Det är redan idag stor skillnad mellan hur kommuner väljer att lägga upp sin äldreomsorg. Vissa satsar på fler särskilda boenden medan en majoritet av kommunerna har ordinära boende med tillgång till hemtjänst. Hur nationella riktlinjer ska reglera bemanningen inom äldreomsorgen blir en utmaninag.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Tillsammans är vi starka!

Glädjen är stor på Skatteverkets kontor i Lycksele. Med all rätt har både medarbetare och alla som bidragit i kampen att påverka Skatteverkets generaldirektör att ändra inriktningsbeslutetet som skulle innebära en flytt av Skatteverkets kontor i Lycksele till Umeå skäl att vara glada. Stolta och glada över att Generaldirektören valt att avvakta den utredning som nu påbörjats om hur regionalpolitiskt ansvar ska tas i hela landet. Det är tydligt att tillsammans är vi starka och når resultat om vi alla arbetar mot samma mål.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fullmäktige med bra debatt!

Gårdagens kommunfullmäktige i Lycksele var lite speciellt. Den fråga som jag trodde skulle skapa het debatt blev en bra debatt där de flesta ledamöter i slutändan kunde enas kring. Det handlar om revisionens granskning av årsberättelsen. Det var ingen tvekan om att revisorerna inte var nöjda med att god ekonomisk hushållning inte kunde uppfyllas och den handlingsplan som ska upprättas inte finns på plats. I en liten kommun som Lycksele krävs att både majoritet och opposition tar sitt ansvar och här finns förbättringspotential på alla håll. Frågan som lockat många åhörare var det återremitterade ärendet om tillstånd för vindkraft på Stöttingfjället. Vindkraft är en fråga som engagerar både poisitva och negativa förespråkare. Vi har som politiker till uppgift att lyssna av allas åsikter och ta in fakta för att kunna fatta så bra beslut som möjligt. Det var inte ett enkelt beslut att fatta då det finns frågetecken som inte går att besvara. Det är inte sista gången vi har denna debatt och sista ordet är inte sagt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Arbetskläder inom vård och omsorg!

Av , , 8 kommentarer 6

Lycksele kommun ska erbjuda sina medborgare en trygg och säker vård och omsorg. Det är ett av de mål som fastställs och tillsammans med verksamheterna ska vägar dit fastställas. God hygien är en grundläggande plattform för att nå målet om en god och säker vård. Medarbetarna inom äldreomsorgen i Lycksele har nu fått besked om att de kommer att få ett ombyte av arbetskläder som de dessutom ska ta hem och tvätta själv. Vad händer när en medarbetare får sina arbetskläder nedsmutsade under sitt arbetspass? Ska medarbetaren fortsätta arbeta med nedblodade eller nerkräkta kläder ? Ska medarbetaren använda sina privata kläder i vård och omsorg? Denna utveckling är helt fel och kommer att innebära att Lycksele kommun inte kan erbjuda en trygg och säker vård och omsorg.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Se hela Sverige som en tillgång!

Av , , 1 kommentar 8

Skatteverkets planer på att flytta kontoret till Umeå har fått otroligt många människor från hela landet att engagera sig och det sker påverkan på alla nivåer för att skapa opinion. Jag kan inte låta bli att fundera över varför vi har den situation vi har med en eventull nedmontering av statlig verksamhet i Lycksele. Vad ger det för signaler till oss som bor i denna region? Vi lyfter ofta fram att hela Sverige ska leva och det är viktigt att vi ser hela Sverige som en tillgång. Hur ser andra delar av Sveriges innevånare på oss som bor i glesbygd eller bor i norra delen av Sverige? Jag har på kort tid fått en rad kommentarer som jag inte kan låta bli att reagera över. Vid ett möte i Mälardalen möttes jag vid ett flertal tillfällen av kommentaren” Kommer du ända från Lycksele?, Har ni snö där?” Ja vad svarar man, varför möts inte de som kommer från Skåne av samma kommentarer, skillnaden i avstånd är inte speciellt stor. I går blev jag uppring av en säljare som ville höra om jag var nöjd med en prenumeration av en morgontidning. – Jag är nöjd med tidningen med inte med distributionen. Jag vill inte läsa morgontidningen på eftermiddagen, jag vill inte ha lördag, söndag och måndags tidningen på måndag eftermiddag. Mitt svar genererade följande kommentar från säljaren- Va, bor du i skogen! Vad finns det för syn på oss som inte bor i storstadsregionerna? Var är kunskapen om Sveriges geografi?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

God hygien är ett måste!

Av , , 1 kommentar 2

Infektioner är den vanligaste vårdskadan, andelen patienter som drabbas i samband med sjukhusvård har varit runt 9 procent sedan 2009. Samtidigt varierar förekomsten från 5 till 13 procent mellan landstingen, enligt den senaste mätningen från 2014 som Socialstyrelsen gjort Det är en stor skillnad mellan landstingen och här måste alla landsting och regioner ta sitt ansvar och ställa krav på sina medarbetare att följa de hygienrutiner som finns. Hygienrutiner är inget fritt val utan ett skallkrav inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen har i rapporten lyft fram att nästan 25 % av alla medarbetare inom hälso- och sjukvården inte följer de hygienrutinerna som finns.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Framtid i Lycksele!

Av , , 4 kommentarer 2

Framtidsdag i Lycksele kommun. En rad politiker och tjänstemän samlades under gårdagen till en dragning om situationen i kommunen och de utmaningar vi står inför. Vi fick också se möjligheter till förändring och utveckling i de olika verksamheterna. Det finns många osäkra parametrar att förhålla sig till är man ska planera en framtida budget men det finns mycket som vi själva kan påverka och försöka vara förberedda på. En sektor som är svår att planera är socialtjänsten. Ett beslut kan vända upp och ned på hela kommunens budget. Det finns politisk enighet inom ett flertal områden men det krävs yterliggare mod att ta beslut för att vi ska nå verkstad i en förändringsprocess. Inget får vara heligt när man ska titta på hur vi ska hitta besparingar och kunna titta på andra lösningar. Där har vi vårt största politiska utmaning

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Intressant överenskommelse !

Av , , 2 kommentarer 3

Förra veckan presenterades överenskommelsen om Sveriges försvarspolitiska inriktning. Det är en inriktning som fått bred politisk förankring och som inte innefattar Västerpartiet. Sveriges försvar har under Alliansen fått ökad anslag från den låga nivå som den tidigare Socialdemokratiska regeringen har lagt sig på. Den nya överenskommelsen innebär en långsiktig stärkt försvarsförmåga i ett osäkert omvärldsläge. De dryga 10 miljarder kronor som resursökningen innebär kommer att minskas med drygt två miljarder på grund av att arbetsgivaravgiften för unga kommer att höjas. Det hade varit önskvärt om försvaret fått alla resurser till en ökad verksamhet, övningar och materiel. Det är ett första steg till att bygga upp en försvarsmakt i Sverige . I överenskommelsen finns även med en utredare som ska se över vilka konsekvenserna ett svenskt NATO medlemsskap kommer att få. En intressant överenskommelse.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lova allt till alla!

Av , , 3 kommentarer 1

Förväntningarna var stora på den vårbudget som den rödgröna samarbetsregeringen skulle lägga fram. Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade lovat stora satsningar inom en rad områden. Hur resultatet blev vet vi nu, de är minimala förhållandevis till de skattehöjningar som vi kommer att se. Ett av (S) stora flaggskepp att garantera alla ungdomar ett jobb inom 90 dagar är ett av alla brutna vallöften. Den utlovade satsningen på ungdomar blev en mindre satsning i marginalen i den presenterade vårbudgeten. Hur länge kan den rödgröna regeringen hålla på och lova allt till alla och när det kommer till kritan så blir det ingenting.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Hur vill vi ha det?

Av , , 1 kommentar 1

Hur planerar vi för vår framtida äldreboende? Det är en intressant fråga att ställa sig, lika intressant är hur vi förhåller oss och hanterar den demografiutveckling vi ser i dag och den verklighet vi står inför redan idag. De senaste hundra åren har medelåldern för kvinnor och män ökat med drygt 25 år, under den tiden har vi sänkt pensionsåldern. Vi har inte riktig förhållit oss till den verklighet vi befinner oss i att vi blir äldre och allt friskare. Vi ställer höga krav på boende och på de aktiviteter och stöd vi vill ha. I dag bor våra äldre hemma allt längre och när de flyttar in på ett särskilt boende är de i behov av stora insatser. Stor del av de särskilda boenden som våra kommuner har idag är demensboenden. Det finns få boende för friska äldre som vill ha lite extra stöd och lite sällskap. Hur vill vi ha våra äldreboende?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)