Löften komma och löften gå…

Av , , 2 kommentarer 6

I en debattartikel i Dagens Samhälle så lyfter flera företrädare för Allianspartierna fram det problematiska med att Stefan Löfven gett för stor makt till Vänsterpartiet. Det skriver tydligt att Stefan Löfven och andra ledande socialdemokrater tydligt före valet i september 2014 sa att de ville bilda en samarbetsregering som avsåg att söka överenskommelser över blockgränsen. Efter valet så möttes vi via media av en frustrerad Jonas Sjöstedt som fått kalla handen av Stefan Löfven och istället bildade han helt oförberett en koalitionsregering med Miljöpartiet. Jonas Sjöstedt frustration varade inte länge eftersom den rödgröna samarbetsregeringen insåg att de behövde Vänsterpartiets stöd för att få igenom sin budget. De rödgröna gav Vänsterpartiet precis vad de önskade utan att tänka på konsekvenser av sina löften. Efter denna kohandel med Vänsterpartiet fortsatte Socialdemokraterna att bryta flera blocköverskridande överenskommelser som Alliansen och (S) mödosamt gjort upp om. Syftet med detta var klart och tydligt. Det underlättade för den vänstersväng som den nya regeringen önskade se i politiken. Vänsterpartiets stora inflytande i valfrihetsfrågor efter valet är mycket oroande. Det handlar i grunden om två helt skilda synsätt. Antingen prioriterar man som alliansen patienternas rättigheter och möjligheter att välja vårdgivare eller så värnar man som de rödgröna partierna om landstingens byråkratiska makt att säga nej till det fria vårdvalet. Den samlade kritiken från berörda parter har varit tydlig gällande regeringens försök att stoppa patienters rätt att välja vårdgivare.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Extravalet som inte blev av!

Av , , 2 kommentarer 3

I dag hade Stefan Löfven lovat att utlysa ett extraval. Ett extraval som skulle hållas den 22 mars nästa år. Detta löfte blev som alla andra av Stefan Löfvens löften, ingenting! . Jag tycker det är bra att sex av riksdagens partier kommit överns om att det ska vara möjligt att regera ett land med en minoritetsregering. Det återstår fortfarande att se vilken politik som ska styra Sverige de kommande åren. Vi behöver fortfarnde fokusera på skillnaderna mellan de olika partiernas politik och vad som är bra för Sverige. Vi kan inte fortsätta med en politik som inte sätter jobb i fokus. Vi behöver en arbetsmarknad som kan erbjuda unga sitt första jobb och vi behöver en arbetsmarknad som kan ta tillvara de kunskaper som våra invandrare har samtidigt som vi måste ha ett utbildningssystem som matchar arbetsmarkanden på ett bättre sätt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

En dag jag aldrig glömmer!

Av , , 1 kommentar 4

För tio år sedan inträffade det som kom att förändra många människors liv. Den ödesdigra annandag jul 2004 då Tsunamivågorna slog till mot Indonesien och mot Thailands västkust med otroligt stor kraft. Jag kommer aldrig att glömma den dagen, jag och min familj hade precis kommit hem efter två veckors semester på ett underbart hotell nära stranden i KhaoLak. En dag när vi gick runt i området kommenterade vi en hög mur som omgärdade ett av de hotell som låg i närheten av vårt hotell och i nyhetsrapporteringen vi följde visade det sig att just denna mur krävt många människoliv eftersom den inte gick att ta sig över. Året efter var vi tillbaka i KhaoLak och såg förödelsen, av det hotell vi hade bott på fanns bara swimmingpoolen och en mindre receptionsbyggnad kvar. Allt var borta! Jag är förundrad över den reaktion som vi svenskar hade efter den stora katastrofen. Istället för att undvika semester i Thailand ökade antalet svenska turister till landet. Ett sätt att tillföra pengar till landet för att återuppbyggnad ska kunna äga rum.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Julfrid gäller inte alla!

Av , , 6 kommentarer 0

De flesta av oss ser fram emot att fira en fridfull jul tillsammans med nära och kära. Den positiva förväntan som finns hos oss delas inte av alla. Under julhelgen kommer många kvinnor att uppleva hot, våld och i många fall även misshandel. Antalet samtal till kvinnojourer runt om i landet ökar en helg som denna och statistik som finns från 2012 visar att drygt 28 000 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år anmäldes. Det är en oacceptabel situation att så många kvinnor och flickor inte ska känna trygghet i sitt eget hem. Mörkertalet är stort och mycket beror på att det fortfarande är en stor skam för kvinnor att erkänna att de blivit utsatta för våld eller andra övergrepp. Situationen för kvinnojourer ser väldigt olika ut i landet och en långsiktig finansiering skulle underlätta kvinnojourernas möjlighet att arbeta både långsiktigt och mer akut.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi lever längre!

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har publicerat en intressant rapport om vår folkhälsa. Vi lever längre och färre drabbas av hjärt-och kärlsjukdomar. Variationerna är stora över hela landet. Jämfört med den stora mätning som SKL gjorde 2009 har resultaten förbättrats på nationell nivå. Det är färre personer i Sverige som röker dagligen eller som har en riskkonsumtion av alkohol. Medellivslängden i landet ökar. Det finns även en rad parametrar som försämrats och en av dom är att den psykiska ohälsan ökat. Det har gjorts mycket ute i våra kommuner och landsting men det finns mer att göra.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Nya pengar!

I dag har Riksbanksfullmäktige sammanträde och en av frågorna som kommer att diskuteras är de nya sedlar och mynt som ska införas i Sverige i slutet av nästa år. De sedlar vi har idag utformades för ca 25 år sedan och det är nödvändigt att modernisera sedlarna för att upprätthålla ett effektivt skydd mot förfalskningar. Vi får en ny valör : 200 kronors sedel och vi får även tillbaka vår 2-krona. De nya mynten kommer att bli lättare och mindre än de nyvarande mynten och det kommer att underlätta transport och inköp och även minska miljöbelastningen vid tillverkningen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi är generösa!

Av , , 2 kommentarer 4

Svenskar är generösa och speciellt när det närmar sig jul. Jag läste nya siffror från en nyhetsbyrå som visar att förra året skänkte vi svenskar 5,8 miljarder kronor till olika välgörenhetsorganisationer med 90-konton. Många organisationer är beroende av vår generositet för att de i sin tur ska kunna stötta och hjälpa utsatta människor. Den skattereduktion som Alliansregeringen införde för alla som skänker pengar till organisationer med 90-konto blir nu kvar och det är en bra signal att fortsätta bidra till människor i nöd.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Rimmar lite illa!

Av , , 3 kommentarer 5

Kulturminister Alice Bah Khunke har fått stor uppmärksamhet på många olika sätt. Det är bra att kulturfrågorna engagerar och det är bra att de kommer medias fokus. Förra veckan gick riksdagens kulturutskott ut med den förändrade budgeten för kulturområdet. Rödgröna politiker i kulturutskottet var upprörda över att prioriteringarna var felaktiga och att ramarna för kulturområdet minskade. Vad de rödgröna inte har berättat är att med de rödgröna skattehöjningarna som var planerade att genomföras så skulle hela kultursektorn få ökade kostnader med dryga 2 miljarder. Alliansens budget som vann i riksdagens omröstning innebär ca 17 miljarder mindre satsningar inom alla områden eftersom det är ett ansträngt ekonomiskt läge. För kulturområdet innebär Alliansens budget bland annat att stödet till kulturtidskrifter minskar med 15 miljoner. Denna minskning får enligt rödgröna företrädare katastrofala konsekvenser för hela kultursektorn. Det rimmar lite konstigt när man jämför på detta sätt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)