Glöm inte bort att byta batteri!

 

Varje år omkommer 100 människor i bränder, de flesta i det egna hemmet. De vanligaste orsakerna till bostadsbränder är nerbrunna cigarretter och spisar som man glömt att stänga av. Men i jul- och nyårstid ökar brandfaran med alla levande ljus, tomtebloss, raketer och fyrverkerier vi använder. Myndigheten MSB har tagit fram en nationell strategi för att stärka brandskyddet. Strategin utgår ifrån målet om en nollvision för antalet dödsfall och allvarligt skadade på grund av brand. Myndigheten stödjer arbetet för brandsäkerhet på flera olika sätt. Det handlar om kunskap och kommunikation, bättre tekniska lösningar och en väl fungerande samverkan. Det bästa och billigaste sättet att tidigt upptäcka en brand är att ha en fungerande brandvarnare. Över 90 procent av alla hushåll i Sverige har en brandvarnare, men däremot är det många som inte byter batteri eller undersöker om brandvarnaren fungerar. De nordiska länderna har utnämnt 1 december till brandvarnarens dag för att uppmärksamma betydelsen av brandvarnaren.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Konsekvenser av vansinnesdåd!

Den senaste i raden av fruktansvärda vansinnesdåd som inträffade i Newton i USA fortsätter att få helt absurda konsekvenser. En tidning i USA har nu publicerat namn och adress på de människor som äger ett vapen. I tidningen lyfter man också fram att det är positivt att äga ett vapen att alla vet vem i sin direkta omgivning som har en vapenlicens. President Obama har annonserat att han har för avsikt att se över de vapenlagar som finns i landet och det är något som måste göras snarast. Den inställning som många i USA har att man har en skyldighet att försvara sig behöver inte betyda att man äger ett vapen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Livsavgörande vaccin!

 

För några veckor träffade jag vår hälsoambassadör. Det var ett intressant möte och Sverige gör stora biståndsinsatser för att stärka bland annat vaccinationer. Jag läste en artikel häromdagen där Pakistan är i fokus. I landet har vårdarbetare som deltagit i en kampanj för poliovaccin attackerats. Sammanlagt sex personer som arbetat med vaccinationskampanjen i Pakistan har dödats. Det är tragiskt när den talibanska regimen i landet inte förstår vikten av att den egna befolkningen får livsavgörande vaccin.  
 
 Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Nationell blåljusutbildning!

 

I det senaste numret av branschtidningen för brandmännen har jag skrivit en debattartikel. Jag lyfter upp Västerbotten som ett föredöme när det gäller utbildning för blåljuskörning. I år vann ambulanssjukvården i Västerbotten årets prehospitala pris för sin unika utrycknings förarutbildning. Det sker ca 9000 ambulansutryckningar varje år enbart i Västerbotten och ett snabbt och professionellt ingripande kan i många fall vara livsavgörande.  I år har jag motionerat om en nationell utbildning för blåljus körning för att föra ut de positiva lärdomarna vi dragit här i Västerbotten. Min förhoppning är att vi ska få en nationell blåljusutbildning som leder till säkra och trygga yrkeschaufförer.     

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Närhetsprincip är viktigt!

 

Inom alla utskott i Sveriges Riksdag prövar vi närhetsprincipen när det handlar om EU beslut. På vilken nivå ska beslut fattas? I dag kommer ett förslag att läggas fram av EU-kommissionen som handlar om ett nytt tobaksdirektiv. Mycket pekar på att det svenska snuset får vara kvar i Sverige men att  exportera snus kommer att förbjudas. Detta är ett beslut som kommer att slå hårt mot den svenska tobaksindustrin.  Efter att kommissionen lagt fram sitt förslag ska tobaksdirektivet behandlas även av EU-parlamentet och medlemsländerna. Minst två år väntas gå innan de nya reglerna träder i kraft. Sveriges handelsminister Ewa Björling är inte nöjd över detta förslag och kommer att strida för en ändring av förslaget.
 Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Erkännande av folkmord!

Av , , 1 kommentar 3

 

 
 
I dag träffar jag den vice talmannen från Kurdistan i Riksdagen. Han är på officiellt besök i Sverige och har en lång rad med besök han ska göra på de få dagar han är i landet. Vårt besök är nu på morgonen eftersom hans agenda redan var fulltecknat. Sveriges regering har precis beslutat att erkänna det fruktansvärda folkmord som begicks i Anfal. Mellan februari och september 1988 mördades mellan 50 000 och 100 000 kurder i norra Irak. Den mest välkända platsen som utplånades var staden Halabja där ca 5000 människor dog då den attackerades med en blandning av senapsgas och saringas. Tack vare den svenska riksdagens erkännande av denna händelse är den vice talmannen intresserad av att diskutera den process vi haft inför erkännandet och det ska bli intressant att diskutera detta med honom. Situationen för de mänskliga rättigheterna är fortsatt oroande i regionen och det är ytterliggare ett viktigt ämne att diskutera med den vice talmannen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Debatt i Riksdagen

 

Innan jul så debatteras det för fullt i Riksdagen. Inom en rad olika områden ska respektive budget debatteras och det är sena debattkvällar och tidiga mornar.
Denna vecka ska vi i det sammansatta Försvars/Utrikesutskottet debattera Sveriges närvaro och engagemang i Afghanistan. Sverige har ett långsiktigt engagemang i Afghanistan och när vi nu drar tillbaka vår militära närvaro kommer vi att öka på vårt humanitära bistånd . Landet kommer att bli vårt största biståndsland. Fokus för det svenska biståndet kommer, till stora delar, att riktas på att stödja afghanska kvinnor och flickors situation. Barnadödligheten är fortfarande fruktansvärt hög. Varannan timme dör en afghansk kvinna i samband med förlossning. Det sker en utveckling i landet till det bättre men det går sakta.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Gemensam lagstiftning!

Av , , 2 kommentarer 3

 

Enligt FN organet UNHCR befann sig drygt 42 miljoner människor på flykt i slutet av förra året. Av dessa människor är hälften på flykt i sitt eget land. Det är många människor som i dag lever under svåra förhållanden och det är en utmaning att lösa denna stora problematik. Inom kort kommer EU:s något kontroversiella asyl-och migrationspaket på plats. Varje land kan fortfarande självt bestämma storlek på invandringen. Vad som är det stora i detta nya förslag är att alla länder i EU ska garantera alla som söker asyl samma rättigheter och att de ska få sin ansökan prövad enligt samma mall. Jag tycker detta är en bra utveckling men det återstår att se hur detta kommer att efterlevas i alla våra EU länder
 
 Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)