Kvinnors roll i konflikten har betydelse!

Av , , 1 kommentar 1

 

Regeringen  har lagt fram en proposition om ett fortsatt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan. Just nu sitter jag med i ett sammansatt utskott mellan utrikes och försvar för att behandla denna fråga och det är spännande att vara med i denna behandling. Situationen i landet är väldigt komplicerat och det kommer att ta tid innan förändring kommer att ske. Som i många andra krigshärjade länder är det kvinnors situation som har stor betydelse av hur utgången av denna process kommer att bli. Som situationen ser ut i dag är den kvinnliga närvaron låg inom det beslutsfattande området och det är fortfarande starka kulturella och religiösa strukturer som styr landet. Även om Sverige drar tillbaka stora delar av de styrkor som för närvarande finns i landet så kommer vårt bistånd fortfarande att vara stort till landet

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Gränsöverskridande skidgymnasie!

Av , , 2 kommentarer 4

Gränsöverskridande verksamhet är alltid spännande och det blir mer och mer vanligt att företag och organisationer i Norden ser denna möjlighet. Jag träffade skidgymnasiet i Lycksele och i Mo i Rana i måndags och fick vara med på ett möte där framtidens samarbete planerades. De båda gymnasierna har haft ett samarbete sedan många år och det har varit ett stort och positivt utbyte mellan de två skolorna. Skidgymnasiet i Lycksele har startat upp en verksamhet med skidkul för barn i lägre åldrar för att öka intresset för skidåkning och detta är något som nu ska ske även i Mo i Rana. Framtidens samarbete kommer att ligga på ett ännu större hälsoperspektiv och även ett stort fokus att se miljövinster i den verksamhet man bedriver. Det ser väldigt spännande ut!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

Kvarken trafiken på agendan i dag

Kvarken trafiken står på agendan i dag Jag är i Bryssel tillsammans med företrädare för region Västerbotten. Tillsammans ska vi delta på ett seminarium om betydelsen av trafik över Kvarken. Det är en väldigt viktigt fråga för hela regionen och det gäller att engagera så många som möjligt så att påverkan sker från olika håll. Efter nyår åker jag till Vasa för att träffa kollegor som också arbetar med den viktiga Kvarken trafiken.

Elisabeth Björnsdotter Rahm ( M)

En energikick i Storuman !

Av , , 1 kommentar 5

Jag besökte Storuman igår. Det var en riktig energi kick att träffa så många positiva människor. Det började med gränsöverskridande Skidgymnasiet som har ett starkt samarbete och som vill utveckla detta ännu mer. Att efter det träffa Peter Berggren och Sara Lirell Stenman på Storumans sjukstuga och höra deras utvecklingsplaner och den forskning som de driver gjorde att jag bara blev ännu mer inspirerad . Primärvården i inlandet har en unik kunskap när det gäller att vårda och behandla äldre personer och det är en kunskap som är intressant för stora delar av världen och kan exporteras. Efter det träffade jag Luspengymnasiet som har startat upp flera nya spännande utbildningar och det har sina utmaningar. Att sedan träffa en sann entreprenör i Bogge Bolstedt var en bra avslutning på besöken i Storuman. Kvällen avslutades med att träffa både den moderata gruppen och hela alliansen i Storuman. Vilken heldag i Storuman.

Elisabeth Björnsdotter Rahm(M)

Jämställdhet handlar inte om Hen!

Av , , 1 kommentar 5

Mäns våld mot kvinnor uppmärksammades speciellt i går. Jag höll tal på Vasaplan i Umeå och lyfte fram skrämmande statistik. Varje år mördas 17 kvinnor av en person som står dom nära. Drygt 27000 kvinnor anmäler våldtäkt varje år. Vi vet att mörkertalet är stort och det innebär att många kvinnor inte får den hjälp de behöver. Alliansregeringen har satsat mycket resurser på att förbättra samordningen och säkra tryggheten men det återstår mycket att göra. Det handlar om att ändra gamla strukturer, arbeta ännu mer med jämställdhet för att skapa förutsättningar till ett tryggare samhälle. Efter manifestationen på Vasaplan hade vi paneldebatt på Folkets Hus och sex partier var närvarande. Jag tror inte att miljöpartiets stora arbete med att lyfta fram Hen som ett begrepp är avgörande i debatten utan tidig prevention och förebyggande arbetet har större effekt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Guldkalaset i Lycksele!

I dag är det dags för det stora Guldkalaset i Lycksele. En rad olika företagare ska få pris för årets företag, årets tillväxtföretag, årets butik och årets export/import företag. Det är en rad olika företag som är nominerade och det ska bli spänannde att se vilka företag som tar hem pris iår. Under dagen är det en rad föreläsningar kopplat till evenemanget .  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Alla dessa dagar!

Av , , 2 kommentarer 2

 

Den internationella toalettdagen inföll i måndags. Ibland kan man dra på munnen åt alla dessa speciella dagar som FN instiftat för att lyfta fram olika problemställningar runt om i världen. Men det finns en djupare tanke bakom de flesta av dessa olika dagar.
Anledningen till att man lyfter upp behovet av toaletter är  väldigt viktigt och ett stort problem runt om i världen. FN:s milleniemål är att halvera antalet människor som saknar tillgång till en ordentlig toalett och med den takt det sker kommer detta att vara uppfyllt först år 2026. Var 20.e sekund dör en människa pågrund av en diarré sjukdom och detta kan minskas om det fanns större tillgänglighet till ordentliga toaletter. I Indien slutar nästan 25% av alla flickor skolan pågrund av att det inte finns toaletter att tillgå. Det pågår stora projekt för att öka tillgången på toaletter men det går sakta.
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kvotering !

Av , , 2 kommentarer 5

 

EU kommissionen vill lagstifta om kvotering av kvinnor i privata bolagsstyrelser. Enligt förslaget ska minst 40% av styrelsen bestå av kvinnor. I dag ligger Sverige bland de tre främsta i Europa med nästan 30% kvinnor i privata bolagsstyrelser. Det finns flera länder där siffran ligger på 3-5% kvinnor i styrelser. Att kvotera är inget bra alternativ till förändring. Jag tycker att man ska satsa på att utbilda bra företrädare att sitta i valberedningar för att på så sätt lyfta in rätt kompetens och kvalifikationer i en styrelse. Att bli inkvoterad  för att man tillhör ett visst kön är inte rätt väg att gå.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

17 Alliansröster för valfrihet i Lycksele!

Av , , 2 kommentarer 9

 

I går var det kommunfullmäktige i Lycksele. Som jag skrev i mitt inlägg igår så debatterades Lagen om valfrihet (LOV). Som väntat blev debatten snabbt en ideologisk fråga, inte en fråga om att tillåta de egna medborgarna att själva välja omsorgstjänster. Jag känner mig trots det nöjd med att det blev en intensiv och bra debatt. Att vänsterpartiet har en negativ inställning till privata alternativ är ingen nyhet men att gå så långt som att påstå att om man skulle anta lagen om valfrihet så skulle kommunen omyndigförklaras som arbetsgivare. Det handlar om att se vad denna fråga egentligen handlar om och det är att se möjligheter till fler arbetsgivare och en fråga om att tillåta den egna individen att göra ett val. Efter votering så var resultatet uppenbart, 24 röster mot valfrihet och 17 röster för valfrihet!
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lycksele säger nej till valfrihet

Av , , 6 kommentarer 8

I dag är det kommunfullmäktige i Lycksele. En av de stora frågorna som kommer upp idag är Lagen om valfrihet inom kommunala omsorgstjänster. Det finns många undersökningar och rapporter från kommuner som infört Lagen om valfrihet (LOV) . Det som är genomgående i de kommuner som erbjuder valfrihet inom omsorgstjänster är att valfriheten att välja och även välja bort tjänster är positivt. Att som kommun erbjuda valfrihet innebär att man utsätter den egna verksamheten för konkurrens. Att en verksamhet utsätts för konkurrens innebär utveckling. Det är kvalitet som är det stora konkurrensmedlet inom de kommuner som antagit LOV. Kan inte en utförare stå för kvalitet så kommer kunderna att välja bort utföraren. När jag ser detta så har jag så svårt att förstå varför Lycksele kommun är så negativ till att konkurrens utsätta sin verksamhet.