Det går inte att blunda och ha skygglappar på!

Av , , 2 kommentarer 2

Vårdföretagarna är ute och informerar om vad Reepaluutredningen har lagt fram för förslag och hur det kommer att slå på alla företag inom hela välfärdssektorn. Detta är en fråga som jag inte kan släppa eftersom om Reepalu får igenom sina förslag kommer det att få förödande konsekvenser för hela vår välfärdssektor. Den mest förödande av alla konsekvenser är att alla företag kommer att konfiskeras av staten och all verksamhet kommer att återgå till den offentliga sektorn igen. Jag tror inte att den rödgröna majoriteten förstår konsekvenserna av detta. Världen kommer aldrig att vara svart eller vit utan gråzonerna kommer alltid att finnas. Varför ska vi diskutera en utredning som så kategoriskt rycker undan förutsättningarna att driva verksamhet inom vår välfärd. Varför kan vi inte titta på kvalitet som den stora parametern i vår välfärd istället. Ska vi fortsätta utveckla vår svenska välfärd gäller det att se möjligheter med öppna ögon och inte begränsa sig med skygglappar och samtidigt blunda inför hur verkligheten ser ut.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

VI måste våga tänka annorlunda!

Av , , 2 kommentarer 0

Det är så intressant att läsa insändare som ondgör sig över de anpassningar som Socialnämnden i Lycksele måste göra för att ha en budget i balans, hur många som använder sig av viskleken och tror på vad den sista i ringen har för budskap. Det hade varit klädsamt om man istället la lite tid på att ta reda på fakta och vad de beslutade anpassningarna innebär. Anpassningsåtgärderna för exempelvis verksamhetsområde Stöd Vård och omsorg där bla. hemtjänst, äldreomsorg, hälso och sjukvård ingår har fått anpassningar på 2%. Det innebär inte att någon ställs ut på gatan inte heller att alla äldre kommer att leva ett liv i misär som flera insändare har antytt. Jag tycker vi måste se en verklighet vi står inför, att vi får lägre skatteintäkter samtidigt som vi får en allt mer åldrande befolkning. Hur ska vi lösa de utmaningar vi står inför om vi inte anpassar oss inför faktum. Beslutet som en enig Socialnämnd har tagit innebär att vi måste tänka smartare, se nya möjligheter och våga se att förändringar inte är av ondo utan det kan bli bättre verksamheter om vi vågar tänka annorlunda.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Är det 1:a April?

Av , , 1 kommentar 1

Om en vecka läggs BB i Sollefteå ned och då blir Lycksele BB Sveriges minsta förlossningsavdelning. BB i Lycksele har varit ifrågasatt ett antal gånger men tack vare olika lobbyaktiviteter och nya beslut drivs Lycksele BB fortsatt framåt. 2016 var ett rekordår med 399 födda barn. Det har inte fötts så många barn i Lycksele på 12 år. Föräldrar som ska föda barn i Sollefteå får nu 10 mil att köra till närmsta BB. Avstånd är ingen nyhet och många av de föräldrar som föder barn på Lycksele BB har åkt många mil i bil. En stor nyhet är nu att i Sollefteå startar studieförbund upp utbildning för att föda barn i bil. Jag trodde först att detta var ett skämt men insåg snart att det är på fullaste allvar. Vad är nästa steg kommer det att läggas ut instruktionsfilmer på YouTube hur du behandlar dig själv eller köper du ”Gör det själv” kit på apoteket för att själv ställa diagnos och bota dig själv. Vart är vi på väg?

Trist när 1+1 inte blir 2

Av , , 11 kommentarer 1

Den senaste veckan har tydligt visat att 1+1 ofta blir något annat än 2. Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra gick ut med ett uttalande att hon ville att Alliansen skulle lägga fram en gemensam budget. I uttalandet var hon tydlig med att Sverige behöver en ny regering för att klara av alla de utmaningar vi står inför. Hon var även mer än tydlig med att det var helt otänkbart att bilda regering med Riksdagens två ytterlighetspartier nämligen Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. När Alliansen lägger fram en gemensam budget är det upp till varje parti att rösta för eller emot en Alliansbudget, det är det som kallas demokrati. Jag tycker det är väldigt olyckligt att Anna Kindberg Batras uttalande fick många att addera ett innehåll som inte stämmer. Ett samarbete med SD är inte tänkbart i en regering, däremot styr vi inte hur de väljer att rösta i vissa frågor.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Flytta på förövaren!

Av , , 1 kommentar 4

I veckan har media haft många inslag om hur de flesta kommuner i vårt land brister i hanteringen av kvinnor som blir utsatta för våld i nära relationer. En av de kvinnorna som var omnämnd i ett reportage hade fått tre dagar på sig att hitta ett nytt boende och när det inte gick så ville socialtjänsten i kommunen omhänderta hennes barn eftersom de saknade bostad. Moderatkvinnorna har under en längre tid lyft frågan att det är förövaren som ska flyttas från det gemensamma boendet inte offret. Det är en absurd situation att offret ska straffas dubbelt upp att både utsättas för våld och dessutom lämna sitt boende med allt vad det innebär. Jag tycker att det skulle vara en självklarhet att flytta på förövaren.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sverige behöver fler företag inte färre!

Av , , 3 kommentarer 3

Vad är det som driver Sveriges utveckling framåt? Ett svar på den frågan är företagande. Joachim Östergårds som driver företaget Geoteam i Umeå skriver på Svenskt Näringslivs hemsida mycket klokt om konsekvenserna av regeringens förslag om förändrade 3:12 regler. Regelverket är väldigt komplicerat och infördes för att hantera spänningar vid beskattning mellan inkomst av tjänst och på företagande. De nya förslaget på regelverk innebär att möjligheterna att ta ut utdelning från sitt företag försvåras och möjligheterna att erbjuda medarbetare ett delägarskap försvåras. För många låter förändringarna inte så märkvärdiga men dessa drabbar fåmansföretag, små och medelstora företag vilket idag innebär ca 99% av Sveriges alla företag. Detta är ytterliggare ett slag mot företagsamhet och det är fel väg att gå för att utveckla Sverige. Vi behöver fler företag inte färre!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fler och fler förstår konsekvenerna!

Tobias Baudin fackförbundet Kommunals ordförande gick ut i lördagens Dagens Industri ut och kritiserade Reepalu utredningens krav på ett totalt vinststopp i vård, skola och omsorg. Det är en intressant svängning av retorik och jag förstår att även det stora röda partiet är öppen för förhandling i frågan eftersom de redan nu vet att de kommer att förlora votering i riksdagen. Jag tycker det är intressant att se hur mycket Stefan Löfven är beredd att förlora bara för att gå Jonas Sjöstedt till mötes. Är det verkligen värt att köpa (V):s röster och få alla andra emot sig i en betydelsefull fråga som skulle få katastrofala konsekvenser om gick igenom. Tacksamt är dock att fler och fler förstår konsekvenserna av den stora utredning som gjorts och diskussionerna börjar plana ut på en mer rimlig nivå.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ett tyst erkännande!

Av , , 1 kommentar 2

Rot- och rutavdragen minskade med 8,3 miljarder kronor 2016 jämfört med året före. Skatteverket tror att en anledning till minskningen kan bero på ändrade regler som gjordes 2016. Då sänktes skattereduktionen för rotavdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Antalet företag som utförde rotarbete minskade med cirka 6 000 medan antalet företag som utförde rutarbete ökade med cirka 800.Det är intressant att den rödgröna regeringen starkt kritiserat både RUT och ROT men nu inför man utökade möjligheter att använda skatteavdragen. Det är ett tyst erkännande av en bra reform

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lottdragning eller struktur?

Förra året hade vi ett fullständigt kaos med den enorma mängd asylsökande som kom in i landet och placerades ut i landets kommuner. Året som gått har präglats av ett stort arbete att försöka beta av alla asylsökande, deras behov och försöka tillgodose barnomsorg, skola och praktikplatser. Trycket på sjukvården och främst primärvården har varit enormt och i början av hösten 2016 började trycket avta och arbetet kunde struktureras upp. Nu kommer nästa inferno när Migrationsverket flyttar de asylsökande igen utan kontroll. Det finns asylsökande med fullständiga personnummer och de som fortfarande saknar fullständigt personnummer och det är helt omöjligt att få en kontrollerad avrapportering eller överflyttning av alla asylsökande som ibland försvinner över en natt. Det är svårt att förstå om det finns en strukturerad tanke bakom den stora omflyttning som pågår eller om det är lottdragning.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)