Norrlandskonferens!

I helgen har Moderater från de fyra nordligaste länen träffats i Åre för att tillsammans dra upp riktlinjer inför valet nästa år. Det är betydelsefullt att samla alla fyra länen eftersom vi har olikheter men ännu fler likheter mellan oss. Det är ett stort lärande av varandra och det visar det stora intresset från alla som var med. Vi hade även under helgen besök av både vår försvarsminister Karin Enström, partisekreterare Kent Persson och finansmarknadsminister Peter Norman.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Mer matte i skolan!

Av , , 1 kommentar 1

Skola och utbildning är ett område som ständigt debatteras . Nu satsar Alliansregeringen medel för att ytterliggare stärka upp skolan genom att införa extra matematikundervisning på låg-och mellanstadiet. Det är en bra satsning att införa det tidigt så att inte eventuella brister i kunskap ska återhämtas längre upp i åldrarna. Möjligheterna att studera längre upp i åldrarna stärks också då regeringen höjer åldern för att få studiemedel. Detta görs för att enklare klara en eventuell omställning för den enskilde på arbetsmarknaden. Dessa satsningar tillsammans med alla andra lärlingsutbildningar och KY utbildningar som redan annonserats är positivt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Talibanernas fagra löften!

Av , , 4 kommentarer 2

Fattigdomen är stor i Pakistan. Många föräldrar sätter sina barn i s.k koranskolor eftersom eleverna förutom studier får både mat och kläder gratis. Dessa koranskolor är ett strategiskt mål för talibaner att tvångsansluta unga pojkar som soldater. Hundratals pojkar har under det senaste året kidnappats och tränats till soldater och används i talibanernas kamp för att ta över makten igen. Det är ett fåtal pojkar som lyckats fly från talibanerna och de berättar fruktansvärda historier. Det är lätt att utnyttja fattiga människor med stora löften om utbildning, och pengar men verkligheten är en helt annan. Att Sverige och fler länder med oss finns närvarande i Afghanistan innebär att vi kan skapa en bättre stabilitet som grannlandet Pakistan också stärks av.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Alliansen stärker företagandet!

För att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige har regeringen hittills genomfört en rad reformer. Vi har bland annat sänkt bolagsskatten, utvecklat regelförenklingsarbetet, infört Rot- och Rut-avdrag, gjort historiskt stora infrastruktursatsningar, förbättrat trygghetssystemet för företagare, gjort det billigare att anställa och enklare att starta aktiebolag.
Det är bra men inte tillräckligt. För att ytterligare förbättra villkoren och uppmuntra till nya arbetstillfällen kommer regeringen därför med fyra nya satsningar på små och medelstora företag i årets budget. Det handlar om att underlätta att hitta finansiärer, det handlar om att se över kostnaderna för sjuklön för små och medelstora företag. Vi är beroende av ett starkt näringsliv och därför satsar Alliansen på att ytterligare stärka näringen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ingen enkel fråga!

Organdonation och transplantation är en fråga som debatteras just nu. Det är en känslig fråga där åsikterna går isär. Regeringen har tillsatt en utredning för att öka informationen och även medvetenheten hos oss om att vi kan ta ställning för eller emot organdonation. Ju fler vi är som tar ställning för att donera våra organ när vi är dödsförklarade desto fler människor kan få nya organ och få ett drägligt liv. I Sverige väntar just nu ca 800 personer på att få ett nytt organ. Jag lyssnade på ett seminarie i somras om hur organdonation hanteras i andra länder och jag är tacksam att vi i Sverige har en tydlig lagstiftning som skyddar både etik och moraliska frågeställningar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Riksdagslistan klar!

I lördags hade vi nomineringsstämma i Umeå. På stämman fattade vi beslut om hur valsedlarna till bland annat Riksdagsvalet 2014 ska se ut. Edward Riedl toppar listan och jag står på andra plats. Andreas Löwenhöök från Skellefteå står på tredje plats. Det är bra att en enig stämma fastslog listan i god tid innan valet så arbetet framåt kan fortsätta.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Unik strategi för hbt personer i Sverige!

Av , , 3 kommentarer 2

Alliansregeringens budget presenterades i onsdags och den innehåller många olika delar. En spännande del i budgeten är att för första gången kommer en svenska regering under hösten att anta en hbt-strategi. Regeringen satsar på att stärka homosexuellas, bisexuella och transpersoners (hbt) lika rättigheter och möjligheter. Det är en unik satsning och det är bra att Sverige tar ställning i frågan. I vårt stora grannland Ryssland är situationen för hbt personer en helt annan. Det har förekommit mycket media kring de nya antigay lagar som Ryssland antagit och nu kommer ytterliggare kränkande förslag. Homosexuella familjers barn kommer att bli omhändertagna, det är en fruktansvärd utveckling och ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Nedrustning!

För första gången i historien står FN snart värd för ett toppmöte om en av vår tids mest kontroversiella frågor – kärnvapennedrustning. För närvarande är alla fem permanenta medlemmar i säkerhetsrådet kärnvapenmakter – USA, Storbritannien, Ryssland, Frankrike och Kina – dessutom tillkommer Indien, Pakistan och Israel som alla har vägrat att underteckna icke-spridningsavtalet Trots sina tre kärnvapenprov är det inte klart om dessutom Nordkorea ska räknas som en kärnvapenmakt. FN:s nedrustningskommission träffas varje år men har inte lyckats komma överens om en skrivelse de senaste 14 åren. Förhoppningarna är nu att ett avtal ska kunna undertecknas av alla inblandade parter.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Budgetpropositionen 2014

Av , , 1 kommentar 5

I dag presenterar Alliansregeringen nästa års budget. Sverige har, tack vare ansvarsfull ekonomisk politik under krisåren, bland de starkaste finanserna i EU. Nu använder vi styrkan i den svenska ekonomin för att stötta tillväxt och öka sysselsättningen.

Jag vill särskilt nämna ett par av satsningarna på jobb, skola och ungdomar.

Genom att göra det mer lönsamt att arbeta skapar vi bättre förutsättningar för fler jobb vilket bidrar till en fortsatt trygg gemensam finansiering av välfärden. Förslaget om förstärkt jobbskatteavdrag beräknas leda till 13 000 nya jobb, vilket tillsammans med det hittills genomförda jobbskatteavdraget beräknas leda till totalt 119 000 nya jobb.

Vi vill även fortsätta sänka skatten för alla pensionärer, denna gång med 2,5 miljarder kronor, mer än dubbelt så mycket som den reformambition som återstod i Alliansen valmanifest. Sammanlagt har Alliansen nu vid fem tillfällen förbättrat pensionärernas inkomster. Totalt kommer 99 procent av alla pensionärer över 65 år få minst 500 kronor i plånboken varje månad till följd av Alliansens arbete.

Sedan 2006 har vi satsat cirka 30 miljarder kronor på välfärdens kärna samtidigt som vi gett låg- och medelinkomsttagare mer kvar av lönen efter skatt. Både kommuner och regeringen satsar i dag mer resurser på skolan än 2006. Alliansens reformer har hittills ökat resurserna till skolan med 4 miljarder kronor.

Den avgörande faktorn för skolans utveckling är att det finns duktiga och motiverade lärare. Vi vill att det ska löna sig att vara en bra lärare och att bli en bättre lärare. Därför bidrar staten med ett särskilt statsbidrag som gör att en så kallad förstelärare kan få en löneökning med 5 000 kronor i månaden och en lektor kan få 10 000 kronor i månaden. Förslaget i budgeten innebär att det redan under nästa höst kan finnas 15 000 förstelärare. Det är ett första steg mot att förbättra läraryrket och kvaliteten i skolan.

Samtidigt förbättrar vi övergången mellan utbildning och jobb. Därför satsar vi på YA-jobb (anställning på yrkesintroduktionsavtal) i årets budget. Yrkesintroduktionsavtal ger möjligheter till att kombinera arbete med utbildning för unga utan tidigare erfarenheter i yrket. Anställningen sker inom ramen för den svenska modellen med avtalsenliga löner och villkor. Med det stöd till YA-jobb som presenteras i budgeten sänks kostnaden för att anställa med över 10 000 kronor i månaden. Totalt satsar vi 3,1 miljarder kronor på jobb till ungdomar.

Det här är ett par av de konkreta satsningar som Alliansen utför, om ni vill läsa mer om strukturreformer och andra satsningar som vi gör kan ni titta här: http://www.regeringen.se/sb/d/2548/a/223577 och http://www.regeringen.se/sb/d/2548/a/223576

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Riksdagens högtidliga öppnande

I dag är det åter dags för riksdagens högtidliga öppnande. Detta är fjärde gången jag är med och det är lika högtidligt varje gång. Det är ett spännande riksdagsår som väntar med två stora val under 2014 . Ett stort spännande EU val i maj och ett otroligt spännande val till kommun/landsting och riksdag i september nästa år.I morgon åker jag och några av mina kollegor till Skellefteå för att presentera den nya budgeten och jag ser fram emot de kommande skuggbudgetarna som oppositionen sedan ska presentera.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)