Sedelbyte!

Av , , 4 kommentarer 0

I dag är det Riksbanksfullmäktige som står på agendan. En av frågorna som varit uppe på agendan under ett antal sammanträden är det omfattande sedel och mynt utbytet som vi just nu genomför. Den sista juni i år infaller det första av två datum när gamla sedlar blir ogiltiga. Det gäller att titta i sina gömmor så att det inte blir kvar gamla pengar. En minst lika viktig fråga är hur läget i vår omvärld ser ut. Vi lever i en orolig värld och Sverige som ett litet och exportberoende land påverkas av små förändringar. varje fullmäktige får vi en genomgång av hur vår omvärld ser ut och det är inte en alltför ljus bild som presenteras. Ryssland och Kina är två stora länder som påverkar Sverige i stor omfattning och två så stora länder med möjligheter som inte Sverige har.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Inget jag känner mig trygg med!

Det amerikanska primärvalen fortsätter och det är intressant att följa med vilken frenesi, engagemanget bara fortsätter att öka. Det verkar nu bli alltmer tydligt att det amerikanska presidentvalet som avgörs den 8 november kommer att stå mellan de båda stora kandidaterna Trump och Clinton. Det är med skräckblandad oro som jag ser på den utveckling som kan bli konsekvensen om Donald Trump tar hem segern i presidentvalet. Att sätta tilltron till att Trumps galna förslag måste igenom så många instanser att de inte kommer att kunna genomföras är ingen förklaring jag känner mig trygg med.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Insamling till förmån för utsatta barn

Trots att vädret inte häll med om att det var vår så var det i gårkväll vårkonsert i Lycksele. Rotaryklubben hade i samarbete med Filadelfiaförsamlingen bjudit in Lycksele Manskör och brödraparet Enok och Chims från Kongo för att bjuda på sång och musik. Ellinor Ädelroth som arbetar tillsammans med Denis Mukvege på Panzisjukhuset i Kongo berättade om det arbete de driver där. Under knappa förhållanden utför de stora ingrepp, och driver en fantastisk verksamhet. Ellinor berättade om hennes och Dr Mukveges projekt om att erbjuda vård till förlossningsskadade kvinnor. Det är många unga flickor och kvinnor som blir utsatta för övergrepp i väldigt tidig ålder och efter det får skador i sitt underliv. Vid förlossning blir skadorna ännu värre och de får på sjukhuset en möjlighet att bli återställd igen. Det var en stor publik som lyssnade till både skrämmande och fantastiska beskrivningar av hur e arbetar på sjukhuset och det samlades in pengar till förmån för barnfonden på sjukhuset.

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Rätt verktyg för att främja företagande!

Jag måste fortsätta mina funderingar kring gårdagens kommunfullmäktige i Lycksele. Det blev en bra debatt runt motionen som Alliansen skrivit om att främja näringslivet och se andra möjligheter till driftsformer. I förväg visste jag hur argumentationen från den röda majoriteten skulle låta och till viss del blev det också så. En intressant vinkling kom upp när en av ledamöterna tyckte att vi skulle se möjligheter när en fråga om andra driftsformer kom upp på agendan. Min motfråga blev att kan inte vi som politiker ge rätt verktyg och de rätta förutsättningarna är det svårt för förslag att komma fram. Debatten avslutades som förväntat men jag uppskattar att det engagerade många och att vi fick en del nya inlägg som tål att funderas på.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Trist när ideologi enbart styr!

Av , , 8 kommentarer 4

I dag är det kommunfullmäktige i Lycksele. Det är ett par motioner som ska besvaras och den ena handlar om att stärka Lyckseles näringsliv med nya alternativa driftsformer. Den röda majoriteten avslår motionen och lämnar en märklig beskrivning av ärendet. Det finns en fastställd ärendegång för konkurrensutsättning av kommunens verksamheter och i korthet så är det upp till varje enskild nämnd att avgöra om man vill lämna förslag till kommunfullmäktige om att konkurrensutsätta de kommunala verksamheter som man ansvarar för. Det innebär att så länge vi har en röd majoritet så kommer man av ideologiska skäl säga nej till att utveckla Lyckseles näringsliv. Det är så trist att inte vilja se möjligheter istället för ideologiska riktmärken.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Spännande att vara en del av detta!

Lycksele kommun är sedan den 1 januari en förvaltning. Det har inneburit många och långa diskussioner, förhandlingar och lett till frågeställningar som inneburit ännu fler diskussioner. Det har med andra ord varit en process. Denna process har nu landat i en ny organisation. Jag måste erkänna att jag har haft mina tveksamma stunder över hur detta ska landa men nu har det gått fyra månader, vilket i sig är en kort period , men jag kan redan nu se många tydliga positiva förändringar i kommunen. Socialnämnden har tre verksamhetschefer att diskutera med och det är en tung nämnd med svåra ställningstaganden och jag kan på kort tid se en förändrad inställning, en vilja att tänka nytt, se andra möjligheter och ifrågasätta strukturer. Allt detta har tydligt visat sig i en betydligt mer stabil ekonomi. Det är spännande att vara en del av detta!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Nu räcker det!

Av , , 1 kommentar 5

Det fortsätter att storma kring Miljöpartiet. Ett parti som sitter i regering och som är ett av två partier som förväntas ska leda vårt land. Är det inte dags att bryta samarbetet med Miljöpartiet och ägna tid och kraft åt de utmaningar vi behöver hantera i Sverige. Yasri Khan var nominerad in i Miljöpartiets partistyrelse. Khan intervjuades om sin partikollega Kaplans dåliga omdöme att umgås med terrorister och efter intervjun vägrade Khan att ta den kvinnliga reportern i hand. Khan var uppfostrad att inte hälsa på kvinnor eftersom det anses som en intim handling. Nu räcker det! I Sverige är män och kvinnor lika värda och här hälsar vi på varandra av respekt. Vi kan inte ha politiker som ska vara medlemmar i ett statsbärande parti som inte har respekt för hälften av den svenska befolkningen. Tack för att han klev av sina uppdrag!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Saknar självinsikt!

Av , , 2 kommentarer 3

Den senaste veckan har media fyllts av rapporteringar om den nu fd bostadsminister Mehmet Kaplans olika uttalanden och hans möten med extrema muslimska rörelser. Det är ett underligt agerande av Kaplans ansvariga chef statsminister Stefan Löfven som under den gågna veckan inte uttalat sig en gång. Istället meddelar Löfven att han beviljat Kaplans entledigande som statsråd och efter det lyfter fram alla positiva sidor hos den fd bostadsminstern. Hur politiskt korrekt får man vara? Det som är mest skrämmande i denna fråga är att många försvarar Kaplans agerande, Åsa Romson bortförklarar hans beteende på ett naivt sätt. Mehmet Kaplan själv måste helt sakna självinsikt då han inte tar åt sig den kritik som framförts och försvarar sig istället genom att säga ” Den jag är har blivit ifrågasatt och det står i vägen för det som krävs för att utföra uppdraget. Jag har därför begärt att entledigas” Återigen kan jag konstatera att vi får de ministrar vi förtjänar!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Släpp den ideologiska livlinan!

Igår besökte landstingets gruppledare från Alliansen Lycksele. Efter en rad intressanta studiebesök under dagen så avslutades kvällen med Öppet Möte på Hotell Lappland. Det finns en rad utmaningar för Västerbottens Läns landsting som måste hanteras och det innebär att den röda majoriteten med Peter Olofsson i spetsen måste släppa den ideologiska livlinan och se hur verkligheten ser ut. Vi måste utbilda fler inom vårdyrken, vi måste dra i handbromsen för stafettpersonal, vi måste se över hur de olika verksamheterna är organiserade och använda kompetensen på rätt sätt. Primärvården är 1:a linjens sjukvård och så ska det vara, det innebär att resurser måste finnas för att kunna leva upp till detta och vi kan inte fortsätta trenden att sluten vården skickar ut allt fler åtaganden men behåller både pengar och personal. Alliansens gruppledare ifrågasätter mycket och det är nödvändigt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Partiledaren på besök!

I lördags hade Nya Moderaterna i Västerbotten länsförbundsstämma. En välbesökt stämma eftersom vår partiledare Anna Kinberg Batra var med och talade inför stämman. Anna pratade om de stora utmaningar vi står inför och att den politik vi har måste anpassas efter hur verkligheten ser ut. Det är så tydligt att den rödgröna regeringen tappat greppet om situationen och kommer med en budget som inte alls håller måttet för att möta den verklighet vi befinner oss i. Anna lyfta fram skolan som en betydelsefull del i satsningar samtidigt som jobbpolitiken alltid måste stå i centrum. Redan nu ser vi att antalet utlandsfödda är en majoritet bland våra arbetssökande och här måste vi lyckas bättre att validera och ta vara på den kunskap som de redan har skaffat sig.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)