Ett alternativ för våra unga

 

Vi har en hög arbetslöshet bland våra unga i Sverige. Jag läste en notis om nya satsningar inom försvarsmakten i Sverige. De kommande åren ska Försvarsmakten anställa 16 000 personer, i huvudsak under 26 år.  Alliansen har under denna mandatperiod beslutat om en ny inriktning för försvaret. Grunden i försvaret  kommer att vara en grundläggande frivillig utbildning om cirka tre månader. Utbildningen är riktad både till tjejer och killar. Efter fullgjord grundutbildning har rekryterna möjlighet att söka antingen en anställning i Försvarsmakten för fortsatt utbildning, ett tjänstgöringsavtal i hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna eller officersutbildning. Försvarsmakten har verksamhet på ett tjugotal orter runt om i Sverige. Rekryteringen till de nya tjänsterna pågår som bäst och vänder sig till unga i hela landet. Det är ett alternativ till att minska arbetslösheten bland våra unga.
 Elisabeth Björnsdotter (M)

Vi väger allt mer!

Av , , 2 kommentarer 8

 

Det kan knappast ha undgått någon alla skriverier som förekommit i tidningar, nyhetsinslag och annan media de senaste åren. Ett av våra folkhälsoproblem, övervikt har blivit ett allt större problem. USA toppar ligan med det största problemet med överviktiga och flera av de asiatiska länderna ligger i botten av listan. Sverige ligger än så länge väldigt långt ned på listan men förändrar vi inte vårt mönster kommer vi att klättra på den listan. Vi hade en debatt på ett möte för ett tag sedan och då kom det upp att i Lycksele är vi så duktiga på att operera personer med övervikt och att det är positivt på många sätt. Det är jag helt överens om men vi måste förändra vårt mönster så att så få som möjligt är i behov av kirurgi. Mycket görs inom primärvården och tandvården, men i slutändan har vi ändå ett eget ansvar att sköta om vår hälsa. Visionen som Västerbottens Läns Landsting har lagt fram om världens friskaste befolkning år 2020 närmar sig ett uppfyllande !

Elisabeth Björnsdotter (M)

Nya utmaningar!

Har börjat få information från Sveriges Riksdag och det var med spänning jag öppnade det första stora bruna kuvertet. Information om Riksmötets öppnande den 5 oktober med allt vad det innebär. Att få ägna all tid åt politik är en stor utmaning. De sista fyra åren har jag kombinerat mitt heltidsarbete med det politiska arbetet och det är i sig en utmaning att få dygnets timmar att räcka till. Jag har haft två väldigt spännande områden att ägna min tid åt och att släppa ett område för politiken är i sig en sorg då jag trivs väldigt bra med det jag gjort de senaste fyra åren. Nya utmaningar väntar! 

Elisabeth Björnsdotter (M)

Positiva prioriterinag

 

 
Mitt i att försöka avsluta mitt arbete inom landstinget och gå vidare till Riksdagen kommer ett besked från ledningen att vi ska genomföra ett prioriteringsarbete. Vi gjorde detta för två år sedan och alla verksamheter fick syna allt vad de gjorde och identifiera 10% som inte var lika viktigt som den övriga verksamheten. Ett jätte arbete som resulterade i ett sparbeting på ”onödiga” ingrepp och åtaganden. Nu ska detta göras igen och jag tycker det är bra att alla verksamheter får syna sitt arbete och ifrågasätta vad vi gör och vad vi kan göra mindre av. Vi kör ofta på i gamla hjulspår, det är ett tufft arbete för alla men förhoppningsvis blir det något positivt i slutändan.

Elisabeth Björnsdotter (M)

Rätt stöd på arbetsplatsen!

Av , , 4 kommentarer 8

 

Regeringen har beslutat om en nationell handlingsplan för arbetsmiljöpolitken. Det är viktigt att vi fortsätter med vårt stora arbete när det gäller att minska riskerna inom vår arbetsmiljö och att vi kan förenkla och effektivisera arbetet med detta. Vi är beroende av en bra arbetsmiljö för att minimera skador och sjukdomar relaterade till vår arbetsmiljö. Det handlar inte bara om rätt hjälpmedel på arbetsplatsen utan också om rätt bemanning och rätt stöd från olika instanser. Det är ingen ny kunskap men det är så viktigt att lyfta dessa frågor och ge rätt underlag för att jobba vidare inom området.  

Elisabeth Björnsdotter (M)

Milleniemål för världen!

Av , , 2 kommentarer 4

 

Jag läste en artikel i Svenska Dagbladet om att det stora Milleniemötet precis avslutats i New York. Det är ett samarbete mellan 140 av väldens länder där man har satt upp mål för att bland annat halvera den svåra fattigdomen och bekämpa sjukdomar runt om i Världen. Till dessa mål finns även pengar avsatta för att uppnå målen och till en rad olika satsningar. Ett av dessa mål handlar om kvinnors hälsa och den stora mödra dödlighet som finns . I vissa länder dör en av åtta kvinnor i samband med graviditet och förlossning. I  delar av Afrika dör 4000 barn per dag i olika Diarré sjukdomar. Under detta möte fick Sverige ett pris för att behållit en hög nivå på vårt bistånd under den stora finansiella krisen.

Elisabeth Björnsdotter (M)

Når vi inte fram?

Av , , 11 kommentarer 10

 

Läste en liten notis i en av kvällstidningarna. I riksdagsvalet var Moderaterna och Socialdemokraterna nästan lika stora. Men i kommunerna och landstingen är S fortfarande betydligt större. Ett genomsnitt av rösterna i kommunalvalet visar att M hamnar på drygt 26 procent medan S får drygt 32 procent.

Når inte politiken ända fram till väljarna? Det blir ”rödare” ju längre upp i Sverige man kommer och jag hörde på radio nyheterna en teori att många människor upplever att de sitter långt från makten och då känns ens egen röst inte lika viktig och då röstar man som man alltid gjort. Här finns ett område att påverka till delaktighet

Elisabeth Björnsdotter (M)

Klart med en Riksdagsplats!

Av , , 11 kommentarer 20

Nu är det klart! Jag kommer in i Riksdagen!  Jag är så glad och tacksam över allt stöd jag fått och alla kryss på valsedeln. Det känns stort och hedrande att få ett förtroende att sitta i Riksdagen och representera Västerbotten.  Jag tackar alla för Grattulationer, röda rosor och telefonsamtal!

Elisabeth Björnsdotter (M)

Kryss, kryss!

Av , , 11 kommentarer 8

 

Personkryssen räknas fortfarande och det är klart tidigast i eftermiddag, senast torsdag morgon. Spännande att följa hur det går. Det kommer att bli många nya personer på platserna i Riksdagen från Västerbotten. Politik är spännande och det är fortfarande inte klart innan alla förtidsröster och utlandsröster är räknade. Klart är i alla fall att (M) får två mandat till riksdagen och att vi gått framåt i hela länet. Det syns även i landstinget !

Elisabeth Björnsdotter (M)

(M) framåt i Lycksele!

Av , , Bli först att kommentera 12

Valvaka för Lycksele Moderaterna! Det blev en spännande kväll som slutade med positiva resultat både på riksplan och för kommunen. Moderaterna i Lycksele kommun ökade med drygt 4%. Det är jätte fina siffror som kommer att leda till fler mandat i fullmäktige. Alla i föreningen har gjort ett fantastiskt jobb under denna valrörelse och resultatet innebär att vi får valuta för allt arbete.

Alla personkryss är inte räknade ännu så allt är inte klart men vår ordförande Britt Karlsson har all anldening att se nöjd ut.

Elisabeth Björnsdotter (M)