Hur gör vi när nästa lågkonkunktur kommer?

Av , , 2 kommentarer 5

I veckan släppte Riksrevisionen, en för myndigheten ovanlig rapport. Riksrevisonen kritiserade den rödgröna regeringen och säger att de beräkningar som gjorts för budget 2017 underskattar utgifterna inom kommunsektorn med omkring femtio miljarder kronor fram till 2020. Kritik kommer även från Alliansföreträdare som säger att ”Regeringen bortser från vilka långsiktiga risker vi har framför oss inom till exempel integration och migration. De borde vara ärligare i sina framtidsutsikter. På ytan har vi god tillväxt i Sverige och allt ser bra ut, men under ytan har vi stora bekymmer som vi inte lyfter upp ordentligt” Jag tycker det är intressant att lyssna på hur Finansminister Magdalena Andersson (S) inte tar till sig kritiken utan lyfter fram ordning och reda som ett ledord och istället lägger skulden på den tidigare regeringen. Den rödgröna regeringen lånar pengar i en högkonjunktur för att ha råd med alla satsningar som utlovas till allt och alla. Hur gör vi när nästa lågkonjunktur kommer?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Klokt beslut!

En klok inlyssnande civilminster Ardalan Shekarabi (S) har meddelat att planerna på ett StorNorrland läggs på hyllan. Tack så mycket för detta besked. Samarbete är en förutsättning för att utvecklingen ska gå framåt och detta kommer att fortsätta utan den stora paraplyorganisationen Region StorNorrland!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Oroväckande ålderspyramid!

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) presenterar en rapport om hur det politiska landskapet ser ut runt om Sverige. I Västerbotten är 96% av alla politiker fritidspolitiker vilket innebär att de har en sysselsättning, studier vid sidan om de politiska uppdragen. I Lycksele har vi enligt rapporten en heltidspolitiker jämfört med Storuman som har en heltidspolitiker och tre deltidspolitiker. Hur har rapporteringen gått till kan jag fundera över. Oavsett detta så visar rapporten med tydlighet att om vi jämför representationen av politiker procentuellt med åldersfördelningen i kommunen så har vi för få politiker under 64 år och helt rätt representation över 65 år. Sammantaget har vi en hög medelålder bland våra politiker. Lycksele är inte unik på något sätt men det är oroväckande att vi inte lyckas få fler unga att engagera sig så att vi får representation från hela befolkningen i beslutsfattande organ.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Finns andra möjligheter!

I helgen besökte statsminister Stefan Löfven Umeå och en av hans budskap var att en storregion är viktig för Norrlands fortsatta utveckling. Det känns inte som om denna fråga borde vara uppe på agendan i ett läge där vi har betydligt större frågor att ta itu med. Vi har fyra landsting som alla visar upp stora budgetunderskott, vi har fyra landsting som alla styrs av röda majoriteter där ansvariga politiker ser ett Stornorrland som den räddande åtgärden för allt. Hur kan man förvänta sig att fyra dåliga ekonomier tillsammans ska bli något positivt. Jag tror att samarbete mellan våra fyra nordliga län är ett måste men att detta kan ske utan formella sammanslagningar och krångliga regelverk för hur allt ska styras.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fokus på viktiga frågor!

Av , , 4 kommentarer 4

Vi får ta del av intressanta nyheter varje dag rörande den rödgröna regeringens förslag om regionbildning. Det framstår med allt större tydlighet att detta är ett förslag som inte är förberett, förankrat eller trovärdigt. Förslaget skapar fler frågor än svar och beskedet att Jämtland ska undantas från ett StorNorrland var verkligen spiken i kistan. Hur tänker den rödgröna regeringen lösa ett StorNorrland nu? Lägg ned frågan och fokusera på andra frågor som är betydligt viktigare för att hela Sverige ska leva.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

En snedvriden bild av ansvar!

Av , , 1 kommentar 2

USA:s nya president tycker att miljöhotet är ett påhitt av Kina och att det undertecknade Parisavtalet ska rivas upp och stoppa inbetalningarna till den gröna klimatfonden. I Sverige har vi en rödgrön regering som vill att alla ska köra elbil, höja skatterna på flygtrafik, lastbilar, vägar för att vi ska göra lite till för att förbättra miljön. Sverige uppfyller med råge de uppsatta klimatmålen och vi har en pågående utveckling för att vi ska bli ännu bättre. Jag tycker det är bra att vi tar ansvar för miljön och ser allvarligt på klimathotet och gör allt som går för att förbättra vår miljö. Det paradoxala i denna fråga blir då om lilla Sverige ska fortsätta vårt aggressiva miljöarbete medan ett av världens största länder som står för nästan en femtedel av alla miljöutsläpp i världen lägger ner sitt miljöarbete och satsar på fracking, mera kol och olja. Vi får en snedvriden bild av miljöansvar!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Feministisk snöröjning är inte ok!

Förra veckan kom den första snön på riktigt och det snöade mycket i stora delar av vårt avlånga land. På vissa häll snöade det mer än på andra och i områden där man inte är så van att det snöar. Jag läste ett inlägg från Feministiskt Initiativ (FI) som är ett av de styrande partierna i Stockholm om behovet av feministisk snöröjning. FI poängterade att kvinnor och män hade olika mönster hur de använde kommunikationer och att kvinnor promenerade och åkte kollektivtrafik i större utsträckning än män. FI ville därför att gång och cykelvägar skulle prioriteras när det gäller snöröjning framför vägar. Det är en trevlig tanke men frågan var FI hade tänkt att bussar och annan kollektivtrafik skulle köra kvarstår. Jag tycker inte att det är OK med en så inskränkt syn på hur man styr vår huvudstad.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi måste erbjuda en bred palett med stöd!

Av , , 4 kommentarer 0

Sveriges bästa hemtjänst och Sveriges bästa äldreboende. Vi har under den senaste tiden sett två tv sända serier från Västerbotten som båda tar upp en stor och viktigt fråga nämligen hur vår äldreomsorg ska fungera och utvecklas. Vi blir äldre men även friskare och det kommer att ställas högre krav på vår äldreomsorg. I Lycksele har vi tagit beslut om att omvandla 49 särskilda boendeplatser till trygghetsboende vilket innebär att den enskilde själv får forma om och när hjälp och stöd behövs. Jag tycker det är viktigt att delaktighet erbjuds för att skapa en så bra äldreomsorg som möjligt och att kan erbjuda olika former av boende, stöd och hjälp för att nå det bästa resultatet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Chockartat!

Av , , 4 kommentarer 2

Vad är det som händer i världen? En chockartad känsla infinner sig när valresultatet står klart att Donald Trump är USA:s nästa president. De första som skickar gratulationer till USA:s nya president är Marine Le Pen, President Putin och Kuklux klan. USA har röstat fram en president som är en självgod rasist som inte skyr några medel att få sin vilja igenom. Jag trodde inte att detta kunde inträffa men nu står vi inför fullbordat faktum. Frågorna är oändliga och svaren få men farhågorna desto fler. Kommer USA att stänga sina gränser och bli så protektionistisk som Trump utlovat. Kommer USA att rubba världsbalansen? Jag är väldigt oroad över vad som kommer att hända.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)