Hälsa kan vi förändra?

Av , , 3 kommentarer 2

 

Hälsa är väldigt individuellt. Att ha en god hälsa innebär olika beroende på hur jag själv upplever min egen hälsa. En föreläsande kirurg från Östersund, Nisse Simonsson har åkt runt med en föreläsning som handlar om att vi i Sverige aldrig har varit så friska men har så höga sjukskrivnings siffror. Moderatkvinnorna har tidigare tagit fram ett framtidsprogram för hur vi vill utveckla olika frågor och där finns hälsa med som en viktig fråga. Fokus ligger på kvinnors hälsa och hur vi ska förändra förutsättningarna för att vi ska få en bra hälsa. Det ställer krav på att vi måste förändra synsättet inom hälso och sjukvården och inte exempelvis använda unga män som referensramar när det gäller läkemedel eller hur vi beskriver symptom på sjukdomar. Moderatkvinnorna vill ha ständiga jämförelser för att kunna följa ett förändringsarbete och att vi måste våga lyfta frågan till alla medvetande, hur ska vi annars kunna förändra?  

Elisabeth Björnsdotter (M)

Svininfluensans dyra nota

Av , , 12 kommentarer 0

 

Sveriges Kommuner och Landsting, har räknat fram slutnotan för den svenska sjukvårdens kostnader under de turbulenta månaderna av svininfluensa förra hösten. Den beräknade siffran från Sveriges alla landsting slutar på 1,38 miljarder kronor. Under några hektiska månader i slutet av året genomfördes det gigantiska projektet med massvaccinering. 60 procent av befolkningen, cirka 5,5 miljoner personer vaccinerades, den högsta siffran i hela Europa. Knappt 7 miljoner vaccindoser gick åt. 11 miljoner doser blev alltså över. De flesta andraländer valde andra strategier och vaccinerade betydligt färre . Nu ska denna massvaccinering utvärderas och det är positivt. Den centrala frågan som utvärderingen måste svara på  är om det verkligen var värt att satsa dessa mycket stora summor skattemedel på allt vaccin . Det är pengar som skulle kunna användas till mycket annan sjukvård.
 
Elisabeth Björnsdotter (M)

Censur av stora mått!

Av , , 13 kommentarer 2

 

Det finns alltid två sidor av ett mynt. Jag har vid flera tillfällen skrivit om den negativa användningen av internet. Den negativa sidan där unga flickor och pojkar blir utnyttjade och där många barn blir mobbade och trakasserade. Klart är dock att det finns betydligt fler positiva sidor att lyfta fram som vi alla kan dra stor nytta av. Jag läste en artikel i DN där Kina förbjuder sina 2,3 miljoner soldater att använda internet på olika sätt och det är fruktansvärt hur ett land i utveckling inte kan tillåta sina medborgare att vara närvarande i resten av världen. Här är det censur av stora mått.  

Elisabeth Björnsdotter (M)

Siffror åt rätt håll

Av , , 5 kommentarer 6

 

Jag läste Lena Asplunds blogg om den sjunkande arbetslösheten i Sverige. Det är fortfarande höga siffror men de är på väg åt rätt håll. Ungdomsarbetslösheten har minskat med drygt 10% jämfört med samma period förra året. Den totala siffran för arbetslösheten har minskat med nästan 3% från förra året. Det är positivt att siffrorna ser ut som de gör och det betyder att vår alliansregering angriper sviterna av den ekonomiska krisen på rätt sätt.  

Elisabeth Björnsdotter (M)

Våld är aldrig OK!

 

 
En artikel i Svenska Dagbladet har tagit upp ett sällan debatterat problem nämligen övergrepp mot äldre. Det finns en studie gjord i Umeå 2001 som visar att 13 procent av männen och 16 procent av kvinnorna utsatts för våld eller andra typer av övergrepp efter 65 års ålder.  Det är väldigt få av landets alla kommuner som har en policy för hur man ska hantera övergrepp inom den kommunala omsorgen och det är något som Folkpartiet har reagerat över detta  och vill nu förändra. Jag kan inte låta bli att reagera över siffrorna i denna studie som gjort. Stämmer dessa siffror måste man verkligen fundera över åtgärder för att förhindra våldet.   

Elisabeth Björnsdotter (M)

En säker midsommar!

Av , , 4 kommentarer 5

 

 Midsommar, en helg som många ser fram emot och många människor passar på att träffas och ha trevligt. Det är också en mörk helg ur trafiksäkerhetssynpunkt. Enligt statistiken är det många som omkommer i trafiken under midsommar. Det är givetvis betydligt fler ute på vägarna vilket innebär att olycksstatistiken ökar. Det är tyvärr dessutom många som sätter sig i bilen dagen efter midsommarfesten och inte är en trafiksäker chaufför. Det är en trist statistik att studera och det enda jag hoppas på är att den inte blir besannad. Jag hoppas att alla tänker en extra gång och får njuta av midsommar tillsammans med nära och kära. Önskar alla en trevlig midsommar.
 

Elisabeth Björnsdotter (M)

Moderat sjukvård

Av , , 11 kommentarer 4

 

 
Jag har fått många kommentarer om mitt yrkesval och mitt politiska engagemang. Hur kan jag arbeta inom sjukvården och vara Moderat? Jag kan inte låta bli att fundera över vad detta står för. Jag har ett stort intresse av människor och tycker det är otroligt stimulerande när jag ser att det jag gör för mina medmänniskor har en betydelse. Det spelar roll. Varför är den politiska tillhörigheten så viktigt? Är det så att vissa partier har företrädesrätt i vissa frågor? För mig är det personliga engagemanget och trovärdigheten det som betyder något. Jag vill se vård på lika villkor, jag vill att det ska löna sig att utbilda sig, jag vill se fortsatt utveckling av sjukvård i hela Sverige för alla våra medborgare oavsett bostadsort. Det är något som Moderaterna står för och därför arbetar jag inom sjukvården.
 
Elisabeth Björnsdotter (M)

Kunskapens betydelse!

Av , , 4 kommentarer 3

 

Utbildning är en viktig plattform för våra ungdomar. Det är en förutsättning för att gå in på arbetsmarknaden i dag och få ett bra arbete. Det är också väldigt viktigt att vi kan erbjuda utbildning till äldre som av olika orsaker hamnat utanför arbetsmarknaden för att på så sätt öka deras möjligheter till en ny chans på arbetsmarkanden. Vi är ett land med förmånen att studier är kostnadsfria. Vår alliansregering har presenterat en ny rapport om framtidsvisioner för vår skola och den sätter fokus på bland annat att vår skola ska vara neutral i värderingar för att alla elever ska ges samma möjlighet att tillgodogöra sig utbildning. Rapporten som presenterats vill lägga en grund till vår fortsatta utveckling som en kunskaps nation   

Elisabeth Björnsdotter /M)

Miljö ett stort område!

 

 
Miljö en en viktig fråga inför kommande mandatperiod och det är ett stort område med många aspekter att ta hänsyn till. I går presenterade den borgerliga alliansen sin miljöpolitik för nästa mandatperiod. Arbetsgruppen för klimat och miljö föreslår bland annat att Sverige 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.  Vår miljöminister Andreas Carlgren säger i en artikel i kvällstidningen att ”- Vi lägger de mest radikala målen i EU för att minska klimatutsläppen och vi tar också de största krafttagen för att både minska de svenska utsläppen till Östersjön och ställa krav på att utsläppen ska minska på andra sidan Östersjön”
 Alliansens miljögrupp föreslår bland annat hårdare sjösäkerhetskrav för Östersjön, skärpta straff och ansvarsregler för oljeutsläpp och införandet av en ny kustbevakningslag. Sverige ska också arbeta för att inom EU införa en märkning av olja, så att transporterande fartyg kan identifieras. Energipolitiskt vill alliansen att Sverige 2020 ska ha 50 procent förnybar energi. Satsning på forskning och utveckling av förnybar energi ska fortsätta och installationer av solpaneler vid ny- och ombyggnationer av fastigheter ska uppmuntras.
 

Elisabeth Björnsdotter (M)

Energi en svår fråga!

 

Diskussionerna om beslutet att förnya våra kärnkraftverk som togs i förra veckan  har varit många. Danmark är negativ till Sveriges satsning eftersom det kommer att dumpa elpriserna och enligt dansk expertis också slå undan förutsättningar för alternativ elproduktion i Danmark. Det är en svår fråga oavsett om du är positiv eller negativ till kärnkraft. Det vi har sett i Sverige är att kärnkraften står för nästan hälften av vår elproduktion och många av de förnyelsebara energikällorna har inte den kapaciteten. Jag tycker att vi ska använda så mycket av den förnyelsebara energin vi kan men att säga nej till kärnkraft vore fel. Vi måste tänka långsiktigt i planeringen för att se över energiförsörjningen till vår industri och produktion och samtidigt nå de miljömål som FN satt upp för vårt land.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)