Kvinnor i bolagsstyrelser!

Av , , 2 kommentarer 2

 

En intressant debatt fördes i Riksdagens kammare förra veckan. Debatten handlade om att kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser. I de statliga bolagens styrelser är det nästan 50% kvinnor i styrelserna men den stora skillnaden finns i de privata bolagsstyrelserna. Här finns ca 20% kvinnor med på styrelseposterna. Givetvis måste andelen kvinnor öka även i privata bolagsstyrelser men att kvotera in kvinnor är inte rätt väg att gå. Oppositionen i Riksdagen tycker däremot att vi ska införa kvotering men jag tycker det är fel att införa en lag som kräver detta. Vi måste hitta andra lösningar för att få fler kvinnor engagerade, satsa på mentorskap, utbildningar och stärka kvinnors företagande rent generellt. Vi måste stärka kvinnors nätverksbyggande och även titta på hur valberedningar till bolagsstyrelser arbetar när man ska välja in nya medlemmar i bolagsstyrelser.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Att lyssna en del av politiken!

 

Jag har varit i Baku, Azerbadjan i helgen. Där har jag pratat både på en kvinnokonferens och en ungdomskonferens. Det var en otroligt intressant upplevelse och det blev bra diskussioner kring alla de ämnen jag tog upp. Azerbadjan har upplevt ett krig för 20 år sedan och många av de kvinnor som var med på konferensen hade anhöriga som blivit dödade och en kvinna hade förlorat hela sin familj. Det var så intressant att höra alla dessa engagerade kvinnor berätta om sina upplevelser, om sitt engagemang inom politiken och det var spännande att se de likheter men även alla olikheter vi har att arbeta med.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kvinnor behövs inom politiken!

Av , , 2 kommentarer 3

 

I dag är jag i Baku, huvudstaden i Azerbadjan. Jag ska under tre dagar hålla i olika seminarier som handlar om betydelsen av att kvinnor engagerar sig politiskt, behovet av ett starkt och aktivt ungdomsförbund och även om hur man kan nå ut med sitt politiska budskap på olika sätt. Azerbadjan är ett land som tillhört den ryska federationen tidigare men som nu är en diktatur som styrs med järnhand av en president som precis ändrat lagen så att han kan sitta en livstid. Det råder brist på yttrandefrihet och tryckfriheten är begränsad. Det ska bli intressant att lyssna vad dessa aktiva politiker har för åsikter om att arbeta politiskt.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Industrihus i inlandet!

 

I tisdags var jag med på ett seminarium som Lycksele anordnat på Gran hotell. Seminariet handlade om problemet med att tillhandahålla Industrilokaler och företagslokaler i inlandskommuner. Det finns många rapporter skrivna på ämnet och det har till och med antagits en lag 2009 som ska göra det enklare för kommuner att bygga lokaler för att hyra ut till företag. Trots att lagen är från 2009 är den inte uppdaterad och den beskriver en tid som ligger långt tillbaka. Det var en enig skara på seminariet som ansåg att vi måste se över de lagar och regler som finns för att de ska vara anpassade till hur verkligheten ser ut.
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ny sköterske kompetens!

Av , , 8 kommentarer 3

 

Nu startar den första utbildningen för sjuksköterskor till en utökad kompetens att göra vissa arbetsuppgifter som tidigare utförts av läkare. Det har varit ett debatterat förslag och Vårdförbundet har ställt sig positiv till detta men läkarförbundet mer tveksam. Det handlar om att sjuksköterskorna ska kunna utföra arbetsuppgifter för att avlasta läkarkåren. I dag finns specialist sjuksköterskor  inom exempelvis endoskopi verksamhet. Jag tycker det är positivt med kompetens utveckling och att vi kanske än mer får yrkesgrupper som använder sin komptens på rätt sätt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Milleniemålens betydelse!

 

Den 1 februari ska jag ha ettseminarium tillsammans med vår biståndsminister Gunilla Carlsson. Det handlar om hur vi ska arbeta med FN:s milleniemål och hur vi ska kunna uppnå även de mål som är svårast nämligen de som handlar om att minska barnadödlighet och att förbättra mödrahälsan. I går träffade jag företrädare för Svenska Afghanistan kommittén som är en av aktörerna i seminariet . Det finns en stor farhåga främst bland kvinnorna i landet att utvecklingen ska gå tillbaka och de starka muslimska krafterna som finns ska ta över landet. Det är en av anledningarna till att detta är en viktig fråga att arbeta med och lyfta fram betydelsen av att vi har ett transparant bistånd och ställer krav på mottagarländerna att de uppfyller det vi avser med vårt bistånd.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi behöver en stark opposition!

Av , , 2 kommentarer 2

 

Det är turbulent inom det största oppositionspartiet (S) just nu. Ett stort problem är att man måste ha en politik som är framåtsyftande Om vi ser tillbaka så har det socialdemokratiska partiet gjort mycket positivt för vårt land men vi kan inte driva politik på det som varit utan måste se framåt. Det ska bli intressant att följa processen med att välja ny partiledare  och jag tror det är viktigt att det inte blir en långdragen process. Vi behöver en stark opposition

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Förändrat studiestöd.

Av , , 2 kommentarer 1

 

Många ungdomar slutför inte sina gymnasiestudier. Bland de gymnasieungdomar som skaffar barn under sin studietid är det större andel som inte slutför sina studier. Nu har regeringen tillsatt en utredare som ska se över systemet med studiemedel och även modernisera hela studiehjälpen för gymnasieskolan. Utredaren ska titta på möjligheten till att få tillägg för barn på sitt studiemedel för att skapa större förutsättningar att slutföra studier.  Det är viktigt att alla ges möjlighet att avsluta sina gymnasiestudier för att senare studera vidare eller komma ut på arbetsmarknaden.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fällande domar för människohandel ökar!

 

En intressant rapport från Rikspolisstyrelsen presenterades nyligen som handlar om antalet fällande domar för människohandel. Antalet fällande domar har ökat men det är fortfarande en väldigt liten del av alla anmälningar som leder till en fällande dom. Det beror till viss del på att vi har en komplicerad lagstiftning och är svår att tillämpa. Människohandel för andra än  sexuella ändamål är också ett växande problem. Jag träffade en brittisk polis i Hanoi som berättade att många unga män från Vietnam kommer till England och Sverige för att arbeta inom narkotika industrin. Det är ett stort växande problem och svårt att påverka. 
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)  

Allmän rösträtt!

Av , , 1 kommentar 1

 

Jag läste en debatt artikel om den allmänna rösträtten i Sverige som var intressant. Vi införde allmänrösträtt i Sverige 1909, kvinnor fick rösträtt 1921. Det som var intressant var att kvinnor fått rösta långt tidigare om hon uppfyllde myndighetskravet. En kvinna blev myndig vid 25 års ålder men endast om hon var ogift eller änka. Det fanns en rad begränsningar i rösträtten och den senaste togs bort så sent som 1989. Liechtenstein var det land i Europa som införde kvinnlig rösträtt sist av alla och det var så sent som 1984. Det finns länder där kvinnor fortfarande inte får rösta men då har landet inte allmän rösträtt utan det heter allmän rösträtt för män!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)