Skuggbudget i dess rätta bemärkelse!

Av , , 1 kommentar 3

 

Jag har läst både (S) och (MP):s skuggbudget till den av Alliansen lämnade Vårbudgeten. Det är lite intressant att se att Miljöpartiet som tidigare var så kritiska till sänkning av restaurangmomsen nu föreslår utvidgning av reformen till att omfatta även en rad andra verksamheter. Denna ändring kanske beror på att de nu inser att Alliansen hade rätt i att det är en lyckad satsning! (S) lyfter inte oväntat fram behovet av jobb och utbildning för en bättre matchning på arbetsmarkanden. Jag kan inte göra annat än att hålla med om att detta är en viktig fråga nu och därför har alliansregeringen prioriterat denna fråga de senaste åren. Däremot tänker (S) försvåra för arbetsgivare att anställa unga och de har inte presenterat konkreta förslag till förändring. Det känns inte så seriöst.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Våld i nära relationer!

Av , , 6 kommentarer 0

 

Våld i nära relationer är ett stort problem i vårt land. För att försöka hitta vägar att komma tillrätta med det har nu regeringen tillsatt en nationell samordnare för att stötta olika myndigheter och aktörer. Det krävs givetvis ekonomisk stöttning till de som arbetar med dessa frågor och därför tilldelas Socialstyrelsen extra pengar för att användas och fördelas till detta betydelsefulla arbete . Vår justitieminister tar upp problematiken med att många drabbade kvinnor varit i kontakt med myndigheter fler gånger och här finns förbättringar att arbeta med när det gäller attityder och bemötande. 
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)   

Klimat och Återvinning!

Av , , 1 kommentar 0

 

Häromdagen träffade jag Bangladesh miljöminister här i Stockholm. Vi hade ett intressant möte där de stora utmaningarna för miljön som Bangladesh står inför givetvis var i fokus. Eftersom landet knappt ligger ovanför havsytan så är det väldigt känsligt för höjningar i vatten nivåer och eftersom det regnar mycket periodvis så har de stora problem att hålla en intakt infrastruktur. Miljöministern hade varit i Linköping samma dag och bland annat titta på återvinning. Jag berättade om det arbete som sker i Skellefteå tillsammans med en rad företag när det gäller återvinnig av metall och det var han väldigt intresserad av.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Stöd i vardagen!

Av , , 4 kommentarer 1

 

Moderatkvinnorna presenterade ett förslag förra veckan där vi ville titta närmare på att införa Vård av förälder (Vaf) dagar. Dessa dagar är tänkt att användas för att du ska kunna följa din förälder eller släkting till sjukvården , myndighet eller annan instans  de har behov av. Tanken med detta förslag är att det ska vara ett maximerat antal dagar som man kan ta ut. Intressant är att (S) genast hoppade på detta förslag och anklagade förslaget för att vara en kvinnofälla. Vem har påstått att det är kvinnan som ska följa sin sjuka pappa till läkare? (S) vill också att man ska öka grundbemanningen inom äldrevården.  Hur kommer detta att hjälpa de människor som bor hemma utan hemhjälp som behöver hjälp och stöd en dag av en nära anhörig ?
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Barnomsorg på obekväm arbetstid!

Av , , 2 kommentarer 1

 

Moderatkvinnorna har tagit upp debatten om barnomsorg på obekväm arbetstid. Debatten har pågått ett tag och skapat diskussion på många håll. Det är bra! Det ska inte vara så att man måste säga nej till ett arbete bara för att det inte finns barnomsorg på obekväma tider. Många kommuner erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid och det är positivt att också Lycksele kommun har startat upp en verksamhet som erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid . Vi står inför stora utmaningar när det gäller arbetsmarkanden och då ska inte tillgång på barnomsorg vara ett hinder.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Moderata studenter på gång!

 

I helgen hade Moderaterna förbundsstämma i Umeå. Det var många samlade för att bland annat lyssna på vår kommunikationschef Hedvig Anderson. Jag träffade också en av Moderata studenters ansvariga Max Persson. Det var intressant att lyssna på hur de arbetar med att stärka studenterna inflytande och förbättra förutsättningarna inom en rad olika områden. Han berättade också att det pågår ett kårval som snart ska avslutas och det är viktigt att så många som möjligt är med och tar ställning och försöker påverka sin situation som student. 
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 

Syrien på agendan!

Av , , 4 kommentarer 2

 

Den arabiska våren som förändrat situationen för många människor i Nord Afrika har gett kraft till den Syriska befolkningen att kämpa för en förändring. Den förändring som är så nödvändig i Syrien är kantad av mord, misshandel och stora kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Sverige är tillsammans med övriga länder i EU ense om att den sittande presidenten Assad måste avgå för att en fredsprocess ska kunna påbörjas. I dag samlas EU:s utrikesministrar i Bryssel för att diskutera aktuella frågor och situationen i Syrien är högt uppe på agendan.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kompetensutveckling viktigt Norrland!

Av , , 2 kommentarer 2

 

I tisdags hade jag en interpellationsdebatt tillsammans med vår arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Det var en (S) ledamot från Norrbotten som ställt frågan om behovet av kompetensutveckling i Norrbotten för att ta itu med ungdomsarbetslösheten. Regeringen har infört en rad åtgärder men det återstår stora utmaningar  för att komma tillrätta med detta stora problem. Jag tycker det är intressant när (S) ledamoten berättade att det tog 7 år att starta upp en gruva. När man påbörjade planeringen av gruvan i Pajala 2003 hade det varit klokt att även då börja se över kompetensbehovet för framtiden. Varför gjordes inte detta av den sittande regeringen? Det är lätt att kritisera sittande regering för bristande åtgärder.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Debatt om yttrandefrihet!

Av , , 1 kommentar 2

I dag har jag debatt i kammaren. Debatten handlar om ett motionsbetänkande om mänskliga rättigheter. Det finns många länder i vår omvärld där yttrandefrihet, press och mediafrihet inte är något naturligt. I Mexico finns tydliga lagar som visar på att yttrandefriheten är stor. I verkligheten mördas journalister och speciellt de som ifrågasätter den stora narkotika kriminalitet som finns i landet. I Kina ser verkligherten också ut på samma sätt. I debatten i dag kommer jag förutom bristen på yttrandefrihet att ta upp stora överträdelser mot kvinnors rättigheter i världen. Det sker mycket i positiv riktning men fortfarande återstår ett stort arbete.

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Försiktighetsprincipen!

Av , , 4 kommentarer 3

 

En politik för jobb och välfärd. Det är vad vårbudgeten handlar om! Vi har en hög ungdomsarbetslöshet just nu och det måste vi göra allt för att förändra. De ungdomar som har svårast att komma in på arbetsmarkanden är de som inte har fullständiga betyg. Det sker förändringar inom utbildningssystemet som ska leda till att öppna upp för fler utbildningsplaster och bättre matchning mot arbetsmarknaden. Vi förbättrar tillväxten i landet med lättnader inom bostadsbyggandet, vi gör satsningar inom vården och ökar effektiviteten inom rättsvsäendet.  Det råder fortfarande en stor osäkerhet inom den finansiella markanden och det visar sig genom att reformerna inte är många .
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)