Infrastrukturen är livsviktig!

Av , , 4 kommentarer 2

 

I går på kommunfullmäktige tog Kaj Pärnänen (MP) upp frågan om flyget till och från Lycksele. Det har fram till de sista två veckorna fungerat utan större missöden. Nu har jag råkat ut samma problematik och det är inte bra att stå på flygplatsen och bli informerad om inställda avgångar och att det är stora förseningar vid väldigt många avgångar.  Vi är beroende av väl fungerande flygtrafik och detta är inte accepterbart. Frågan som Kaj lyfte rymde även behovet av väl fungerande infrastruktur i stort och behovet av trafik på järnvägen. Planerna som finns på tågtrafik mellan Lycksele och Umeå med start i augusti 2011 är väldigt viktigt att dessa planer blir verklighet. Både vår styrande majoritet och alliansen i kommunen är helt överens om att en väl fungerande infrastruktur är viktig för vår överlevnad.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kommunfullmäktige i Lycksele!

Av , , 2 kommentarer 3

 

Det första kommunfullmäktige för Lycksele denna mandat period går av stapeln i dag. Som nyinvald i kommunpolitiken är detta mitt första kommunfullmäktige. Att sitta som riksdagspolitiker och även ha en plats i kommun politiken är en viktig kombination och det ska bli intressant att vara med dessa fyra år. Lycksele är som jag sagt tidigare en kommun som är på gång och det ställer krav på alla i vår kommun att vi hjälps åt att fortsätta denna positiva utveckling. Att Lycksele får pris som kommunen med den bästa tillväxten i Västerbotten ökar på den positiva trenden.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Gör vi alltid för lite?!

Av , , 2 kommentarer 6

 

Jag såg på morgon TV en debatt mellan LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin (S)och socialförsäkringsminister Ulf Kristersson(M). Debatten handlade om arbetslivet och om hur vi skulle få människor att kunna arbeta längre. I sak var de två överens om att det behövs olika strategier för att komma tillrätta med problemet att vi arbetar allt färre timmar och att många inte arbetar tills man uppnår pensionsålder. Vad som slog mig var att oavsett vad Ulf Kristersson hade för planer och strategier tyckte Wanja Lundby Wedin att det gjordes för lite och att insatserna inte räckte till. Det problem vi står inför är inte något som uppstått de senaste åren utan är en följd av en tuff arbetsmarknad under många år, oavsett regerings styre. Var finns insikten om att förändring inte sker omedelbart och att vi har ett gemensamt ansvar för att hitta vägar dit.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Avskaffa mäns våld mot kvinnor!

Av , , 2 kommentarer 3

 

På FN:s internationella dag den 25 november för att avskaffa våld mot kvinnor uppmärksammas över hela världen hur vi på ett bättre sätt kan möta våld och kränkningar som riktar sig mot kvinnor. I var tredje anmälda misshandel i Sverige i dag är det en kvinna som drabbas och mörkertalet av våld mot kvinnor i nära relationer gör att siffran i praktiken är betydligt högre. Förra året anmäldes 373 fall av sexualbrott i Västerbotten, varav 128 omfattade våldtäkt. Detta är samtidigt en ökning med åtta procent sedan 2008. Antalet anmälda misshandelsfall i länet där offret var en kvinna över 18 år ökade 2009 också med nio procent jämfört med året innan. Vår alliansregering har gjort mycket med det återstår fortfarande ett stort arbete . Ingen kvinna skall behöva känna oro eller tvingas gå omvägar på väg hem. Man skall kunna känna sig trygg överallt. Polisen skall också komma när man behöver hjälp. Det är samhällets skyldighet att leverera.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm ((M)

Where my heart beats!

 

Har sett en otroligt stark film om Afghanistan och dess människor. Filmen är regisserad av en kvinna som heter Kazar Fatemi som är född i Iran och uppvuxen i Afghanistan. Hon och hennes familj kom till Sverige för drygt 20 år sedan. Ingen människa förtjänar vad det afghaniska folket genomlidit under ockupation från bland annat Ryssland och sist den Talibanska militären. Filmen som heter Where my heart beats ger en enkel skildring om den styrka som finns hos oss människor, styrkan att överleva och även den grymhet som utspelas mot oskyldiga människor. Filmen berörde mig och jag önskar att alla får se denna film för att bättre förstå vad som sker runt omkring oss.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Positivt till socialt företagande!

Av , , 6 kommentarer 3

 

Jag läste en liten notis i tidningen där alla partiers företrädare i näringsutskottet hade uttalat sig om behovet av fler sociala företag på marknaden. Intressant var att alla partier som sitter i riksdagen, alla åtta, var helt överens i frågan om att det behövs fler sociala företag på marknaden för att se en växande svensk marknad och för att skapa fler arbetstillfällen och fler arbetsgivare. De partier som sitter i opposition var villiga att sänka arbetsgivaravgiften och ändra lagstiftningen för att förenkla företagande.  När jag läser undersökningen så är jag nöjd över att det finns en vilja att utveckla vårdföretag och andra företag inom den sociala marknaden.  Jag hoppas att detta smittar av sig till Västerbotten också!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Mänskliga rättigheter!

 

En heldag med olika seminarier och debatter som handlar om mänskliga rättigheter. Kränkningar av mänskliga rättigheter leder till fördjupningar av den fattigdom vi har i världen. Regeringarna runt om har en skyldighet att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna. Runt omkring oss lever över en miljard människor i slum utan tillräcklig tillgång till rent vatten och dugliga bostäder. 350 000 kvinnor dör på grund av de inte klarar av att föda fram sina barn. Det finns även kränkningar av de mänskliga rättigheterna på mer nära håll. Att vissa funktionshindrade i vårt land inte har samma rättigheter som vi övriga är ett exempel på detta. Ska bli en intressant dag
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Debatt med synskadades riksförbund!

 

På lördag ska jag vara med på Synskadades riksförbunds årsmöte i Västerbotten. Det blir debatt om synskadades rehabilitering kontra arbetslinjen. Det ska bli en intressant dag och jag förväntar mig många diskussioner kring detta ämne. Det är ett känt faktum att många synskadade i dag diskrimineras på flera håll. Det handlar om allas rättighet att så långt som möjligt integreras och leva ett fullvärdigt liv. Alliansregeringen har infört förbättringar på flera områden och det finns mycket arbeta kvar att göra. Vi har försökt sänka trösklarna för att komma in på arbetsmarkanden med olika stimulansbidrag till arbetsgivare men det har inte varit enkelt. Alliansregeringen kommer att helt ta bort arbetsgivarnas medfinansierings ansvar för att stimulera ytterliggare. Det finns en särskild Arbetsförmedling som inriktar sig på att hjälpa funktionshindrade i Uppsala. Denna förmedling samarbetar med arbetssökandes handläggare på hemorten vilket är positivt.   
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bristyrken i en snar framtid!

 

En ny rapport från Arbetsförmedlingen visar att vi inom 15 år kommer att ha en stor brist på arbetskraft. Den sektor som är värst drabbad är den offentliga sektorn där pensionsavgångarna kommer att vara stora. Generationsväxlingen är omfattande inom den offentliga sektorn och det finns även stora geografiska skillnader . Enligt den rapport som arbetsförmedlingen presenterar kommer Norrbotten och Dalarna att ha den största bristen på arbetskraft. De yrken som det kommer att råda störst brist på är inom jord och skogsbruk, inom den offentliga sektorn är det distriktssköterskor och tandsköterskor som  har stora pensionsavgångar och även inom lärarkåren kommer specialistlärare att bli ett brist yrke. Vi står inför utmaningar att utbilda i tid så att vi kan klara denna omställning.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

EU blir större.

Jag var på ett seminarium häromdagen som handlade om Island och EU.  Island har ansökt om medlemskap i EU, det gjorde man i juli förra året. Nu börjar arbetet med alla förhandlingar för att klarlägga alla förutsättningar som ska finnas och uppfyllas innan ett medlemskap kan bli aktuellt. En intressant fråga är hur Island ställer sig till att öppna sina fiskevatten för övriga EU länder. En annan intressant fråga är att Island måste skapa ordning på sina finanser. Sverige är positiva till Island som medlem i EU eftersom vi har många gemensamma områden. En intressant fråga som kom upp i debatten på seminariet var om Norge fortsättningsvis skulle välja att stå utanför EU som enda land i Norden.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)