Nya Navet, rätt sätt att jobba på !

I går träffade jag två ungdomar som ville prata med mig om Nya Navet, ett projekt som Lycksele kommun drivit det senaste året. Nya Navet bygger på att medarbetarna i projektet arbetar nära de ungdomar som har behov av hjälp och stöd, de arbetar tillsammans med familj, nätverk och alla som rör sig i ungdomens närhet. Den utvärdering som är gjord visar på positiva resultat och många ungdomar har fått rätt hjälp och stöd att klara av att hantera de utmaningar som de ställs inför. De två ungdomar jag träffade var oroliga att projektet inte skulle fortsätta eftersom kommunen har dålig ekonomi. Vi hade ett långt samtal där jag kunde lugna dom med att Nya Navet kommer att bli kvar, ett projekt som jag tror mycket på och det är rätt sätt att arbeta på.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Våld är inte OK!

Av , , 2 kommentarer 0

I går visade hundratals människor i Umeå att de inte accepterar mäns våld mot kvinnor och att de inte står upp för våld i nära relationer. Det är fantastiskt att se det stora engagemanget. Varje år dödas 17 kvinnor av en person som de har en nära relation till, antalet anmälningar om överfall och övergrepp och misshandel har ökat och till viss del har ändrad lagstiftning bidragit till detta. Vi har ett antal utmaningar att hantera En av dom är att attityden i vårt samhälle har förändrats och här tror jag att sociala medier är en av orsakerna till det. Respekten för andra människor är också en betydelsefull del i att försöka minska våldet, där måste vi alla vara delaktiga och ställa upp och ta ansvar för att säga ifrån när vi inte tycker att det är OK. Det finns många orsaker och mycket vi kan göra och jag tycker att manifestationen i Umeå igår är betydelsefull som ett signalvärde att vi inte accepterar våld.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Samarbete istället för sammanslagning!

Av , , 2 kommentarer 2

Jag läser ett debattinlägg i dagens VK där debattören skriver om småkommunernas utmaningar. Det finns enligt forskningen en gräns för hur små kommuner kan vara för att kunna överleva. Gränsen ligger på 8000 innevånare och om man ska gå efter det så har många av våra kommuner i Västerbotten tuffa utmaningar. Det går inte att generalisera och det finns bevis på det i vårt län, där mindre kommuner visar på god ekonomisk hushållning. Jag är skeptisk till det förslag som civilminister Shekarabi lagt fram om att tillsätta en utredning som ska se över kommunsammanslagning. Om vi istället såg samarbete som ett ledord skulle vi komma betydligt längre och jag tror att vi blir vinnare i längden på samarbete istället för sammanslagning.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Mullret har lagt sig!

Mullret har lagt sig och det råder en lite märklig stillhet över Lycksele. Motorveckan avslutades i lördagskväll och under gårdagen återvände många besökare hem igen efter en häftig vecka fylld med aktiviteter, tävlingar, utställningar. Jag beundrar alla som engagerar sig för att göra Motorveckan till en upplevelse och utan alla frivilliga som ställer upp skulle det bli svårt att genomföra hela Motorveckan. Jag hörde en rolig kommentar från ett par från Lycksele som förra veckan var på semester i södra Sverige. De träffade ett annat par där som frågade var de kom ifrån och när de fick höra att de kom från Lycksele fick paret kommentaren- ” Hur kan ni åka på semester när det är Motorveckan i Lycksele! Det är kul att Motorveckan sprids runt om i landet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ministermöte om rökning!

Tobaksrökning är ett stort folkhälsoproblem även om rökning har minskat i Sverige så ser det inte ut på samma sätt runt om i världen. På ett ministermöte i Paris diskuterade företrädare för ett tiotal regeringar om hur man skulle komma tillrätta med rökning och dess hälsoproblem och alla länder var överens om sträva efter ett tobaksfritt samhälle. En fråga som särskilt diskuterades var neutrala tobakspaket (plain packaging) då flera av de närvarande länderna har beslutat att införa neutrala tobakspaket eller övervägde att göra så. Mot bakgrund av den pågående tobaksutredningen i Sverige fanns intresse från svensk sida att lära av erfarenheterna så här långt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fler reformer!

I natt har det grekiska parlamentet efter livlig debatt sagt ja till ytterligare reformpaket.De har sagt ja till en grekisk bankakut och till reformer inom rättsväsendet. Scenariot var likadant som vid tidigare debatter, premiärminister Tsipras vänsterparti var emot alla reformer. Jag funderar hur vänsterpartiet i Grekland tänkt sig att landet ska klara sig utan alla reformer? Ska Grekland fortsätta som tidigare? I min värld är det ingen bra lösning.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Att tro är att inte veta!

Av , , 1 kommentar 1

I nyhetsmedia läser jag att miljöpartister är upprörda över att Åsa Romson med titeln vice statsminister inte har det uppdraget enligt Regeringsformen. Jag kan hålla med om att det är förvirrande och att detta borde ha klarlagts när (S) och (MP) bildade regering tillsammans. Det visar också på att Miljöpartiet inte har rätt kunskap om att sitta i regering. Företrädare för Miljöpartiet går nu ut och säger att de inte visste något och att de trodde. Ska man sitta med i en regering ska man veta vilka regelverk som gäller inte tro och anta.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)