Praxis eller inte?

Av , , 5 kommentarer 9

Gårdagens stora nyhet handlade om valet till 2.e vice talman i Sveriges Riksdag. Enligt den praxis som finns i Riksdagen så går posten till det parti som är tredje störst i Sveriges Riksdag. Omröstningen igår tog flera timmar på grund av att (V) begärt sluten omröstning. Det råder väldigt olika åsikter om denna praxis är uppdaterad till hur det politiska klimatet är idag eller inte. En talmans uppgift är blandannat att representera Sverige i olika situationer och att ta emot besök både på och utanför Riksdagen. En talman reser runt i världen och representerar Sverige och står upp för våra svenska värderingar och vår kultur. Posten som talman räknas som en opolitisk position förutom vid voteringar där de vice talmännen röstar tillsammans med sina respektiva partikamrater. Att vår 2:e vice talman tillhör Sverigedemokraterna, ett parti som det råder många åsikter kring, kommer att leda till fortsatta diskusioner.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Utfrågning om frihandel !

Av , , 9 kommentarer 3

Idag ska EU kommissionären Cecilia Malmström frågas ut i Europaparlementet i Bryssel. Cecilia Malmström har fått ansvar för handelsfrågor och det kommer att bli intressant att följa hennes arbete med dessa frågor eftersom det är betydelsefulla frågor för oss i Sverige. Vi är ett litet exportberoende land! Frihandel är viktigt och de avtal som EU håller på att förhandla fram med USA och Canada är betydelsefullt för alla medlemsländer inom EU. Ska Sverige och EU fortsätta att vara konkurrenskraftigt så kan vi inte bygga murar och göra det svårare att driva handel. Vi behöver en öppen marknad utan tullhinder.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Det finns fog för att vara orolig!

Av , , 14 kommentarer 9

Jag skrev ett inlägg tidigare om min oro över att ryska företrädare såg positivt på en ev. S-ledd regering. Att detta skulle innebära en mer positiv hållning mot Ryssland. Jag fick då kommentarer att det var en överdriven oro och att Ryssland inte är något att oroa sig över. I en artikel i en av våra större dagstidningar kan man läsa att Kreml redan idag kontrollerar större delen av Rysslands tv-kanaler och tidningar, som på Sovjettiden. I början av veckan hade Rysslands säkerhetsråd ett möte där man diskuterade hur man ska kunna kapa kontakten mellan den ryska delen av internet och omvärlden i händelse av en krissituation – som militär konfrontation eller utlandsstödda protester mot regeringen, en lag ligger och väntar på att godkännas som innebär att alla som använder offentliga wifi-nät och bloggare med över 3000 läsare per dag ska registreras. Jag tycker detta visar på att det finns fog för oro!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

….mer än tusen ord!

Av , , 11 kommentarer 3

Ibland säger en bild mer än tusen ord. Jag läser analys efter analys om det svenska valresultatet och om att svenska folket vill ha förändring och därför har man röstat fram en rödgrön politik för Sverige. Jag kan inte låta bli att fundera över vilken slags förändring som det svenska folket vill ha? Jag tror att en stabil och långsiktig politik är bra för Sverige, i en värld som blir allt mer orolig är det ännu viktigare med stabil politik. Jag kan inte låta bli att vara lite nyfiken på vilken slags politik som Stefan Löfven och hans partivänner ska förhandla fram, det kommer att bli en rad eftergifter på redan uppställda krav och det kommer att ge en politik utan starka reformer och långsiktighet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Finns det ingen kontroll i Lycksele?

Av , , 7 kommentarer 5

I veckans nummer av Lokaltidningen finns en intressant artikel om ett initiativ från Lena Holmgren som är styrelseledamot i föreningen Puls. De vill starta ett trivselboende i Lycksele och har ställt frågan till kommunen hur det ställer sig till deras initiativ. Christer Ekbäck (S) ordförande för socialnämnden säger i artikeln att han är positiv till att de vill starta ett trivselboende men det får absolut inte ta över hemtjänsten. Lycksele kommun är en av de kommuner i Sverige som inte antagit lagen om valfrihet (LOV) eftersom styrande (S) majoritet med Lilly Bäcklund i spetsen säger att hon har lovat sina väljare att inte sälja ut kommunal verksamhet! Enligt Christer Ekbäck (S) så skulle ett övertagande av hemtjänsten i en driftsform av en social förening innebära att kommunen måste bygga upp en organisation som kontrollerar att den sociala föreningen driver verksamheten på rätt sätt. Nu ställer jag mig frågan, har kommunen idag inte någon som kontrollerar att den egna verksamheten drivs på rätt sätt och upprätthåller kvalitet och god ekonomisk hushållning? Av vilken anledning finns denna misstro att en social förening inte skulle leva upp till kommunens fastställda krav? Varför är den styrande (S) majoriteten så rädd för alternativa driftsformer?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kärnfrågor förhandlas bort!

Av , , 4 kommentarer 2

Senast på fredag ska Stefan Löfven presentera sitt förslag på regering. Hur minsiterposterna kommer att fördelas återstår att se. Miljöpartiet fick 6,89% av rösterna och är betydligt mindre än Socialdemokraterna som de ska bilda regering tillsammans med. Spänannde ministerfördelning väntar! Budgetförhandlingar pågår också mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Under lång tid har Miljöpartiet varit starkt emot fortsatta satsningar på vårt försvar och ständigt argumenterat för bistånd istället för att satsningar på försvaret. I valrörelsen har de också varit tydliga i försvarfrågan. Hade jag röstat på Miljöpartiet skulle jag vara bekymrad över vilka fler kärnfrågor som kommer att förhandlas bort.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Utveckling inte konservering!

Av , , 5 kommentarer 2

Det är skillnad att driva politik på lokal nivå jämfört med nationell nivå. Lokalpolitik handlar med om att vara pragmatisk och se vad som är bäst för den egna kommunen och mindre om partipolitik. Det handlar om att sätta ihop det bästa laget med personer som har visioner för att utveckla sin egen kommun och som kan bidra med nya ideer för att lösa de utmaningar som finns. Om jag ska landa i min egen hemkommun Lycksele så ställer jag mig frågan. Socialdemokraterna är efter förra veckans valresultat mindre än Alliansen. Trots detta uppenbara faktum så presenterar (S) sina förslag till ordförande poster i styrelser och nämnder. Är inte detta att ta politiken förgivet? Som grädden på moset så har man valt att behålla sittande ordförande i Servicenämnden trots att denna politiker inte finns med på den egna listan till kommunfullmäktige. Man tänker sig alltså ha en ordförande i en nämnd som inte sitter i kommunfullmäktige. Politik handlar om utveckling inte att konservera.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Politik för företagande inte emot!

Av , , 8 kommentarer 3

När jag läser olika tidningar så återkommer ett par frågor som många är oroliga över. Sverige är ett litet land i starkt behov av både import men i behov ännu mer av en fortsatt hög export. Den osäkerhet som råder inom politiken skapar en osäkerhet som innebär ett bekymmersamt läge för jobb och tillväxt. Jag läste om flera restaurangägare som stod i startskottet att expandera och vidga sin verksamhet som inte törs just nu då en höjning av restaurangmomsen och dessutom arbetsgivaravgiften för unga under 26 år kommer att innebär ökade kostnader. Vi kan inte ha en politik som begränsar tillväxt och försvårar för företagande då kommer vår välfärd inte att fortsätta att utvecklas.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Underlig vecka!

Av , , 3 kommentarer 3

Den gångna veckan har varit den mest underliga veckan i mitt liv. Oavsett på vilken plats jag varit, vem jag har träffat så har alla haft ett stort behov av att prata, reflektera, vad var det som hände? hur kunde det bli så här? Till viss del är det politiska kaoset väntat. Alla Alliansföreträdare har under hela valkampanjen varit tydliga med att en rödgrön röra kommer att innebär osäkerhet eftersom Stefan Löfven före valet inte kunde berätta med vem eller vilka han tänkt regera tillsammans med. Tydligt är att frågetecken väcks över hur regeringen kommer att se ut, vilka partier kommer att ingå? Kommer Löfven att kunna få igenom en budget? Det finns idag fler frågor än svar och svaren kommer troligtvis att komma men under tiden råder en stor ovisshet vilket är tydligt bland människor i vårt samhälle.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi svävar i stor ovisshet!

Av , , 5 kommentarer 3

Efter att valresultatet stod klart sent söndag kväll uppstod en underlig känsla hos många. Alla partier utom SD förlorade valet. Vad händer nu? En stor osäkerhet spred sig över hur Sverige ska fortsätta att styras. Omvärlden reagerar också på valresultatet och vilket visar sig olika vis. Sveriges talman i Riksdagen ska nu försöka hitta ett regeringsalternativ som har störst möjlighet att bilda regering. Hur denna regering sedan ska kunna driva igenom sin budget återstår att se. Det är ett otroligt komplicerat läge. Jag blir också orolig när ryska företrädare tycker det är bra att (S) kan bli det parti som bildar regering då de ser en mer Rysslandsvänlig hållning från (S) än från Alliansregeringen. Sverige behöver en stabil regering för att kunna fortsätta driva aggresiv politik för vår fortsatta utveckling.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)