Vi behöver inga radikala experiment!

Ju närmare vi kommer höstens val desto tydligare blir skiljelinjerna för vilken politik som de olika partierna tror är det bästa för Sverige. Vår finansminister Anders Borg skriver på Expressens debatt sida!
Fokus för partierna i alliansen – Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna – är en politik som leder till ökad tillväxt och fler jobb. De fyra vänsterpartierna (Vänsteralternativet) med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och nu även Feministiskt initiativ stakar sammantaget ut en radikalt annorlunda riktning för Sverige som närmast bör beskrivas som ett stort experiment.
Den politik som oppositionspartierna anser att Sverige behöver bygger på att vi ska arbeta mindre, försämra för exportindustrin och att vi ska minska byggandet i Sverige. Sedan 2006 har Sverige haft högre tillväxt än de flesta jämförbara länder. För 2015 och 2016 bedöms Sverige växa med 2-3 procent per år och därmed öka skatteintäkterna och stärka resurserna till välfärden. Detta hotas nu av Vänsteralternativets tillväxtskadliga politik.

Läs hela artikeln här: http://www.expressen.se/debatt/vansteralternativets-radikala-experiment/

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kampanj i Storuman!

Storumandagarna avslutas idag efter tre dagar av marknadsförsäljning, karuseller, ett stort nöjesutbud och även möjlighet att prata både politik och andra intressanta ämnen med alla människor som sökt sig till Storuman. Jag var på plats under gårdagen och fick då möjlighet att träffa en stor del av alla de människor som var ute på marknadsområdet. Allianspartierna i Storuman hade ett gemensamt tält där det bjöds på information, godis och dialog. Det är otroligt kul att kampanja trots att vädret varierade så skrämde det inte bort nyfika människor.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Monopol i sjukvården leder inte till utveckling!

Av , , 10 kommentarer 5

Jag läste på Vårdföretagarnas hemsida att en ny rapport släppts som visar att privata vårdgivare har en tydligt positiv effekt på vården genom att öka tillgängligheten, kapa köerna och bidra till en effektivare användning av vårdens resurser. I rapporten skriver Vårdföretagarna att personer som bor i i mindre välsituerade förorter som Angered, Rosengård och Tensta har fått bättre tillgänglighet när privat drivna vårdcentraler öppnat. På mängder av orter utanför storstäderna, t ex Lycksele och Härnösand, har valfriheten också ökat.
På sex år har antalet privat drivna vårdcentraler nästan fördubblats, från 263 stycken till 489 stycken 2013. Totalt har antalet vårdcentraler i landet ökat med 18 procent mellan 2007 och 2013. Sedan vårdvalet i primärvården infördes har nästan en halv miljon svenskar fått en vårdcentral inom fem minuters avstånd med bil. Den politik som (S) driver att förbjuda vinster i välfärden innebär att ett monopol kommer att införas och det är inte bra för utveckling.
Läs hela rapporten här: http://www.mynewsdesk.com/se/vardforetagarna/pressreleases/privata-vaardgivare-goer-sjukvaarden-mer-tillgaenglig-1011556

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fortsätter att lova allt till alla!

Av , , 1 kommentar 4

Jag läser i media och på olika inlägg i sociala medier om hur Stefan Löfven (S) lovar att den sk. Pensionärsskatten ska tas bort. Ett utspel som jag inte kan låta bli att reflektera över. Den pensionsöverenskommelse vi har idag är en blocköverskridande sådan och har funnits under många år. Det är ett komplicerat system med olika mekanismer som styrs av olika faktorer i vårt omvärld. Det som är den starkaste faktorn är hur många av oss som arbetar och betalar skatt. Alliansregeringen har under våra snart 8 år vid makten sänkt skatten för nästa alla pensionärer med minst 500 kronor i månaden. Nu är det stora rubriker när Stefan Löfven går ut och lovar 70 kronor i sänkt skatt och det är dessutom ett helt ofinansierat löfte. Det är enkelt att lova allt till alla om man sedan inte kan uppfylla löften på grund av att det inte finns pengar till det. Jag tycker det är bra att vi har sänkt skatten för pensionärer och att jämna ut den skillnad som råder i skattesatser är ett område som måste prioriteras. Inför de kommande åren ser den ekonomiska situationen bättre ut vilket kommer att leda till höjda pensioner.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Gammal (S)kåpmat!

Av , , 6 kommentarer 4

Socialdemokraterna i länet Har presenterat sitt valmanifest inför höstens val. De lovar att bygga 9 km järnväg som byggstart på Norrbottniabanan. Detta ligger redan i Alliansens infrastrukturplan. (S) lovar att alla ungdommar ska ha ett jobb inom 90 dagar. Samtidigt ska de höja arbetsgivaravgiften för unga. Det är två löften som motsäger varandra! (S) lovar att höja restaurangmomsen igen och bara den höjningen innebär att över 200 arbetstillfällen i Västerbotten kommer att försvinna, de som drabbas är våra unga. (S) lovar att förbjuda vinster i välfärdsföretag, konsekvensen blir ytterliggare arbetslöshet då en rad företag får stänga sin verksamhet. Det är inte en seriös politik för utveckling och för att skapa fler arbetstillfällen. Den politik som (S) går fram med är samma skåpmat som kommer att öka bidragstagandet och leda till högre arbetslöshet. Det Västerbotten och Sverige behöver är en fortsatt Allians politik för att öka antalet företag och på att få fler i sysselsättning. Bara så kan vi öka vår gemensamma välfärd.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lycksele har inte råd med en röd/grön regering!

Av , , 6 kommentarer 4

I går träffade jag flera personer i Lycksele som funderade över vad som hade beslutats på komunfullmäktige förra veckan. Det hade varit enkelt att bara rycka på axlarna eftersom det är svårt att förstå hur man som styrande (S) majoritet har tänkt. Lycksele kommun har stora utmaningar att uppnå målet om god ekonomisk hushållning. Med den ekonomiska politik som (S) använder sig av så kommer utmaningarna inte att bli mindre snarare betydligt större. Den ekonomiska politik som förs går ut på att fram till 2018 frysa budgetramarna som kommunen har innevarande år och låta verksamheterna själva se till att de klarar av alla kostnadsökningar som räknas upp årligen. Det är inte ett seriöst sätt att lägga en budget. Det väcker frågor när den styrande (S) majoriteten sätter ideologi framför sunt förnuft. Detta är något som Lycksele kommun inte har råd att göra. Ska vi få ordning på den svåra ekonomiska kris som råder i kommunen måste alla stenar vändas på och alla vägar undersökas för att hitta lösningar. Jag tycker att det vore klädsamt om den styrande (S) majoriteten slutade lägga skulden på Alliansregeringen och naivt tro att en röd/grön regering skulle innebära guld och gröna skogar för Lycksele kommun. Det finns idag ett flertal kommuner i vår närhet som har betydligt bättre ekonomi än Lycksele. Jag var tydlig i debatten i kommunfullmäktige att Lycksele kommun inte har råd med en röd/grön regering.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ökad trygghet!

Alliansens partiledare skriver idag på DN debatt om ny brottsrubricering för bostadsinbrott.
Under förra året polisanmäldes ungefär 21.000 bostadsinbrott i Sverige. Det är det brott som flest svenskar oroar sig för. Kanske särskilt nu när vi närmar oss semestertider, då många hus och lägenheter runt om i landet står tomma. Ett inbrott där förövaren inte stjäl något av värde leder ofta inte till de straff man förväntar sig. Med den nya brottsrubriceringen så vill Alliansen att straffet ska stå i bättre proportion till brottets allvar och till den kränkning som det innebär för brottsoffren. Enligt trygghetsundersökningar som görs så är Västerbotten det län i Sverige där människor känner sig tryggast. Jag läste en undersökning som Brottsförebyggande rådet hade gjort och den visar att andelen som uppger att de utsatts för brott minskat de senaste åren – från 26 procent år 2005, till 22 procent år 2012. Det är en mycket bra utveckling och den kan fortsätta sjunka.

Läs hela artikeln här: http://www.dn.se/debatt/vi-vill-oka-tryggheten-och-skarpa-straffen-for-inbrott/

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Talmans besök!

I utrikesutskottet tar vi emot besök väldigt ofta. Det är intressant och spännande att träffa personer och delegationer från världens alla hörn och lyssna av deras utmaningar och förutsättningar. Denna vecka har vi träffat Rumäniens talman och han berättade öppet om hur stor betydelse EU är för Rumänien och även behovet av att öka frihandel för att stärka Rumäniens ekonomi. Mycket har hänt i Rumänien men det återstår fortfarande stora strukturförändringar för att få en bättre ekonomi. Den stora oro som råder i grannskapet påverkar givetvis rumänerna stort och det lyfte talmannen upp som något som vi inom EU skulle ta ett gemensamt ansvar för. På direkta frågor inom andra områden var talmannen mindre villig att lämna raka svar. Enligt Rumäniens talman måste EU ta ett större ansvar för alla medborgare inom EU oavsett vilken nationalitet man tillhör. Vi var inte helt överens i den frågan!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Skiljelinjerna allt tydligare!

Av , , 1 kommentar 1

Idag är det stor partiledardebatt i riksdagens kammare. Det märks tydligt att det är val i september och skiljelinjerna blir allt mer tydliga. Nya Moderaterna och Alliansen står för en arbetslinje och Socialdemokraterna har valt den motsatta. De talar om arbetslöshet.

Alliansregeringen har satt upp ett ambitiöst mål för jobben. Vi vill att över fem miljoner människor ska ha ett jobb år 2020. Jobben ska bli 350 000 fler. Vi kommer att presentera nya jobbförslag hela vägen fram till valet.

Vårt jobbmål bygger på fler som arbetar och kan bara nås genom att jobben blir fler. Socialdemokraterna har däremot satt upp ett arbetslöshetsmål som kan nås utan ett enda nytt jobb, genom att gömma och glömma människor i olika åtgärder och program. Vi vet var det slutar: i en politik som driver bort människor från arbetsmarknaden.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)