Vet du hur dina ungdomar lånar pengar?

 

I Konsumentverkets rapport som presenterades för ett tag sedan  framgår det att var fjärde ungdom mellan 18 och 25 år som tagit sms-lån redan har obetalda skulder för indrivning. En obetald skuld hos kronofogden kan leda till en betalningsanmärkning som kvarstannar i tre år. En betalningsanmärkning kan göra det omöjligt att till exempel få ett lägenhetskontrakt, ett mobiltelefonabonnemang eller bankkort. Man kan till och med riskera att aldrig blir kvitt sina skulder eller drabbas av indrivning eller utmätning med allt större hopplöshet och stora svårigheter i livet.
En orsak till att ungdomar hamnar i den här situationen är att det inte finns någon utbildning i konsumentekonomi i skolan. Skolans läroplan är inte anpassad till den verklighet som råder med allt större konsumtion och krav för att klara vardagen. Alla ungdomar har därmed inte fått den kunskap som de behöver för att klara sin privatekonomi.  Genom att ta lån har dagens ungdomar möjlighet att konsumera trots att de egentligen inte har några pengar. Ungdomarna förstår inte heller alltid vad det innebär att ta ett lån med återbetalning av hela lånet inom till exempel en månad. I många fall struntar man i att betala eller så har man inte ekonomiska möjligheter att betala skulden.Risken är stor att man hamnar i en skuldfälla där man sedan tar ett nytt lån för att lösa det gamla.  
 
Den absolut viktigaste åtgärden för att människor ska undvika att hamna i en skuldfälla är att höja kunskapsnivån.  
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kvinnliga nätverk är ett måste!

 

Min väninna Saila Quicklund från Östersund blev i går inröstad i partistyrelsen för Moderaterna. Det är så otroligt roligt för hennes skull och jag kan inte nog gratulera henne. Vi går en kvinnlig ledarskapsutbildning tillsammans och har genom denna utbildning etablerat ett nätverk av duktiga kvinnor. Vi diskuterar många olika frågor i vårt kvinnliga nätverk och det är spännande att se att flera av dom var uppe på agendan vid Moderaternas arbetsstämma  i Västerås.
Jag ser fram emot Saila i partistyrelsen och eftersom vi är överens i så många frågor så öppnar detta dörren för fler kloka diskussioner och möjliga förbättringsområden.
Hela vårt kvinnliga nätverk åker till Bryssel i slutet av september och det ska bli spännande att se vad som kommer fram efter den resan.  
Vi behöver alla ett nätverk för att kunna driva frågor vidare, vi behöver ett bollplank för att inte fastna i egna funderingar.
Jag är verkligen stolt över vårt kvinnliga nätverk och vet att vi kommer att nå långt
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M).
 

Rätt till samma vård oavsett bostadsort!

 

Ett nytt sjukvårdsprogram diskuteras just nu på Moderaternas stämma i Västerås. Det innebär att en ny lagstiftning ska ge alla rätt till samma vård oavsett bostadsort.
Regeringen har gjort viktiga insatser under mandatperioden för att nå dit. Det har inte minst handlat om att stärka varje patients rättigheter och att förbättra tillgängligheten. Samtidigt ser vi att det finns mycket kvar att göra innan vi uppnått hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om att skapa en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Det finns fortsatt stora skillnader i väntetider, medicinsk behandlingspraxis och förekomst av vårdrelaterade skador både inom och mellan landstingen.
Exempelvis behöver inte invånarna i Halland och Jönköping vänta lika länge på att få besöka en vårdcentral eller att få behandling som patienter i norra Sverige. Som patient i de olika landstingen har man inte heller samma möjlighet att få de nyas­te och bästa läkemedlen vid till exempel reumatism, MS och cancer. Var någonstans man bor i Sverige har direkt inverkan på vilken vårdkvalitet man som patient får hålla till godo med.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Våga ta ditt vuxen ansvar!

 

VK:s artikel i dag om den unga tjej som satt ut en kontakt annons på nätet och fått 5600 svar tycker jag är jämförbart med det nya begreppet Grooming som sedan den 1 juli i år är straffbart.
Överenskommelsen om att träffas kan vara helt
formlös och informell. Det räcker att barnet och gärningsmannen
är överens om att mötas på viss tid och
plats. Det saknar också betydelse om det är gärningsmannen
eller barnet som tagit initiativet.
För straffansvar krävs att gärningsmannen efter
överenskommelsen om att träffas vidtar någon åtgärd
för att främja att ett sammanträffande kommer till
stånd. Med det menas konkreta handlingar som bekräftar
att gärningsmannen står fast vid att gå vidare
och träffa barnet i syfte att möjliggöra ett sexuellt
övergrepp. Det kan exempelvis vara att gärningsmannen
bokar ett hotellrum eller att gärningsmannen
vid senare kontakter med barnet utsätter barnet för
påtryckningar att stå fast vid överenskommelsen att
komma till mötesplatsen
Jag är glad att VK tar upp denna viktiga fråga och det är viktigt att vi vuxna förstår allvaret i den och tar ansvar för våra ungdommar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vet du vem dina barn träffar på nätet?

Av , , 5 kommentarer 3

 

3 av 10 elever på högstadiet har stött på vuxna på Internet som låtsats vara barn eller ungdomar. De har försökt träffa dem fysiskt för sexuella kontakter eller uppmanat dem att klä av sig inför webbkameror – bilder som sedan använts för utpressning av barnen för att begå andra handlingar.
Det kallas för gromning när en vuxen person tar kon­takt med någon under 15 år i syfte att kunna begå ett sexuellt övergrepp. Det är sedan den första juli i år brottsligt och kan leda till böter eller fängelse. Det är bra, lagen skyddar barn, men det räcker inte. Förut­om ny lagstiftning krävs ständig och uppdaterad in­formation till barn, föräldrar och skola, samt att Inter­netleverantörer arbetar mot fenomenet. Det krävs också att vuxna pratar med sina barn om säkerhet på Internet.
 

Vi vuxna måste vara med i våra barns uppväxt och veta vad som händer i deras vardag.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Landstinget måste våga fatta obekväma beslut

Av , , 2 kommentarer 2

 

Ekonomin är tuff även för landstinget just nu. Stora besparingar väntar och alla förväntas dra sitt strå till stacken. Det kommer nya förslag till besparingar med jämna mellanrum och de som kommit har i mina ögon inte varit speciellt verksamma och skapat oro.  Vi gjorde inom landstinget förra året ett gediget prioriteringsarbete där alla verksamheter gick igenom vad man skulle göra och inte. Allt skulle poängsättas för att kunna värderas om det var nödvändigt eller inte.  Nu har det gått en tid och den besparing man förväntat sig utifrån detta prioriteringsarbete blev inte så stor som man beräknat. Vad beror det på? Följsamheten av de beslut som togs har inte varit fullständiga utan många har tagit egna beslut som då inte följer de prioriteringar som var beslutade.
Nu ligger förslag om att ta bort flextid för medarbetarna, ta bort möjlighet att gå och träna på arbetstid, som i dag endast är möjligt om verksamheten tillåter, ta bort den lilla ersättning man tidigare fått till att köpa motionskort för, ta bort medarbetarnas möjlighet att lägga egna scheman för att på ett ekonomiskt sätt lösa bemanningen.  
Jag frågar mig vad resultatet av besparingarna blir?  Landstinget lägger förslag som tar bort alla morötter för medarbetarna, och som ger ytterst små besparingar.
Landstinget måste våga fatta obekväma beslut som leder till att alla yrkesgrupper drar sitt strå till stacken.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi behöver ingen skrämsel propaganda!

 

Regeringen kommer att skjuta till 1 miljard till landstingen för att klara av vaccineringen inför den kommande H1N1 influensan, en positiv signal till alla landsting.
Just nu planerar alla för mass vaccinering och många landsting och kommuner har upprättat katastrofplaner för att klara av att upp till  50 % av medarbetarna blir sjuka.
Detta är en ny sorts influensa som den yngre befolkningen saknar immunförsvar emot och därmed är mer mottaglig för . Men H1N1 influensan är inte mer farlig än någon annan influensa. Det skrivs spaltmeter varje dag om den kommande influensan och alla har olika åsikter i frågan. Föreskrifterna ändras beroende på vem som skriver dom just då och ingen vet säkert vad som kommer att hända i Sverige. Jag tycker inte det är bra att vi hetsar upp oss målar upp en bild av ett kommande katastrof läge. Däremot anser jag att det är bra att vi internt tar fram handlingsplaner och går igenom vad som ska göras.
 Media skrämmer upp oss genom att skriva om detta varje dag. Det dör 1500-2000 personer varje år i Sverige på grund av influensa.  Det är en bild av verkligheten.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Våld är inte accepterbart!

Av , , 2 kommentarer 4

 

Höstmörkret sänker sig och för många infinner sig även en känsla av oro och otrygghet när man vistas ute. Människor som försvinner, råkar ut för olika former av överfall eller blir utsatta för rattfyllerister är tragiska våldshändelser som påverkar oss alla. Våldet förändrar Sverige och måste alltid bekämpas.
 
Att arbete och hederlighet ska löna sig är självklart. Våldet får aldrig tillåtas ta över vårt samhälle. Därför är det viktigt att ta krafttag mot vardagsbrottsligheten. Det gäller förstås våld och brott i alla olika former, allt från rattfylleristen som inte fråntas möjligheten att köra bil trots upprepade fyllekörningar, till grov kriminalitet som till exempel människohandel. Men det är lika viktigt att ta inbrott och stölder på fullt allvar. Dessa brott skapar stor oro och otrygghet i vår vardag.
 
Likhet inför lagen är en grundläggande rättighet. Oavsett vem man är eller var man bor har man samma rätt till en trygg vardag. Att föräldrar ska kunna släppa iväg sina barn på kvällar och veta att de kommer hem välbehållna är en självklarhet. Tjejer ska kunna röra sig utomhus utan att behöva snegla över axeln, prata i mobiltelefonen eller gå i sällskap för att undvika överfall. Killar ska inte behöva vara oroliga över att slås ned på öppna ytor eller råka ut för gäng som utövar våld eller hot. Ingen ska behöva känna sig otrygg.
 
Vi måste alla reagera på våldet och inte tysta acceptera det. 
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Livet är inte enbart en fest!

 

Nu startar skolor och universitet igen och det innebär att många ungdomar flyttar till nya studieorter. Det är inte alldeles enkelt att flytta till en stad där man inte känner många. Att träffa nya människor skapar intresse för att lära känna varandra bättre och att ha fest. Det är en vanlig företeelse under studie tiden att fira sina prov eller tentor mm. 
Unga människor är särskilt utsatta för påverkan av alkohol eftersom kroppen inte är färdigutvecklad. Alkoholkonsumtionen gör att unga flickors utsatthet ökar. Det medför många negativa bieffekter som ökade sjukvårdskostnader för samhället samt den följd av våld och kriminalitet som ofta hänger samman med alkoholkonsumtion. Men framförallt medför det ofta stora personliga tragedier med våldtäkter och misshandel som trista kvitton.
Moderatkvinnorna anser att det måste bli svårare för unga män och kvinnor att få tag på illegal och billig sprit.  I varje kommun finns det ett antal platser där smuggelsprit kan köpas av i princip vem som helst. På många ställen kan man också ringa ett mobilnummer och få det ”hemkört”.  Polisen har ett stort ansvar för att bekämpa denna hantering. Men det har också kommunernas socialtjänst och inte minst ungdomarnas föräldrar. Därför har vi alla ett ansvar att stödja våra unga och att arbeta för att öka kunskaperna om alkoholens konsekvenser vid överkonsumtion. Det ska vara roligt att vara ung och känna att livet är en fest, men man ska också kunna gå hem på egna ben!
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Anders Borgs signaler ger nöjda Lycksele bor

 

Vår finansminister Anders Borg ser ljusare på vår ekonomi och det inger hopp för framtiden. Det är viktigt att vi får signaler om att ekonomin är på väg åt rätt håll, att vi kan konsumera mer, att våra företag kan anställa fler medarbetare för att på så sätt kunna öka skatteintäkterna.
En Dag på stan i Lycksele är ett årligt återkommande arrangemang där ortens alla företagare och föreningar ges utrymme att presentera sig och sitt företag, ett tillfälle att träffa potentiella kunder eller bara ett tillfälle att träffa en massa människor.
Moderaterna i Lycksele har haft en monter på Torget och det har varit en bra dag, bra väder och mycket folk i rörelse.  Det har varit en dag med tid till småprat och diskussioner, och öppnat upp för att  Lycksele bor en  sån här dag ges tid att prata, tid att fråga och tid att vara intresserad av det vi har att erbjuda. Jag inser att när vi alla får ett hopp från vår finansminister Anders Borg så känner vi alla att det ljusnar i horisonten , att den stora finanskrisen avtar för den här gången.
Det är en viktig signal för Lycksele och för Sverige

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)