Vårdköerna har ökat med 152%, nu tillsätts en utredning!

Av , , 2 kommentarer 1

Vårdköerna har ökat med 152% i Västerbotten på 4 år , Lösningen för den röda majoriteten i Västerbotten har varit att höja landstingsskatten . Bevisligen har detta inte haft någon effekt utan vi står inför ett faktum där vi får stå allt längre i vårdkö, bollas mellan olika kliniker för att komplettera undersökningar. Nu är det val i september och det märks på många sätt. Nu har den röda regeringen vaknat och inser att ha människor stående i långa vårdköer inte är någon bra idé. Så här säger socialminister Annika Strandhäll” . För att de ska kunna korta köerna och för att regeringen ska kunna se resultat av de historiskt stora satsningar som görs så krävs mer och bättre uppföljning. Flera av landstingen behöver göra mer” Nu tillsätter man en ny utredning där Socialstyrelsen ingår att göra djupare orsaksanalyser för sjukdomar med speciellt långa väntetider. Det kan också gälla områden där många patienter väntar eller där det finns särskilt stora skillnader i väntetider över landet. Socialstyrelsen ska även fortsätta arbetet med rapportering av väntetider vid akutmottagningar och vidareutveckla uppföljning av väntetider enligt principen patientens väg genom vården. Spännande !

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

SIP och inte suck!

Trygg och säker utskrivning heter ett nytt arbetssätt som mer eller mindre införts i hela landet. Det bygger på en ny lagstiftning om att patienter inte ska bli kvar på sjukhus längre än vad som är behövligt och att ett ökat samarbete mellan primärvård och kommun ska ske så att hemgången blir så trygg och säker som möjligt. Vi har arbetat efter detta koncept nu i en dryg månad och jag måste säga att jag var skeptisk till att börja med eftersom hela denna förändring har föregåtts av en otroligt omständlig process. Nu när allt finns på papper och alla är överens om hur vi ska arbeta så fungerar det betydligt bättre än vad jag kunde tro. Det är intressant att ett nytt arbetssätt kan förändra tänket hos så många och öppna ögonen för möjligheter som man inte kunde tro. Det är kul då nya rutiner verkligen får positiva effekter.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Politik måste följa med utvecklingen!

En av de personer som kommenterat mina inlägg har presenterat en lång lista över vilka beslut Nya moderaterna tagit de senaste 100 åren. Jag är imponerad över att man lägger tid på att ta fram en sådan lista och det är intressant att se historia. vad som förbryllar mig är att det finns personer som har åsikter över att nya moderaterna förändrar vår politik. Jag förbryllas över att man relaterar till att vi 1947 sa nej till allmänna barnbidrag, att vi 1976 sa nej till den 5:e semesterveckan. Ja det var den krassa verkligheten, men det har hänt mycket under de senaste 100 åren och de mesta har förändrats under den tiden. Det är väl inte konstigt om Nya Moderaterna ändrar vår politik då samhället förändras. Alla partier måste förändra sin politik utifrån den samhällsutveckling vi lever i

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Det finns möjligheter att flyga!

Flygbolaget NextJets konkurs kom inte som en stor överraskning men oavsett det så är det otroligt trist när det går så långt och att skulderna blir så enormt stora. Nu står vi i Lycksele precis som många andra upphandlade trafiklinjer utan flygtrafik. Eftersom Lycksele är en av de linjer som har allmän trafikplikt så finns det möjligheter för vilket flygbolag som helst att börja trafikera sträckan igen. Nu är det kanske inte så sannolikt att det finns många flygbolag som har flygplan som bara står och väntar på att flyga men det pågår en febril verksamhet att lösa det stora problem som vi har att inte kunna flyga från Lycksele

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Spännande handlingsplan!

Av , , 3 kommentarer 1

Jag tycker det är intressant att den rödgröna regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att utvärdera snöröjningen i landet. En handlingsplan med konkreta förbättringsåtgärder ska också tas fram. Den vinter som inte ännu riktigt har försvunnit i våra norra delar har satt alla på prov och det har varit en ovanligt besvärlig vinter med mycket snö och den kom dessutom väldigt tidigt. Enligt regeringen så ser kraven olika ut och varierar med olika typer av vägar och järnvägar och mängden trafik, men gäller på samma sätt i alla delar av landet. Jag ser fram emot denna handlingsplan, det innebär att man i princip måste göra lokala handlingsplaner för stora delar av landet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Det krävs åtgärder nu!

Av , , 4 kommentarer 5

Svenskt Näringsliv presenterar ranking över företagsklimat för 2017. Lycksele fortsätter att ligga långt ned i ranking och ligger nu fortfarande i botten av Sveriges alla kommuner plats 266 av 290 är definitivt inget att skryta med. Inom många områden har omdömena försämrats och när det kommer till kommunens konkurrens med privata näringslivet så har vi gått från plats 288 till plats 289 av 290 Vi är med andra ord näst sämst i Sverige. Det är väldigt tråkigt att Lycksele som har en växande befolkning och som har flera stora expansiva företag inte kan visa upp ett bättre företagsklimat. Här behövs ett stort förändringsarbete och det måste börja nu!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lika för alla!

Av , , 10 kommentarer 4

Moderaternas stora Sverigemöte avslutades nu i helgen och ett stort antal moderater från hela landet hade samlats i Göteborg för att diskustera politik, ideologi och utveckla strategier inför höstens val. Moderaternas ny slogan ”Lika för alla ” känns som en lite spännande slogan. Det är en slogan som för en vänsterpartist skulle innebära att ingen ska utbilda sig och lyckas utan alla ska ha det lika. För moderaterna står slogan för allas lika rättigheter, skyldigheter men även lika möjligheter att förändra, utveckla. Jag tycker det är spännande att en enkel med tydlig slogan för att visa på allas rätt att delta i utvecklingen

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi har en demografisk utmaning

Vi har en stor utmaning i många av våra kommuner. Hur ska vi lösa frågan om boendeformer när vi blir äldre och inte längre kan/vill eller orkar bo kvar i vårt boende. I Lycksele är det ett politiskt beslut att kvarboende principen ska gälla så långt det är möjligt. De är många som vill bo kvar hemma men det finns dom som känner sig ensamma och otrygga i sitt egna boende men är lite för friska för att flytta in på ett äldreboende. Beroende på om vi kallar det seniorboende eller trygghetsboende så gäller lite olika regelverk . Trygghetsboende kräver betydligt mer än ett seniorboende. Den rödgröna regeringen vill möjliggöra för kommunerna att erbjuda äldre kvinnor och män en ny boendeform, så kallat biståndsbedömt trygghetsboende. Boendeformen har utretts på Socialdepartementet och har tidigare kallats för ”mellanboenden”. Regeringen införde 2016 ett nytt investeringsstöd för att bygga bort den brist på äldreboenden som funnits i många kommuner. Totalt har regeringen avsatt 850 miljoner kronor. Investeringsstödet kommer också att kunna användas för att bygga den nya boendeformen. Det är positiva signaler men pengarna kommer inte att räcka långt för att tillgodose behovet i Sveriges alla 290 kommuner

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Positiva siffror men det kräver ansvar!

Av , , 2 kommentarer 4

Trafikanalys visar i ny statistik att det dör färre personer i trafiken. Jämfört med förra året är 253 jämfört med 270 personer. Vanligaste olyckstypen bland dödsolyckorna är singelolyckor med motorfordon. Det ska bli intressant att följa utvecklingen med den nya lagstiftningen gällande att prata i mobiltelefon utan att använda handsfree. Det finns många olika distraktioner under bilkörning och det känns betydelsefullt att alla ute i trafiken tar sitt ansvar .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Spännande partiledardebatt

Av , , 2 kommentarer 3

Igår kväll var det partiledardebatt i SVT 2. Frågan som alltid debatteras vem vann debatten? Vem har satt upp kriterierna för vad som krävs och vi ser givetvis lite enögt på vem som presterade bäst i partiledardebatten. Några reflektioner, Stefan Löfven tycker inte att vi ska ha låga löner i Sverige utan vi ska ha hög utbildning . Ja det är en bra idé men just nu har vi utmnaningen att vi har många som står utanför arbetsmarknaden och är analfabeter och därmed helt utan utbildning. I detta läge tror jag att det är bättre att komma in på arbetsmarknaden och lära sig jobbet på jobbet och även språket, Jag blir så trött på den nidbild som den rödgröna regeringen tillåts sprida, att Alliansens partier vill sänka lönerna för de som arbetar. Det är så trist att de rödgröna regeringsföreträdarna fastnar i mantrat att alliansens skattesänkningar ger sämre välfärd . Om Stefan Löfven tyckte att jobbskatteavdragen var så fruktansvärda, varför har han inte tagit bort dom. Man väljer istället att höja skatten på en rad andra områden. Det blir inte en trovärdig retorik.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)