(S)krämmande människosyn!

Av , , 20 kommentarer 6

I går under kommunfullmäktige i Lycksele ställde Roland Sjögren (KD) en fråga till socialnämndens ordförande Gunilla Johansson (S) om hur många medarbetare en brukare inom hemtjänsten möter under två veckor. Svaret som Gunilla Johansson (S) gav var mer än märkligt. Johansson säger att en brukare får välja bort medarbetare inom hemtjänsten med annan hudfärg, etnicitet, Johansson relaterar till medarbetare inom hemtjänsten som har annan hudfärg till ”någon sådan” Som moderat vice ordförande i Socialnämnden, en del av Alliansen i Lycksele tar jag direkt avstånd till hur Gunilla Johansson (S) väljer att uttrycka sig. Jag tror på alla människors lika värde och tycker det är skrämmande att vi har en ordförande i Socialnämnden som uttrycker sig olämpligt

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) Viceordförande Socialnämnden Lycksele

Vi måste våga förändra

Av , , 2 kommentarer 1

Idag är det kommunfullmäktige i Lycksele. Ett av de ärenden som ska upp till beslut är en förändring av den politiska organisationen. När den stora omorganisationen på tjänstemannanivå ägde rum så blev den politiska organisationen orörd. En arbetsgrupp där jag har ingått har tittat på en rad olika möjligheter att få en mer flexibel, lättarbetad och framförallt en mer funktionell politisk organisation. Arbetet mynnade ut i två förslag som skiljer sig något åt. Den största skillnaden är att i förslag 1 gör man utskott av de två stora nämnderna medan man lämnar dom ograverade i förslag 2. Vi har idag sett en utmaning att kunna engagera fritidspolitiker och många personer har idag flera uppdrag. Det är givetvis viktigt att demokratin inte riskerar att begränsas men med båda de förslag som finns ser jag inte någon sådan risk. Vi måste våga förändra en politisk struktur när vi ser att det finns behov för en förändring.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi blir bara fler och fler!

Statistiska Centralbyrån visar att under 2017 så ökade Sveriges befolkning med drygt 125 000 personer. Vi är nu drygt 10,1 miljoner innevånare i vårt land. Den folkbokförda befolkningen ökar av två anledningar. Det föds fler barn än det dör personer och antalet invandrare har varit betydligt fler än antalet utvandrare. I Västerbotten ser det lite olika ut våra stora kommuner Umeå och Skellefteå ökar men även mindre kommuner som Lycksele, Malå och Vännäs visar på en relativt stor ökning av invånarantalet. Det är positivt att vi växer men det ställer krav på att vi ska kunna tillgodose service på alla nivåer, vi ska kunna erbjuda arbete, utbildning och bostad. Angenäma utmaningar men dock en realitet. Antalet bostäder har inte ökat i stor omfattning i andra områden än våra kuststäder men nu ser trenden lite annorlunda ut och vi måste våga se det positiva i utveckling och ta steget från tanke till handling

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vindarna blåser inom äldreomsorgen!

Jag läser med stort intresse allt som skrivs om vår äldreomsorg. Vindarna blåser fram och tillbaka när det gäller vilka trender som är aktuella. Ska vi bygga fler äldreboenden, ska vi satsa på kvarboende med hemtjänst eller ska vi bygga trygghetsboenden. Detta är ett axplock av alla vindar som blåser. Många forskare anser att kvarboende med hemtjänst är att föredra och lyfter fram fördelen med att bo hemma i sitt eget hem med stora igenkänningsfaktorer. Är det positivt som änka/änkling att bo kvar hemma med alla minnen och ofta leva ett ensamt liv. Är ett äldreboende att föredra ofta med , institutionsliknande förhållanden, ja för många svårt sjuka kan det vara en fördel. Jag tror på en utveckling där vi blir allt friskare och kommer att ställa högre krav bla på våra boenden. Att satsa på attraktiva trygghetsboenden med möjligheter till hjälp, olika aktiviteter och att ha tillgång till uppehållsytor är i min framtid något som vi ska satsa betydligt mer på

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Det finns inget annat sätt att stoppa dom !

Av , , 10 kommentarer 10

Den 9 september är det val och vi har alka ett ansvar att rösta bort den rödgröna regeringen. Den har lagt fram förslag efter förslag dom alla har det gemensamma målet att göra det svårare att bo på landsbygden och framförallt i den norra delen av landet. Den rödgröna regeringen fortsätter med sina floskler om alla människors lika värde och när det kommer till kritan gör de tvärtom. Nu lägger man fram ett förslag som innebär att barn under 12 år med särskilda behov blir helt utan möjlighet att få assistans utanför hemmet. Det är skrämmande att de bara fortsätter sina oövertänkta förslag. Det finns inget annat sätt att stoppa dom, rösta rätt den 9 september

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vad gör vi åt utvecklingen?

Av , , 3 kommentarer 2

Jag läste en ny rapport från Nordiska ministerrådet där man lyfter fram behovet av en yngre befolkning. Vid första anblicken verkar påstående lite underfundigt men det står för något betydligt mer allvarligt. De nordiska länderna går bra ekonomiska och när vi tittar på arbetsmarknaden. Jämför vi med länder inom EU så ser vi en stor skillnad mellan de nordiska länderna och länder inom EU. Nordiska länderna är de mest digitaliserade områdena inom EU. Det är intressant att jämföra de nordiska länderna och den nordligaste delen av Finland sticker ut jämfört med övriga länder i Norden och om utvecklingen fortsätter så kommer år 2030 ca 50% av alla att vara över 65 år .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Stort antal undersysselsatta!

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick till 5.025.000 personer, en ökning med 104.000 jämfört med samma kvartal föregående år. Sysselsättningsgraden ökade med 0,7 procentenheter till 67,6 procent. Antalet arbetslösa uppgick till 322.000. Det motsvarar en arbetslöshet på 6,0 procent, en minskning med 0,4 procentenheter, Ett stort antal positiva siffror för ett land på toppen av en högkonjunktur. En ny spännande siffra jag inte noterat tidigare är att bland de sysselsatta finns personer som vill och kan arbeta mer än vad de vanligen gör, så kallade undersysselsatta. Bland de sysselsatta i åldern 15-74 år var 236.000 undersysselsatta. Undersysselsatta utgjorde 4,7 procent av de sysselsatta.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vem stöttar vem?

Politik engagerar, politik får oss att reagera och i vissa fall även att agera. Jag tycker det är intressant att lyssna av hur Vänsterpartiets kongress diskuterar sina frågor på den i helgen avslutade kongressen. Vänsterpartiet anser att om vi bara beskattar de rikaste i Sverige kommer alla andra att få det bättre. Jag undrar om Jonas Sjöstedt och hans partivänner har full koll på hur det ser ut i vårt land. Det är få länder som har så stor så kallad medelklass som Sverige. Jag tror inte att en ökad beskattning av våra rikaste i landet kommer att göra den stora skillnad som Sjöstedt målar upp. Vänsterpartiet är enligt dom själva det enda partiet som står för jämställdhet och det är spännande att man påstår det samtidigt som man tydligt försvarar sitt samarbete med Stefan Löfven. De båda partierna gör allt för att krossa eget företagande speciellt inom välfärden där vi hittar flest kvinnor. Hur snett blir inte jämställdhetsdebatten när man tycker det är ok att byggnadsarbetare bygger äldreboenden men kvinnor får inte driva och arbeta inom dessa.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bättre matchning

I måndags träffade jag personer från en rad olika företag i Västerbotten och en av frågorna som de var tydliga med var att brist på rätt kompetens är en stor utmaning och det är något vi kommer att få leva med ett längre tag. Sverige har fortsatt bred jobbtillväxt och en utbredd brist på arbetskraft inom flera yrkesområden. Det finns goda möjligheter till jobb inom många yrken men det krävs minst gymnasieutbildning för att få en långsiktig etablering på arbetsmarknaden, Vi måste också få till ett bättre samarbete mellan skola och näringsliv så att vi utbildar den kompetens som efterfrågas.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi måste ha samma mål

2016 rapporterades drygt 15 500 fall av anmälningspliktig antibiotikaresistens i Sverige. 2030 har antalet fördubblats, enligt prognosen. 2050 tros antalet fall vara drygt 70 000, det vill säga mer än fyra gånger fler än idag. Denna utveckling är alarmerande och innebär ökade kostnader för vård och behandling. Vi har bra strategier i landet men det gäller att alla har samma mål med antibiotikaförskrivningen. Jag är lite skeptisk att man kan kontakta sin läkare på nätet och få antibiotika förskrivet utan klinisk undersökning. Vi ligger trots detta på en bra nivå jämfört med andra länder men det krävs fortsatta insatser.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)