Varför är det så tyst?

Av , , 8 kommentarer 1

För 10 dagar sedan fick Stefan Löfven uppdraget av talmannen Andreas Norlén att sondera möjligheterna att bilda en regering som tolereras av Sveriges riksdag. Det har i princip varit fullständig medietystnad under denna period och efter halvtidsrapporteringen till talmannen så fortsätter tystanden. Jag kan tycka att det är lite märkligt att skillnaden är så stor mellan hur media väljer att rapportera och spekulera i olika mer eller mindre tänkbara scenarier. När Ulf Kristersson först fick sonderingsuppdraget så var alla medier fyllda med spektakulära nyheter, ihopklippta sanningar och mer eller mindre överdrivna slutsatser drogs av varje litet uttalande. Frågan känns adekvat. Varför är det så stor skillnad?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Allmänpolitisk debatt

Denna vecka pågår den allmänpolitiska debatten förfullt. Det är intressant att följa debatterna och svängningarna mellan områdena som debatteras. Jag ska upp i talarstolen i morgon och debattera valfrihet och att vi måste tillåtas att själva ta ansvar och göra egna val. Jag hoppas att det blir en bra debatt och att vi kan tydliggöra den skillnad vi idag ser mellan den rödgröna sidan och den ståndpunkt som Allianspartierna står för.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi måste ändra inställning!

Av , , 3 kommentarer 8

Jag läste en intressant artikel i en av våra stora tidningar idag. Där beskriver man den utmaning vi står inför gällande den överanvändning av penicillin som vi har.
Penicillinet upptäcktes på 1920-talet av en slump, då forskaren Alexander Fleming hittade mögel på sin streptokockodling. I början av 1940-talet blev möglet medicin och 1945 fick sir Fleming Nobelpriset. Bara ett par år senare såg vi en stor minskning av barn som dog av enkla infektioner.
Men nu är penicillinets dagar räknade på grund av överanvändning börjar det bli verkningslöst.
Upptäckten revolutionerade sjukvården i hela världen. Tyvärr har vi invänt penicillin i allt för stor omfattning. Vi använder antibiotika där den inte behövs: vid virusinfektioner, vid snuva, hosta och förkylning. Inom sjukvården gör vi allt för att förhindra spridningen av resistenta bakterier och samtidigt öppnar vi för den köksvägen genom att köpa kött från uppfödare som använder antibiotika som konkurrensvapen. Utmaningen är stor men vi måste förändra vår inställning innan det är för sent!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Mycket att bita i

Arbetet i mitt utskott i Riksdagen är stort och väldigt brett. Det rymmer frågor från ”vaggan till graven” och innebär att många frågor kommer att bli tuffa att hantera. Just nu ligger det ärenden från den förra mandatperioden som ska hanteras men det kommer inte att dröja länge innan vi kommer in i denna mandatperiods stora ärenden. Migration, Pension, Föräldrapenning är stora och intressanta områden som ingår i utskottets ansvar så det finns mycket att bita i.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Spännande tider!

Det råder en hektiskt tid på alla politiska nivåer just nu. I morgon ska talmannen i Sveriges fortsätta sina diskussioner med alla partier och det ska bli intressant att se hur långt man kommer i denna diskussion. Riksdagen ska även ta beslut om olika utskottsplaceringar och jag är så nöjd över att blivit föreslagen att arbeta inom Socialförsäkringsutskottet. Det är ett utskott där jag känner mig trygg med frågorna och där jag känner att jag kan bidra med mycket egen erfarenhet. Det är spännande tider som väntar framåt!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)