Prioriterar inte vaccin!

Vi lever i en orolig värld, det finns en rad åtgärder för att vi ska bidra till stabilisering men det innebär att vi måste ta ett gemensamt ansvar för det. Det finns många aktörer som tillsammans bidrar till att stabiliserande åtgärder och Sverige tillsammans med många andra länder bidrar med finansiellt stöd till dessa aktörer . En stor aktör är organisationen GAVI som köper upp stora mängder vaccin från företag och distribuerar till behövande länder. Länderna får betala detta vaccin efter förmåga och det innebär att det är god tillgång på vaccin. Har ett land möjlighet att vaccinera sina barn mot relativt lindriga åkommor så innebär det att barnadödligheten minskar och stärker hälsoläget i landet. Sverige har under många år varit en stor givare till GAVI eftersom vi sett direkta resultat av detta bistånd. Nu vill biståndsministern ta bort stödet till GAVI och flera andra aktörer och istället satsa 500 miljoner på FN:s gröna fond som ännu inte fungerar. För mig är det en underlig prioritering, att prioritera en fond som inte fungerar och lämna barn och unga utan möjlighet att erhålla vaccin.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lagrådet sågar regeringens förslag!

Av , , 6 kommentarer 9

I sin iver att säkra att Vänsterpartiet ska ställa sig bakom den rödgröna regeringens budget nästa vecka så hastade regeringen fram ett förslag till ny lagstiftning som innebär att det fria vårdvalet tas bort. Jag har läst propositionen och det är ett tunn skrift som upprepar att vården i Sverige ska byggas på solidaritet och jämlikhet. Hur detta ska genomföras finns inga planer på. Denna snabba beredning har kritiserats från många håll och i går kom Lagrådets yttrande om som granskar det juridiska i propositionen. Lagrådets yttrande skulle kunna beskrivas som ett tillintegörande av propositionen. Eftersom den rödgröna regeringen haft så bråttom att bereda propositionen så bryter den i stora delar mot Sveriges grundlag. Det är inte seriöst att driva en sådan politik .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Rödgrön tombola!

Av , , 10 kommentarer 4

Den rödgröna regeringen har haft svårt att visa vilken politisk inriktning de tänker driva. Hela den rödgröna politiken känns som ett stort tombola där alla vallöften läggs i en stor tunna och kommer ut som något helt annat. Det är inte många vallöften som de rödgröna lovade sina väljare innan valet som de uppfyllt. Innan valet var (S) tydlig med att förbifart Stockholm skulle fortsätta att byggas medan (MP) ville stoppa bygget på oklara grunder. Nu har detta vallöfte rullat runt i tombolatunnan och resulterat i att förbifart Stockholm stoppas i avvaktan på något som ingen riktigt vet. Förbifart Stockholm stoppas till en kostnad på fyra miljoner kronor per dag och ingen vet varför det stoppats. Det är ett oansvarigt slöseri med våra skattepengar som drabbar oss alla.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Reagera och agera mot våldet!

Av , , 5 kommentarer 2

I dagens VK skriver jag och min kollega inom Moderatkvinnorna Ewa Thalén Finné om den stora utmaning vi har att motverka mäns våld mot kvinnor. I morgon är det FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och det är en dag som funnits i 15 år. Våld mot kvinnor är ett globalt problem och klassas av WHO som ett av världens största hälsohot mot kvinnor. Mörkertalet är stort men man beräknar att minst en av tre kvinnor har blivit utsatt för fysiskt, sexuellt eller andra former av våld under sin livstid. I Sverige anmäldes drygt 27 000 fall av misshandel mot kvinnor förra året och varje år dör 17 kvinnor efter våld av någon de har eller haft en nära relation till. Moderatkvinnorna vill bland annat se förändrad lagstiftning som innebär att förövaren flyttas under utredningstiden, vi vill dessutom se att alla förövare som döms ska förutom sitt straff genomgå behandling för att bryta sitt destruktiva beteende. Det finns mycket att göra inom detta område och det är av stor betydelse att både reagera och agera.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Feministisk regering?

Av , , 2 kommentarer 9

Sänkningen av rut-avdragets maxtak från nuvarande 50 000 till 25 000 är ett av förslagen i den nya regeringens budget, ett förslag som föreslås införas 1 januari 2016. Det slår direkt mot de drygt 17 000 företag som erbjuder hushållsnära tjänster. Den nya rödgröna regeringen har vid ett flertal tillfällen sagt att de är en feministisk regering och när det gäller detta ändrade lagförslag har nog regeringen inte riktigt förstått konsekvenserna. Förslaget slår hårdast mot kvinnor eftersom majoriteten av de som arbetar inom dessa 17 000 företag är kvinnor.
En halvering av RUT avdraget kommer att innebära att många av de kvinnor kommer att stå utanför arbetsmarknaden. Hur kan en feministisk regering försvara det ?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Urban Express!

Av , , 2 kommentarer 4

Moderaternas tidigare partisekreterare Per Schlingman har tillsammans med Kjell A Nordström skrivit boken Urban Express. En tankeväckande bok som lyfter fram och ifrågasätter strukturer i vårt samhälle och problematiserar över hur vi förhåller oss till dessa. Majoriteten av Sveriges kommuner tappar unga invånare till främst universitets- och storstadsområdena. Vad innebär det för landsbygden? Går det att stoppa denna utveckling och är det önskvärt? Hur förhåller sig politiken till denna utveckling? Vi står inför faktum att kvinnor är mer välutbildade än män, hur ser arbetsmarknaden ut idag och hur hanterar vi det s.k livspusslet? Det finns många frågor att fundera över.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ge ungdomar lön för att äta hamburgare är lö(S)ningen!

I går eftermiddag var det interpellationsdebatt i Riksdagens kammare. Många av interpellationerna var ställda till finansminister Magdalena Andersson. En av interpellationerna handlade om ungdomsarbetslöshet och åtgärder för att komma tillrätta med de utmaningar vi står inför. Den rödgröna regeringen har aviserat att de vill ta bort den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och ersätta reformen med traineejobb och en 90-dagars garanti. Det är reformer som starkt ifrågasätts eftersom traineejobb är statligt finansierade platser som under en kort period ska ge ungdomar en plats inom vård och omsorg varvat med utbildning och erhålla en avtalsenlig lön. Vilka signaler ger det till de som väljer att utbilda sig inom vård och omsorg? 90-dagars garantin har prövats tidigare med dåligt resultat. Det som väckte mest frågor i debatten var när en (S) riksdagsledamot stod i talarstolen och förklarade sin syn på att skapa arbetstillfällen för unga. Han menade på allvar att de vore bättre att ge ungdomar lön för att gå och köpa hamburgare på en restaurang och på så sätt öka efterfrågan och det skulle innebära att arbetsgivaren kunde anställa fler ungdomar för att möta den ökade efterfrågan.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Tidiga insatser för att förebygga fallolyckor!

Av , , 2 kommentarer 1

Fallolyckorna bland äldre över 65 år ökar. Enligt en samkörning av Socialstyrelsens olika register visar siffror att det är ett stort antal äldre som ramlar så illa att de behöver sjukhusvård. Regeringen tillsätter nu en kommission för att titta på det. Regeringen skjuter dessutom till 2 miljarder kronor till kommunernas Det är en allvarlig utveckling och det finns en rad olika sätt att försöka minska antalet fallolyckor. Den 2 miljarders satsningen som regeringen annonserar skulle för Lycksele kommun innebära ca 2 miljoner. Det är drygt 4 nya undersköterskor i äldreomsorgen. Jag tror inte att de 2 miljonerna till kommunen kommer att vara det som gör skillnaden utan vi måste titta på bred front. Många äldre bor hemma betydligt längre och är utan hemtjänst, hur ska kommunen förhindra fallolyckor i hemmet ? Jag tror att vi måste arbeta med tidiga åtgärder, kunna erbjuda trygghetsboende, erbjuda fysisk aktivitet, kost och näring är betydelsefullt för de äldre och här finns förbättringsområden.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kung i sitt eget land?

Jag kan inte låta bli att fundera över hur många i vårt land tänker. Funderar om det är så att det gamla uttrycket att man inte kan bli kung i sitt eget land som går igen eller är det något annat? Jag läser i media att vår tidigare finansminister Anders Borg fått ett nytt uppdrag inom World Economic Forum. En stor organisation som enbart hanterar ekonomiska frågor. Grundaren till organisationen beskriver Anders Borg som en av världens mest briljanta finanspolitiker. Inom organisationen ska Anders Borg leda en grupp som ska se hur framtida ekonomiska kriser kan hanteras bättre. Jag ställer mig frågan varför Sverige inte uppskattar Anders Borgs kunskaper?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Finanspolitik inte helt enkelt !

Jag var på ett stort seminarium på Riksbanken i veckan och frågorna var många om anledningen till den nollränta som beslutades om för ett par veckor sedan och det finns flera svar på den frågan. En av anledningarna till varför nollräntan sattes är att inflationen inte gått upp som förväntat. Nollränta ska stimulera oss att konsumera och företag att producera. En stor utmaning är den överhettade bostadsmarknaden. I storstäderna ligger belåningsgraden på ca 400% av de enskilda intäkterna, övriga Sverige ligger inte långt efter. Finansinspektionen gick ut med krav på amortering på alla bolån och det är i sak positivt men det måste införas successivt för att inte öka på kostnaderna för alla med bolån. Det måste också byggas betydligt fler bostäder i hela landet för att sänka kostnaderna. Inom bostadssektorn finns mycket att göra och det har skett mycket men mer kvarstår.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)