Moms på vård måste tas bort!

Den rödgröna regeringen tror att lösningen på de utmaningar vi ser inom den svenska välfärden är att tillsätta en välfärdskommission som ska starta sitt arbete i höst. Men vi kan inte vänta till i höst!

Det finns en tydlig trend som visar att tillgången på kompetens inom välfärden minskar, tydliga tecken finns på att svenskarna blir äldre och friskare och därtill ställer högre krav på en attraktiv, välfungerande och mer individanpassad välfärd. Enligt regeringen behöver välfärdssektorns aktörer arbeta tillsammans för att stärka välfärden.

Kommissionen kommer att bestå av kommuner, region och fackliga företrädare. Däremot utelämnas företrädare för alla övriga aktörer som i dag driver stora delar av den svenska välfärden framåt. ’

I en kommentar säger SKL:s ordförande att han ser det som mycket angeläget att kommissionen inte drar upp storslagna principer för välfärdens utveckling utan att det också leder till konkreta åtgärder som berörda aktörer genomför.

Moderaterna anser att kommissionen är – eller borde kunna vara -ett bra första steg bort från kortsiktiga statliga satsningar. Situationen i dag är akut på många sätt. Få regioner som klarar av sina uppdrag och många dras med stora underskott. Vård och behandling skiljer sig stort – trots att det inte ska spela någon roll var den enskilde bor för att få rätt vård i tid.

En av de stora utmaningarna som nu tornar upp sig är Skatteverkets tolkning av EU:s regelverk; alla tidigare momsbefriade vårdföretag, som levererade högklassiga vårdtjänster för att stärka upp den offentliga vården, måste sedan månadsskiftet betala 25 procent i moms.

Inom vanligt näringsliv så är det slutkund som står för momskostnaden men i detta fall ska varje enskilt företag hantera denna enormt ökade kostnad med eget kapital. Var ska dessa pengar komma ifrån? En ökad administration kommer därtill att följa – var ska pengar tas för detta?

Januariavtalet innehåller gott om punkter under området hälso- och sjukvård. Här framgår det tydligt att kvalitet och valfrihet ska ökas för att stärka upp vår välfärd. Hur ska vi stärka upp välfärden om kommuner, regioner tvingas betala drygt 30 miljarder i ökade momskostnader?

I dag drivs cirka 40 procent av primärvården i andra driftsformer än regionens egen. Detta innebär att många av dessa vårdcentraler kommer att få stora kostnadsökningar och åtskilliga riskerar att läggas ned då de inte klarar av en ökning av kostnaderna med 25 procent – utan möjlighet att ta in dessa ökade utgifter på något vis.

Regeringen måste skyndsamt ändra lagstiftningen så att vård- och omsorgstjänster blir momsbefriade – som de var före den 1 juli.

Det är första steget för att satsa på utveckling och högre kvalitet inom vår välfärd. Gör den rödgröna regeringen ingenting så spelar det ingen roll hur många välfärdskommissioner den tillsätter.

Den svenska välfärden kommer inte att kunna utvecklas om inte alla inblandade aktörer ges samma förutsättningar att utveckla och erbjuda god vård och omsorg till alla våra innevånare.

Elisabeth Björnsdotter Rahm, riksdagsledamot (M), Lycksele

Almedalen är över!

Av , , 1 kommentar 1

Almedalen är över för min del detta år och det har varit många intressanta seminarier och debatter som jag deltagit i men det är en smått hysterisk vecka med över 3700 seminarier och dessemellan alla möten och träffar. Det känns skönt att deltagit och fått ge min syn på frågor som jag är engagerad i. Nu kommer jag att fortsätta arbeta med andra uppgifter så min blogg kommer att ta lite sommarledigt.

Önskar er alla en riktigt trevlig och varm sommar

Elisabeth Björnsdotter Rahm