Kvarken och turismen

I fredags skrev jag ett inlägg om betydelsen av Norrbottnia banan och kopplingen mot våra stora grannar i öst, Ryssland och Kina. Det finns även andra viktiga infrastruktur satsningar för vårt område som jag inte kan ställa mot varandra men som får en stor effekt på vårt inland. Det jag talar om är trafiken över Kvarken, när den upphörde var det ca 1 miljon passagerare som trafikerade linjen mellan Umeå och Vasa. Det finns stora möjligheter för en utökad trafik över Kvarken främst för att öka turismen i vårt län.Jag lyssnade på vår IT och region minister Anna-Karin Hatt (C) som förklarade att Regeringens 2 miljarder satsning på inlands innovation är till för att vår region ska kunna växa av egen kraft. Det ställer krav på oss att vilja växa men samtidigt måste vi ha en infrastruktur som fungerar för att detta ska bli verklighet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 

Gränsöverskridande bana!

 

Möte med Norrbottnia banans projektgrupp. En intressant och givande dragning om projektets bakgrund och utveckling. Det har tyvärr stått stilla i alla förhandlingar eftersom finansieringen fortfarande är ett frågetecken. Kravet har varit att Industrin ska vara med och bekosta banan men det rör sig om stora investeringar som de inte är intresserade av att göra på en statlig järnväg   Norrbottnia banans sista del mellan Skellefteå och Piteå är viktig för hela vårt land och kommer att spela en viktig roll för godstransporter främst mot våra östra grannländer och i förlängningen även till stora utvecklande länder som Kina. Det är intressant att alla partier i den norra regionen är överens om betydelsen av Norrbottnia banan och förhoppningsvis kommer det att underlätta fortsatt arbete i frågan.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Skogsmuséet i fokus!

Skogsmuseet i Lycksele har en dag på Grand Hotell i Stockholm. Föreläsare och debatter kring ett viktigt ämne. Jag tycker Skogsmuséet fyller en väldigt viktig roll då en stor del av vår näring består av skogsnäring. Framtiden för Skogsmuséet kommer att diskuteras och det finns stora planer för utveckling och utvidgning för detta museéum.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lycksele på Grand!

Västerbotten på Grand! I dag och i morgon "invaderar" Lycksele Grand hotell med föreläsningar, debatter och utställningar. I dag kommer vår IT och Region minister Anna-Karin Hatt (C) att föreläsa om regional utveckling och IT strategi på landsbygd.  Västerbotten har kommit långt med IT utbyggnad och det kommer också att vara en punkt på agendan att se hur vi ska fortsätta detta arbete.  Flera intressanta föreläsare står på programmet.  Det händer mycket positivt i Lycksele Kommun och det behöver vi.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Det finns fler jobb!

Av , , 6 kommentarer 3

 

Uppgången på arbetsmarknaden blir allt tydligare. I december förra året anmäldes 46 000 lediga jobb till Arbetsförmedlingen.  Detta är den högsta decembersiffran på flera decennier och 18 000 fler än i december 2009. Fler får jobb främst inom industrin. Samtidigt minskar antalet nyinskrivna arbetslösa, liksom antalet personer som varslas om uppsägning. Arbetslösheten minskade från 8,8% i december 2009 till 8,3% i december 2010. Siffran är högst i Gävleborgs län (9,9%) och lägst i Stockholms län.(5,0%). Västerbotten har enligt Arbetsförmedlingens statistik lägre siffror jämfört med övriga landet.Även om siffrorna för länet inte har minskat . Dock ligger ungdomsarbetslösheten fortfarande  på en hög nivå i Västerbotten vilket är en genomgående trend i hela Sverige.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Gränshinder måste lösas!

Av , , 4 kommentarer 1

 

Jag besökte Föreningen Norden i Umeå förra veckan och fick en grundlig redovisning hur de arbetar och vilka frågor som ligger högt uppe på agendan nu. Kulturfrågor är och har alltid varit en stor fråga eftersom det är den största sammanbindande länken mellan våra Nordiska grannländer. En annan fråga som också är viktig är de gränshinder som finns mellan våra Nordiska länder. Det finns många människor som bor nära gränsen mellan våra länder och som bor i ett land och arbetar i ett annat land. Olika regler när det gäller beskattning, pension, sjukförsäkring, föräldraförsäkring gör att det uppstår problem för många människor. Detta är uppe på minister nivå och kommer att diskuteras för att försöka hitta en bra lösning.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Gemensamma beslut!

Av , , 2 kommentarer 2

Jag läste ett inlägg som vår Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson gjort och tyckte det var rätt intressanta uppgifter.

Svensk välfärdspolitik fyller 100 år den här mandatperioden. Redan 1913 infördes de första allmänna pensionerna i Sverige och grundlade den generella välfärdspolitiken. Det var växande företag som gav drivande politiker unika förutsättningar att under ett sekel bygga den svenska socialpolitiken. Enigheten inom välfärdspolitiken har historiskt varit stor över blockgränserna. Pensionsreformen är kanske det främsta exemplet, där allians­partierna och socialdemokraterna gemensamt såg problemen. Också i andra stora frågor har det funnits samsyn om problemen: 2007 skrev LO en rapport där de stödde förslaget med tydliga tidsgränser i sjukförsäkringen. LO ville till och med att den maximala gränsen skulle sättas till mellan 14 och 15 månader, ett helt år kortare än den maxgräns som vi nu har infört.
Intressant!
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 

E-legitimation förenklar !

Av , , 14 kommentarer 1

 

E-legitimation växer sig allt starkare. Många i vårt samhälle har tillgång till dator och använder sig av denna dagligen. Nu är det på gång ytterliggare utveckling av denna modell av e-legitimation där vi ska kunna använda oss av detta båda nationellt som internationellt och det ska dessutom vara lika enkelt att använda om du arbetar inom ett privat företag som inom offentlig förvaltning.
Detta sparar tid och förenklar mycket för oss alla .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Billigare tandvård till utsatta grupper!

Av , , 12 kommentarer 5

 

Det ska bli billigare att gå till tandläkaren för personer med sjukdomar som påverkar tandhälsan. En arbetsgrupp har på regeringens uppdrag tagit fram en lista på sjukdomar och funktionshinder som ska ge rätt till billigare tandvård. Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling, svår KOL(kronisk obstruktiv lungsjukdom) och dialysbehandling är exempel på det som ska ge rätt till ett särskilt tandvårdsbidrag. Personer med svåra psykiska funktionshinder, långvariga sviter av stroke eller Parkinsons sjukdom är exempel på dem som ska få tandvård till samma pris som inom Häslo- och sjukvård. Det satsas drygt 500 miljoner på denna reform.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sänkt skatt för våra pensionärer!

Av , , 9 kommentarer 3

 

Januari är här och därmed nästa del i skatteåterbäringen för vårt lands pensionärer.
Finanskrisen har slagit hårt i Europa och tvingat många europeiska länder att höja pensionsåldern och reducera pensionen. För oss svenskar ser det annorlunda ut. Sverige har EU:s starkaste offentliga finanser och ett långsiktigt stabilt pensionssystem. För oss moderater är det därför viktigt att minska finanskrisens efterverkningar. Därför sänker vi nu skatten för pensionärer med 7,5 miljarder kronor.
 
I valrörelsen hade vi en reforminriktning om ytterligare sänkt skatt för pensionärer. Vi kan nu genom en sund ekonomisk politik också genomföra den. Vi skall samtidigt ha i åtanke att den förra regeringen under sina tolv år inte sänkte skatten för pensionärer en endaste gång. Sveriges pensionärer betalar därför mindre i skatt i dag under Alliansen än vad de gjorde under Socialdemokraterna.
I Västerbottens län innebär detta i praktiken att en ensamstående pensionär med garantipension får ca 540 kronor mer i månaden.
 
 Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)