Vrider klockan tillbaka!

Det pågår en debatt inom flera länder inom och utanför EU som handlar om rätten till abort. Allt fler länder ändrar sin lagstiftning så att rätten till abort blir förbjudet eller starkt begränsad. Senaste i raden av länder är Spanien. Här har en majoritet av landets politiker ställt sig bakom en skärpning av abortlagen som innebär att en kvinna endast ska få göra abort om hennes liv är i fara eller om hon har blivit våldtagen. Detta förslag innebär att vrida klockan tillbaka i tiden och inte den utveckling jag vill se. I Indien har Högsta domstolen beslutat att upphäva den fyra år gamla lagen om rätten för samkönade personer att ingå äktenskap. I detta domslut kriminaliseras även alla onaturliga handlingar inom heterosexuella äktenskap. I sitt beslut hävdar Högsta domstolen att ett undanröjande av den gamla lagen inte kan göras av en domstol, utan att det är en fråga som landets parlament och regering måste ta ställning till. Inte många väntar sig att landets politiker är beredda att ta upp frågan just nu eftersom det bara återstår fem månader till nästa parlamentsval, och det vore politiskt riskabelt att ta ställning i en sådan kontroversiell fråga med så kort tid kvar till nästa val.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Öka kvinnors företagnde!

Av , , 2 kommentarer 2

Att stärka företagandet i vårt land är en viktig pusselbit för att vi ska kunna fortsätta utveckla vår välfärd. En viktig del i detta är att också stärka kvinnors företagande. I dag drivs vart fjärde företag i vårt land av en kvinna. Av nystartade RUT-företag 2010-2011 drivs 59% av kvinnor och de utrikesfödda kvinnorna står för 40% av de nya företagen. Vi har mycket kvar att göra inom området och därför behövs det olika insatser för att fortsätta den positiva trend som vi ser idag. Alliansregeringens satsning på att öka forskning och kunskap för kvinnligt företagande är positivt, den nya lagändring som träder i kraft 1 januari om föräldraförsäkring för egna företagare är också positivt. Mentorskap och kunskapsutveckling finns också med som redskap för att satsa på kvinnors företagande. Det finns mer att göra men det går åt rätt håll.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Positiv förändring!

En av alla de nya lagarna som träder ikraft den 1 januari nästa år handlar om att gravida kvinnors möjlighet att få graviditetsersättning om graviditeten sätter ned förmåga att utföra sitt förvärvsarbete med minst en fjärdedel. Det den nya lagen handlar om är att även gravida kvinnor som är egenföretagare får samma rätt som gravida kvinnor som har en anställning. Detta är inte en stor fråga i dag, Försäkringskassan gör bedömningen att det handlar om färre än 100 kvinnor per år men denna nya lag kan öppna upp för att fler kvinnliga företagare ser en möjlighet att skaffa barn.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Skapande skola!

Skapande skola är regeringens stora kulturpolitiska satsning som byggts upp sedan 2008. Skapande skola handlar om att skapa förutsättningar för att professionella kulturarbetare skall bli en del av skolans vardag, pedagogik och elevvård. När detta sker når kulturen ut till fler elever och påverkar skolan positivt. Skapande skola är en framgång. Samtliga kommuner har någon gång sökt och beviljats medel för kultur i skolan från Skapande skola. Det är tyvärr våra mindre kommuner i landet som har svårast att satsa på skapande skola i större omfattning. Kommuners olikhet är en faktor som bättre behöver tas hänsyn till när statliga bidrag och satsningar utformas och medel fördelas.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lång ledighet !

Av , , 1 kommentar 2

För många innebär årets jul- och nyårshelg en extra lång ledighet. Det är en helg som vissa ser fram emot medan andra funderar hur de ska kunna lösa sin verksamhet. För många inom sjukvården riskerar de många helgdagarna att leda till stora problem med framförallt brist på vårdplatser. Jag läser på nyheterna om de sjukhus och regioner som inte har planerade operationer på flera veckor och som går på låg bemanning under den tiden. Förra julen ställde vinterkräksjukan och influensa till det för många sjukhus och det får vi bara hoppas på att det inte sker i år igen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Stänger ned nyhetsbyrå!

Det kommer oroande nyheter från vårt grannland i öster. Den statliga nyhetsbyrån RIA-Novosti läggs ner av president Vladimir Putin. Därmed försvinner en av få relativt oberoende ryska nyhetsförmedlare och den ersätts istället av en ny nyhetsbyrå som enligt kritiker bara kommer att bli regeringens språkrör.
De ryska myndigheternas hårda grepp om landets medier framgår även i det faktum att Ryssland ligger på plats 148 i Reportrar utan gränsers index över hur väl pressfriheten respekteras i världens länder. På den listan ligger Ryssland efter länder som Libyen, Angola och Afghanistan. Oberoende reportrar som granskar staten, i synnerhet när det gäller frågor om mänskliga rättigheter, riskerar dock att utsättas för hot och trakasserier. Det är inte en positiv utveckling och inför det stundande vinter OS i det subtropiska Sotji helt fel väg att gå.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Debatt om internationellt bistånd!

Gårdagens debatt om vårt internationella bistånd varade drygt 4,5 timma. Det var många olika områden som debatterades och lyftes fram som betydelsefulla områden för vårt bistånd. Det råder stor samsyn bland sju av riksdagens åtta partier. Det är är väldigt tydligt att Sverigedemokraterna som enda parti vill minska biståndet med 30%. Det är en syn som inget annat parti delar och det visar på att den biståndspolitik vi driver är den väg vi ska fortsätta på. Sverigedemokraterna vill också helt ta bort det bistånd som EU ger till Palestina och det är tydligt att alla människor inte är lika betydelsefulla i deras politik.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

800 miljoner utan rent vatten!

I dag har jag debatt i Riksdagens kammare. Vi ska debattera ett betänkande som handlar om internationellt bistånd och det är ett stort budgetområde vilket innebär att det blir en lång debatt. Min ingång i debatten kommer att vara att lyfta ett av alla de områden där vårt svenska bistånd gör skillnad. Det handlar om vårt hälsobistånd och om vatten och sanitet. Vårt svenska bistånd har gjort det möjilgt för många kvinnor att föda barn på en institution istället för att gå igenom en riskfylld förlossning hemma, biståndet har inneburit att många flickor har fått tillgång till en säker abort. Nästan 800 miljoner människor saknar i dag tillgång till rent vatten och tusentals barn dör varje dag på grund av smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien. Det är här vårt svenska bistånd gör skillnad och det är positivt att det råder stor samsyn bland sju av riksdagens åtta partier när det handlar om hur vi arbetar med biståndsfrågor.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)