Nordiska välfärdsmodellen!

Av , , 1 kommentar 2

Utmaningarna är stora för den nordiska välfärdsmodellen. Det var ett genomgående besked som alla de nordiska statsministrarna lyfte fram under gårdagens toppmöte på Nordiska rådet i Helsingfors. Inom vissa områden finns gemensamma lösningar som vi måste använda i större omfattning. Ett område är den stora ungdomsarbetslöshet vi har i Norden. Jämfört med stora delar av Europa ligger Norden inte högt men det är en stor utmaning att hitta lösningar. Danmark och Island har liknande koncept att satsa tidigt på utbildning och en ungdomsgaranti. Utmaningarna inom området kommer att få stort fokus när Sverige tar över ordförandeskapet i nordiska rådet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

ADHD ser olika ut i Norden

Av , , 2 kommentarer 5

Jag är just nu på Nordiska rådets stora session. Vi har diskuterat en intressant fråga som dessutom kommer upp till debatt senare under mötet. ADHD är en diagnos som växer och som är en allvarlig störning. Det är av någon anledning betydligt fler pojkar än flickor som får diagnosen och det är svårt att se mönster. I Norden finns stora skillnader på förekomst, diagnostisering och medicinering. Vad man kan enas om är att det finns dåligt med forskning hur den medicinska behandlingen kommer att påverka de unga personerna som diagnostiseras i framtiden. Det är dessutom svårt att i vissa fall bedöma om barnet har en naturligt hög aktivitetsnivå eller en ADHD diagnos. Jag ser fram emot en intressant debatt och att lyfta frågan vidare till ministerådet..

Elisabeth Björnsdotter Rahn (M)

Ändra i Riksdagshörnan?

Av , , 1 kommentar 2

 

I lördags satt jag i Riksdagshörnan på biblioteket i Umeå. Det är alltid lika spännande eftersom du inte vet vilka ämnen som kommer upp på agendan. Denna dag kom allt ifrån Falu gong rörelsen till sjuksköterskornas lönenivåer upp. Riksdagshörnan finns på några få bibliotek runt om i vårt land men nu finns ett förslag till ändring av detta koncept. Tanken är att vi ska vara flera riksdagsledamöter som ska sitta i en paneldebatt och diskutera frågor med intresserade människor. Jag är inte helt säker på att detta är en bra idé. Det kommer att ta bort stor del av det diskussionsforum som finns i dag. Nu är det enkelt att sitta runt ett bord och alla närvarande kan vara med och diskutera de olika ämnen som kommer upp.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Jämställdhetsarbete!

 

I går var jag på Universitetet i Umeå och skulle debatterade jämställdhetspolitik. Det har skett mycket inom detta område men det återstår fortfarande ett stort arbete. Jag tycker det är intressant att flera av våra oppositionspolitiker försvarar användandet av ROT avdrag men säger nej till RUT tjänster. Det finns fortfarande en löneskillnad mellan typiska mans dominerade och kvinnodominerade yrkesgrupper. Vi ser en skillnad i behandlingsstrategier inom sjukvården mellan män och kvinnor och då beror det inte bara på att vi har lite olika symptombild. Om vi jämför oss i ett internationellt perspektiv har vi kommit långt i vårt jämställdhetsarbete och det måste vi fortsätta med.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Välfärd i transparens!

Av , , 2 kommentarer 2

Nu har (S) ledaren Stefan Löfven berättat hur han ser på frågan om vår välfärd. (S) vill begränsa vinsterna i välfärden genom en ökad transparens i bokföringen. I ett citat från Löfven säger han att ”Om folk ser vad pengarna används till pressas vinsterna ned” Han fortsätter med att säga ”Vi vill ha en bra kvalitet, då blir det också sänkta vinster”. Detta är ett spännande sätt att se på den verksamhet som idag drivs inom vår välfärd. Jag har debatterat denna fråga ett antal gånger och vad som är viktigast är att vi har en bra kvalitet inom välfärden. Det ska bli intressant att se om (S) ledaren får resten av sitt parti med sig i denna ståndpunkt!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Långväga besök i Riksdagen!

I går hade jag förmånen att träffa en stor grupp parlamentariker och tjänstemän från sju olika länder i Asien. De är på en månads långt besök här i Sverige och gör besök runt om i Stockholms närområde och träffar olika organisationer och myndigheter. Jag berättade om mitt uppdrag som riksdagsledamot och hur arbetet går till i Riksdagen. Efter min genomgång hade vi en dialog om utmaningar och möjligheter i Asiens politiska värld. Intressant var att lyssna på hur representatnter från Kina ser på demokrati utveckling och jämföra det med mindre länder som Kambodja och Vietnam. Många hade svårt att förstå att vi hade så många kvinnor i vår riksdag och att frågan om jämstäldhet stod så högt uppe på vår agenda. 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 

Skör vapenvila!

 

Jag läste en intressant artikel om Libyen häromdagen. Säkerheten är en viktig fråga för den libyska regeringen, särskilt i efterdyningarna av den blodiga attacken mot det amerikanska konsulatet i Benghazi förra månaden, som islamistisk milis misstänks ha legat bakom. Regeringen står nu inför ett mödosamt arbete att integrera och avväpna dåligt utbildade väpnade grupper längs landets kust som varit löst knutna till landets säkerhetsapparat. Vad som ofta förbises är de södra delarna av landet där det finns betydande oljereserver, sällsynta mineraltillgångar, ett av Gaddafis projekt – "den konstgjorda floden" – vattentunnlar som förser de norra delarna av landet med vatten, samt den lukrativa gränsöverskridande smugglingen av varor. Den libyska regeringen står inför stora utmaningar att minska motsättningarna mellan olika folkgrupper och i landet råder just nu en skör vapenvila.  
 
 Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Åkerinäringen i regionen

I dag är jag i Umeå och besöker Åkerinäringen. Ett intressant besök med både information och studiebesök. Transportsektorn är betydelsefull för vår region och ska vi kunna fortsätta utveckla näringslivet och företagandet i regionen kommer logistiken och transporterna att vara en viktig del. I lördags skrev jag och en kollega en debatt artikel där vi tog upp Miljöpartiets negativa syn på vår region. Skulle Miljöpartiet få sin vija igenom skulle skatterna bli fruktansvärda för hela vår transportsektor med både höjda bränslepriser och höjd kilometerskatt. Vi har utmaningar i vår region och det kan vi inte blunda för men vi kan inte göra som Miljöpartiet att försvåra det ännu mer.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kampanj mot barnäktenskap!

Av , , 2 kommentarer 5

 

Att bli bortgift mot sin vilja är en verklighet för många runt om i världen. Att dessutom tvingas gifta sig som väldigt ung är något som drygt 14 miljoner flickor utsätts för varje år. Många länder har lagar som förbjuder giftermål under 18 år men när det inte finns möjlighet att kontrollera detta sker det i stor omfattning ändå. Jag har träffat företrädare från Liberia som berättar att flickor får gå i skola tills de är 12 år utan avgift, efter det slutar de flesta sin utbildning och blir då en belastning för sin familj. De gifts bort unga och blir gravida. Riskera är stora för komplikationer att föda barn vid ung ålder. För dessa unga flickor är chanserna små att skaffa ett jobb eller att fortsätta studera.
FN har nu lanserat en stor kampanj mot barnäktenskap och det är en stor utmaning att nå ut med information till alla.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ministerbesök i Bjurholm och Lycksele!

Vår handelsminister Ewa Björling besöker Västerbotten idag och i morgon.Jag kommer att följa med henne under hela dagen .  Besöket inleds i Bjurholm med en träff med de kommunala företrädarna och efter det ett besök på Nyåkers pepparkaksfabrik. Efter det åker vi vidare till Lycksele för att besöka Danica Foods som bland annat tillverkar sylt. Kvällen avslutas med ett rundabordssamtal med en rad företagare i Lycksele. En fullspäckad dag! Det är positivt att vår handelsminsiter besöker Västerbotten så ofta.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)