Håll dig till egna budskap, inte lögner om andra!

Stefan Löfven och hans Socialdemokrater ter sig smått desperata. I stora annonser lovar de just nu allt till alla utan eftertanke. (S) har gjort allt de kan för att urholka lagen om stöd och service (LSS) vilket innebär att flera kommuner nu bygger barnhem för att familjer med barn som har en funktionsnedsättning men inte kan få assistans i hemmet. Det är helt fel väg att gå. Nu lovar (S) en utökad föräldraförsäkring för barn mellan 4-16 år, något som utredningen om föräldraförsäkringen tittar på men ännu ej skickat på remissrunda. I annonsen om denna utlovade extra vecka i föräldraförsäkringen så påpekar man även att (S) inte gör som Moderaterna och lovar skattesänkningar till de högsta inkomsterna. Tänk om (S) kunde fokusera på sina egna budskap istället för att sprida lögner om andra partier.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

De(S)peration i valrörelsen!

Av , , 3 kommentarer 4

Det har förekommit en rad fula påhopp på framför allt politiska företrädare för Moderaterna. Det är inte så en valrörelse ska bedrivas. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt. Det är det som är grundfundamentet i en demokrati. En valrörelse ska inte innehålla satir och falska budskap spridda från andra partier. Väljarna har redan idag svårt att välja vilket parti de ska rösta på eftersom budskapen från de flesta partierna är samstämmiga. Jag läser i media om hur (S) företrädare på en nyskapad Facebook sida sprider rena lögner till våra invandrare. Det visar på en stor desperation när man måste ta till metoder som denna.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Allt som görs för att minska ensamhet är positivt.

Enligt forskning så är ensamhet är en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalité hos äldre mellan 65 och 80 år. Pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF pensionärerna ska nu få pengar till ett projekt som ska engagera äldre att söka upp andra äldre. Organisationerna ska ta fram studiematerial, vägledning och utbilda äldre i att söka upp andra äldre. Organisationerna ska också starta en stödtelefon, dit ensamma kan ringa och få någon att prata med. Detta är ett stort problem och alla incitament som görs för att minska ensamhet är positivt. (KD) i Lycksele har skrivit en motion om just detta problem och när denna skulle upp för behandling i nämndens AU så ville (S) och (V) avslå motionen. (M) fick dock genom ett bifallsyrkande och motionen bifölls. En något märklig hantering!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Allt för stora olikheter inom vård och omsorg!

Av , , 2 kommentarer 3

Jag och Moderatkvinnornas ordförande Ulrica Schenström skriver en gemensam debattartikel. En sammanfattning av artikeln!

Vård och omsorgen är en av de mest kvinnodominerade yrkesgrupperna. Vårdbiträdets risk att bli sjukskriven är stor. 171 sjukfall / 1000 anställda, att jämföra med genomsnittet på 103 sjukfall/ 1 000 anställda. Även hos sjuksköterskor och barnmorskor, risken är fortfarande över snittet enligt Försäkringskassans ”Yrke och sjukfall”. ”OECD Economic Surveys: Sweden 2017” visar att 60% av de kvinnor som jobbar deltid i Sverige, vill jobba mer. Det inkomstbortfall som drabbar denna grupp vid både sjukskrivning och deltid, syns i en minskad inkomst idag, men problemet är större än så. På sikt fortsätter detta bygga upp grunden till den pension dessa kvinnor ska leva på i framtiden, en pension som kommer bli lägre som följd av detta.
Att kvinnor inom vården får betala med lägre inkomst vilket genererar lägre pension, tar ett större ansvar för den obetalda vården av anhöriga och inte får samma vård som männen är inte hållbart. Frågan är för viktig och problematiken för stor för att tro att enstaka förändringar kan råda bot på situationen. Hur vården i helhet ska organiseras måste ses över från grunden och moderniseras till dagens och framtidens samhälle.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Idag börjar förtidsröstningen!

Idag öppnas möjligheten för att förtidsrösta. Det är 18 dagar kvar till valdagen den 9 september och det är intensiva dagar. Jag hoppas att alla går till valurnan och ger sin röst på det parti man tycker har bäst politik. Jag tycker det är en demokratisk skyldighet att rösta, det är genom att rösta som du sedan kan göra din röst hörd och komma med åsikter om olika frågor.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Yttrandefrihet gäller för alla!

Av , , 2 kommentarer 3

20 dagar kvar till valet. Förtidsröstningen börjar på onsdag så det är en spännande tid framför oss. Att gå och rösta är en rättighet man har om man som vi gör lever i en demokrati. Att uttrycka sina åsikter är även det en del av en demokrati. Det sitter valskyltar uppe på många ställen runt om i länet och jag tycker det är skrämmande att det finns personer som tar sig friheten att sparka ned och förstöra valskyltar. Det är ett brott att förstöra valskyltar men tyvärr finns inte resursera hos polisen att hantera detta. Det är även ett brott mot demokratin att förstöra valskyltar, alla har rätt att uttrycka sina åsikter och det måste gälla för alla inte en begränsad skara människor

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Innebär ett skatteparadis ännu högre skatt?

Valet närmar sig med stormsteg och det märks tydligt att alla partier vill få ut sina budskap i allt större omfattning. Det har förekommit en rad fula påhopp och även rena lögner om framförallt politiska företrädare från Nya Moderaterna. Det är inte så en valrörelse ska bedrivas, alla har rätt att uttrycka sin åsikt, det är det som är grundfundamentet i en demokrati. Jag tycker det är intressant hur olika vi ser på det land vi lever i och hur olika vi ser lösningar på våra utmaningar. Jag kan inte låta bli att reagera över alla debattinlägg som företrädare för Vänsterpartiet nu publicerar både i regional media och på nationellt plan. (V) påstår att Sverige inte ska vara ett skatteparadis för rika människor och vill därför höja skatterna, införa nya skatter och ta bort vissa reformer som RUT och ROT för att de tror att det blir mer skatteintäkter. Sverige har idag ett av världens högsta skattetryck och att höja skatterna ännu mer kommer inte att få den effekt som (V) tror. Sverige behöver fler skattebetalare inte högre skatter. I Västerbotten har den styrande röda majoriteten höjt skatten och på samma gång fördubblat vårdköerna. Västerbotten är sämst i landet på att erbjuda vård i tid. Ska vi höja skatterna ännu mer eller öka antalet skattebetalare? Vi kan med stor tydlighet konstatera att höjda skatter inte har haft någon effekt. Sverige har en väl utbyggd välfärd och den måste fortsätta att utvecklas för att möta de behov vi har. Vi måste tillgodose allas behov inom vår välfärd och att då begränsa den till att enbart erbjuda statliga eller kommunala tjänster kommer inte att utveckla vår välfärd i rätt riktning. Vi måste tillåtas välja den välfärd som håller högst kvalitet och som kan möta de behov som varje enskild individ är i behov av. Att måla upp en bild av att andra driftsformer än stat/kommun enbart tjänar pengar är att fortsätta sprida en verklighetsfrämmande omvärldsbild. Det handlar om att höja kvaliteten och att ha en budget i balans, det är så vi kan erbjuda ännu mer välfärd för våra skattepengar. Att fortsätta öka förlusterna i välfärden är inte rätt väg att gå. Västerbotten behöver fler skattebetaler inte högre skatter det är så vi bygger ett starkt Västerbotten

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

(S)mutskastning är aldrig OK!

Det är 25 dagar kvar innan valet, förtidsröstningen öppnar den 22 augusti, det är ett intensivt spännande val som närmar sig. Stor del av kommunikationen med väljarna sker på sociala medier och det finns många fördelar med detta. Tyvärr missbrukas sociala medier och (S) i Västerbotten har verkligen trampat i klaveret och tagit en bild av (M) riksdagsledamot Edward Riedl och skrivit ett helt annat budskap, det är oerhört trist med en smutskastningskampanj istället för att framföra sina egna budskap. Ännu mer trist att vi har minsitrar som gillar inlägget och när hon får veta att det är ett fejkat budskap så reagerar hon inte på det och tycker det är okej med lite satir i valkampanjen. Jag kan aldrig acceptera att en valkampanj ska bedrivas genom smutskastning istället för att diskutera sakfrågor.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fler vägar in!

Vi har en utmaning att möta och den finns inom många områden redan här att hantera. Jag pratar om kompetensbrist inom flera yrkesområden. Vi ser det inom vård och omsorg, vi ser det inom många tekniska yrken, vi ser det inom läraryrken, polis, ja områdena är många. Nu har den rödgröna regeringen öppnat upp för att det ska finnas fler vägar att bli lärare. Arbetslivserfarenhet och tidigare studier ska tas tillvara, och det ska gå att läsa in det man saknar på ett effektivt sätt. På papperet låter det som en bra satsning. Jag hoppas att det går att genomföra utan det regelkrångel som brukar omgärda ”genvägar”.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Valkampanjen drar igång på allvar

Valet närmar sig med stormsteg. Det är 30 dagar kvar till valet och idag är första dagen för att sätta upp valaffischer. I morgon öppnar Alliansen dörrarna för vår gemensamma valstuga. Den ligger i gamla Åhlenshuset bredvid KappAhl. Vi kommer att bemanna vallokalen varje dag från och med den 18 augusti. Kom och besök oss och prata politik och ta del av hur vi vill förändra Lycksele.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)