Spännande beslut!

Av , , 1 kommentar 0

I gårdagens Svenska Dagblad läste jag en intressant artikel om att företrädare för Kinas kommunistiska parti hållit ett fyra dagar långt möte om Kina framtid beslutat att lätta på regelverket om hur många barn en familj får ha. Systemet med ettbarnsbegränsningar infördes 1979 för att bromsa befolkningstillväxten och de som trotsade lagen riskerade böter. Enligt myndigheterna kunde landet inte få fram mat till den allt mer ökande befolkningen. Systemet har fungerat i städerna, där de flesta familjer i dag bara har ett barn. På landsbygden har många familjer två barn. Enligt det nya ställningstagandet så får alla par rätt att skaffa sig två barn. Det är en intressant politik som väcker en rad frågor. Hur tänker det styrande kommunistiska partiet med en begräsning på två barn, det är fortfarande en begränsning. I den kinesiska kulturen är det ofta så att barnen tar hand om sina far och farföräldrar, det innebär stora påfrestningar för en uppväxande generation. Spännande politik i ett lika spännande land!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Spännande hockey!

Gårdagen avslutades med ishockey. Lycksele Sportklubb tog emot Norsjö HC och det var en spännande och stundtals irriterad match. LSK tog ledningen med 1-0 men Norsjö kvitterade innan första periodpaus. I mitten av andra perioden ökade Norsjö på sin ledning och det blev på något sätt symptomatiskt för hela matchen. Det var tät ishockey med mycket spel och många skott på mål men det slutade i en förlust för LSK. Publiken fick se en bra hockeymatch och jag ser fram emot en spännande säsong.

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Varför uppfinna hjulet om och om igen?

Av , , 2 kommentarer 1

Världen är inte svart eller vit, det finns en rad gråzoner att förhålla sig till. Socialstyrelsen har tagit temperaturen på den svenska äldreomsorgen och tittat på all äldreomsorg i landet oavsett driftsform och utförare. Den rapport som presenteras visar att kvaliteten och nöjdheten från brukarna ökar men att det finns skillnader mellan den kommunala äldreomsorgen och den äldreomsorg som drivs med andra driftsformer. Inom äldreomsorgen som drivs med alternativa driftsformer kan man bland annat se att betydligt fler äldre själva får påverka när de går och lägger sig, det handlar om bättre rutiner för måltider över dygnets alla timmar och att det finns en aktuell genomförandeplan. Vill man ha den bästa omsorgen för de äldre kanske man kan hitta bättre samarbetsformer mellan olika aktörer för att inte behöva uppfinna hjulet om och om igen!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ett kompromissat dokument!

Efter en vecka med förhandlingar mellan sju av riksdagens åtta partier presenterades i fredags en gemensam strategi för hantera flyktingkrisen. Positivt är att det finns en bred samstämighet i handlingsplanen, men det är också en rad åtgärder där det framstår med stor tydlighet att den rödgröna regeringen till stor del kompromissat med sina förslag. Jag tycker många av förslagen är bra. Tyvärr var även alla partier eniga om att de presenterade åtgärderna inte kommer att räcka. Vi kommer inte att se effekt av dessa åtgärder på lång tid och därför måste mer akuta lösningar presenteras.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Företagarfientlig politik!

Av , , 4 kommentarer 4

I fredagens VK var det en stor artikel om företaget Lottas omsorg. Den rödgröna regeringens höjning av arbetsgivaravgiften för unga innebär att företaget får en ökad kostnad på 1 miljon kronor per år. Det är tufft att öka kostnaden för privata företag och samtidigt kompensera kommuner och landsting för den kostnad de har på grund av den rödgröna regeringens beslut att höja arbetsgivaravgiften för unga. Det är en rent företagarfientlig politik som framstår med stor tydlighet och jag tycker det är skrämmande att vi har en regering som slår sig för bröstet och ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 och som driver en så företagarfientlig politik. Jag funderar på hur den rödgröna regeringen har tänkt att arbetstillfällen ska växa till om man försvårar för företagare? Det är naivt att tro att alla ska arbeta inom offentlig sektor.
Läs mer här Lottas omsorg

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Våld i nära relationer

Av , , 2 kommentarer 1

I går var det ett seminarie på Hotell Lappland på temat Våld i nära relationer. Varje år dödas nästan 20 kvinnor av en man de har eller haft en nära relation till. Det är en situation som är svår att hantera eftersom det ofta sker i hemmet och många utsatta vågar inte berätta. Det är viktigt att våga fråga, vara beredd på det svar som kommer och hantera svaret och agera utifrån svaret. Våld i nära relationer börjar ofta inte med ett slag utan inleds med psykisk misshandel, marginaliserande och andra former av våld som inte går att bevisa och att lagföra. Från politiskt håll sker mycket för att försöka förändra och påverka oavsett vilket regering som sitter vid makten och inom detta område råder i stort politisk enighet. Trots denna politiska enighet är det svårt att nå fram och påverka för att undvika våld i nära relationer. Mörkertalet är stort trots att antalet anmälningar ökat. Vi har en stor utmaning att hantera och att skapa en större medvetenhet är betydelsefullt.
Teatergruppen Unghästen spelade upp en verklighetsbaserad historia som inte lämnade någon oberörd.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Framåt för Lycksele företag!

MaxModuler i Lycksele säljer sina modulbyggda små hus i stor omfattning. Många kommuner har hört av sig och lagt beställningar på dessa modulhus som ska användas till tillfälliga flyktingboenden. Det är betydelsefullt att kommunen har företag som profilerar sin verksamhet runt om i landet och på så sätt sätter Lycksele på kartan inom fler områden. Se inslaget från SVT nyheter här:
Framåt för Lycksele företag!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Tillfälliga uppehållstillstånd!

Av , , 6 kommentarer 1

På Nya Moderaternas stämman i helgen tog vi beslut om att införa tillfälliga uppehållstillstånd. Jag tror att det är ett bra incitament att få fler ut på arbetsmarknaden. Om du innan tre år har passerat kan visa upp att du har ett arbete och att du har en skälig lön så får du ett permanent uppehållstillstånd. Det innebär att alla processer med validering av betyg, utbildningar och språkkunskaper måste snabbas på. Det tar i dag alldelens för lång tid. Jag tror att det är betydelsefullt att visa upp att vi ställer krav på att en snabbare integrering är viktig och att vi ställer krav.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lagstiftning när (S) förändrar!

När Fredrik Reinfeldt vår tidigare statsminister öppnade upp för möjligheten att om man själv vill så ska man få arbeta längre. Kritiken från (S) lät inte vänta och den var massiv. Nu går Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) ut och meddelar att den rödgröna regeringen avser höja den allmänna pensionsåldern. Med hur många år är inte klart ännu. Fakta är att för vart 10:e år ökar medellivslängden med 1 år och dessutom blir vi friskare. Det är inte orimligt att erbjuda de som känner att de har mer att ge att fortsätta arbeta även om man passerat pensionsåldern. I denna fråga är det tydligt vilken skillnad det är mellan den rödgröna regeringen och den tidigare Alliansregeringen. Den rödgröna regeringen vill lagstifta en höjning av pensionsåldern för alla, Alliansen öppnade upp för ett frivilligt val att arbeta längre. Denna tydliga förskjutning av synen på det svenska samhället och den enskilda individens kapacitet att ta egna beslut går igen inom fler områden. Jag tror på valfrihet och på närhetsprincipen, beslut ska tas så nära den de berör som möjligt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Långsiktig finansiering!

Under fyra dagar har Nya Moderaterna haft stämma i Karlstad. Det har varit långa dagar fyllda med debatt och diskussion inom en rad olika områden. Jag hade skrivit en motion till stämman om att vi skulle ta fram en strategi för att säkerställa att kvinnojourer runt om i landet har en långsiktig finansiering. Det är inte hållbart att man varje år måste söka medel från olika håll för att kunna driva sin verksamhet. Detta förfarande gör det svårt att planera verksamhet år från år. Min motion ansågs besvarad från partistyrelsen men jag yrkade på att den skulle bifallas. Den kommentar jag fick var att det pågår en stor översyn inom detta område och då kommer denna fråga att lyftas fram. Jag kommer att följa denna fråga så att den inte försvinner bland alla andra viktiga områden.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)