En enad Riksdag!

NordAfrika har varit i fokus ett längre tag nu, det är en våg av frustration från människor i detta område som drar fram genom land efter land och som talar sitt tydliga språk. De accepterar inte förtyck och diktatur längre de vill också ha sin demokratiska rätt att tycka och tänka fritt. Internet har varit en stor hjälp i denna stora revolution och det talar sitt tydliga språk när Facebook grupper kan samla 100 000 tals människor till revolt. Sverige har gett bistånd till många länder i NordAfrika i form av IT utveckling och IT stöd därför känns det rätt att vi dessutom går in med både humanitärt och fredsbevarande för att få ett stopp på det förtryck som råder i Libyen och som vi måste få ett slut på för att vi ska kunna hjälpa människorna att åter igen bygga upp ett nytt demokratikst land. Den 17 mars hade vi debatt i Riksdagen där alla partier krävde någon form av aktion i Libyen, nu när Regeringen belsutat om detta förutsätter jag att vi har en enad Riksdag när vi tar beslutet i morgon.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Var tog passfriheten vägen?

Av , , 4 kommentarer 4

 

Nordiska Rådet har session i Stockholm i två dagar. Det är många frågor som ska diskuteras och i Välfärdsutskottet där jag sitter står gränshinder högt upp på agendan. Vi har sedan många år infört viseringsfrihet mellan våra Nordiska länder för att förstärka den öppenhet vi arbetar för och som vi behöver för att klara av en fortsatt utveckling. Nu gör Danmark precis tvärt om.  Dansk polis avkräver pass av svenskar med utländskt utseende, när de tar tåget på Öresundsbron, för att stoppa illegala invandrare. Detta är inte acceptabelt att sådan skillnad ska göras på svenska medborgare. Denna fråga kommer att diskuteras under vårt möte i dag.
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Service är nödvändigt!

 

I fredags besökte vi riksdagspolitiker från alliansen Umeå. Målet var Försäkringskassans nya servicekontor. Inte fullt ett år har gått sedan man slog ihop Försäkringskassan, skattekontoret till ett gemensamt kontor dessutom finns arbetsförmedlingen i samma lokaler för att ytterliggare underlätta för alla. Vi fick en tydlig beskrivning hur deras arbete är upplagt och det är ett stort antal människor som passerar genom deras verksamhet varje dag. Anledningen till vårt besök är de signaler vi fått från försäkringskassans generaldirektör att alla kontor ska läggas ned. Att slå ihop verksamheter för att kunna förbättra service för alla medborgare är positivt och det finns ett stort behov av det. Att stänga servicekontor är inte rätt steg att ta.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

RUT ett komplement till hemtjänst!

Av , , 5 kommentarer 5

 

Jag har diskuterat RUT och ROT ett antal gånger, varje gång har jag fått många kommentarer av människor som tycker ROT avdrag är OK men inte RUT eftersom det är helt i sin ordning att betala för en hantverkare men inte för att få hjälp med städning. Hur tänker man då egentligen? Hur kan vi ta ifrån kvinnor möjligheten till ett arbete som ger inkomst och ett socialt skyddsnät? SCB( Statistiska central byrån) presenterar en undersökning av vilka som använder RUT avdrag, det är kvinnor över 85 år som använder RUT som ett komplement till hemtjänst och det är  barnfamiljer som försöker få sin vardag att fungera lite enklare. Av de som använder RUT avdraget är det bara 25% av hushållen bland de äldre som har en hög inkomst. Intressant!  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Dyra böter väntar!

Av , , 2 kommentarer 7

 

I onsdagens voteringar förra veckan  röstade riksdagen emot förslagen av datalagringsdirektivet och att minska statens ägande i SBAB, Posten Norden och Telia Sonera. Det blir dyrt och riskfyllt för skattebetalarna.
 
150 miljoner kommer Sverige nu tvingas böta. Pengar som istället hade kunnat användas för att arbeta med brottsbekämpning. Jag vill också påpeka att det var Tomas Bodström (S) som var pådrivande när direktivet förhandlades fram. Sverige är med i EU och vi är därför skyldiga att införa en svensk lag som uppfyller direktivets krav. Efter vilandeförklaringen kommer Sverige ändå att införa lagen, det finns det en bred majoritet för. Det hela blir därför bara ett mycket dyrt tidsfördriv som skattebetalarna får vara med och betala notan för.
 
.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 

Mjuka och hårda frågor!

 

Från London direkt till Lycksele och besök på hemmaplan. Två av mina kollegor skriver en rapport om våld i nära relationer och jag har fått erbjudande att bidra till denna rapport. Jag och min politiska sekreterare besökte i går kvinnojouren i Lycksele och i dag har vi besökt kvinnojouren i Skellefteå. Ett av de främsta målen med kvinnojouren är att arbeta bort sig själva men det är tyvärr en utopisk tanke. Verkligheten är helt annorlunda vilket är skrämmande. Vi var även i går på företagsbesök på Texor i Lycksele, ett företag som tillverkar rostfria komponenter till läkemedel och livsmedels industrin. Texor är ett företag som inte kännt av den finansiella krisen tidigare eftersom deras kunder har långa ledtider vilket gör att de ser en viss nedgång  nu istället.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Union Jack i topp!

 

En intressant studieresa till London med den moderata utrikeskomiteén. I går träffade vi en rad parlaments ledamöter och diskuterade utrikesfrågor och försvarsfrågor. En intressant ståndpunkt varatt  en mer genomgående syn på vår stora granne i öster Ryssland var positiv. Uppfattningen var att Ryssland närmade sig vårt sätt att hantera frågor i takt med att Kina utvecklas eftersom de definitivt inte vill jämföras med kinesiskt sätt att hantera frågor. Vi fick även vara med och fira 1-årsdagen av att den brittiska flaggan vajade på parlamentets tak. Det hade föregåtts av många års debatterande och lobby verksamhet. Nu vajar flaggan varje dag istället för som tidigare endast då parlamentet sammanträdde. För britterna var detta en stor förändring och en stor seger. 
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 

Tigern i Bangladesh

Studiebesok i London. Intressant att besoka den svenska ambassaden och aven det brittiska parlamentet och traffa ledamoter. Vi har diskuterat den aktuella situationen i Libyen och dar var manga ledamoter lite forvanande over den insats som England och Frankrike inlett tillsammans. Andra fragor som vi diskuterat ar friskolor, nagot som England garna vill ta efter den svenska modellen och de har dessutom  startat upp i en liten skala. Eftermiddagen avslutades med en mottagning for att radda den bengaliska tigern och alla de mangrove trask som finns i Bangladesh. En intressant men hektisk dag.

Elisabeth Bjornsdotter Rahm(M)

Norden och London!

 

I lördags talade jag inför Föreningen Nordens Distriktsstämma. Det var en grupp människor med stort intresse för nordiska frågor och diskussionerna var stundtals höga under stämman. Jag berättade om hur det såg ut inom Nordiska Rådet och vad som var på gång. En intressant fråga är planerna på en nordiska TV kanal, för att på så sätt öka medvetenheten bland oss som bor i norden att vi har stora likheter men ändå att det finns stora skillnader. En fråga som vi också diskuterade var framtiden, enligt prognoserna blir vi allt fler i norden och det ställer krav på oss att vi kan hantera detta och att vi gemensamt tar ett ansvar.
I dag åker jag med utrikeskommiten till London för studiebesök, ska bli intressant att träffa engelska parlamentariker och även göra studiebesök på houses of Parliament
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 

Föreningen Norden!

 

I morgon har Föreningen Norden i Västerbotten distriktsstämma. Jag har blivit inbjudan att tala om aktuella nordiska frågor och vad vi gör i Nordiska rådet. Det finns många aktuella frågor som rör vårt län nu inom handel och utbildning. Det är intressant att vi tolkar regler och lagar olika och det innebär onödiga missförstånd för de som bor i gränstrakter och även de som arbetspendlar inom norden. Inom EU har det nyss beslutats att handelshinder måste rivas för att vi inte ska gå miste om stora värden inom vår export.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)