Två paneldebatter i Riksdagen!

Av , , 1 kommentar 1

I dag ska jag vara med i två olika paneldebatter i Riksdagen. den första tar upp frågan om en allt mer åldrande befokning ur ett Europa perspektiv och det är en väldigt intressant fråga. Vi har en liknande situation i hela Europa eftersom vi blir äldre men också friskare och ställer högre krav på ett mer aktivt liv. Den andra paneldebatten rör frågan om hur vi ska få en bättre integration av invandrarkvinnor på vår svenska arbetsmarknad. Den nya etableringsreform som vi infört i Sverige sedan drygt ett år sedan gör enklare för både män och kvinnor att komma in på arbetsmarkanden. De som kom till Sverige innan det har en helt annan situation.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Besök i Karlstad !

I går besökte jag Karlstad tillsammans med utrikesutskottet. Vi besökte landshövdingen och diskuterade utmaningar och positiva fördelar med Värmland. Likheterna med Västerbotten är stora. Behovet av stort nordiskt samarbete och även utmaningarna med ett stort län där olikheterna är stora från fjäll till kust. Vi besökte SADEV som kontrollerar och utvärderar vårt bistånd. Efter det träffade vi utrikespolitiska föreningen på Karlstads universitet. Diskussionerna var höga och det var intressant att höra. En heldag i Karlstad i snöstorm. Var är den berömda solen ?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Förbrytare presenteras i rapport!

Av , , 4 kommentarer 0

Margot Wallström, FN:s generalsekreterares särskilda representant i frågor som rör sexuellt våld i konflikt har presenterat en unik rapport. Den tar upp det stora problemet att våldtäkt används som ett vapen i krig. Det har blivit alltmer uppmärksammat att det förekommer grova kränkningar av kvinnor inte bara i krigszoner utan i flyktingläger och områden där förhållanden är svåra att kontrollera. Det unika i Margot Wallströms rapport är att hon presenterar namn på de värsta förbrytarna för att ytterliggare sätta fokus på att våldtäkt i krig är en krigsförbrytelse och straffbart. Det är positivt att det uppmärksammas för att världssamfundet inte ska blunda för dessa grova kränkningar som sker.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Norden en ny knutpunkt!

 

 
 

Norden en ny knutpunkt. Det var temat på mitt föredrag när Föreningen Norden hade årsmöte i Umeå i går. Som ledamot av Nordiska Rådet är det väldigt spännande att få berätta om betydelsen av Nordiska Rådet och vad som händer just nu i det nordiska samarbetet. När Nordiska Rådet bildades i efterkrigstidens skugga var behovet av samarbete stort och mycket har hänt sedan dess. Just nu växer betydelsen av Norden på många sätt, både tack vare vårt geografiska läge mellan Kina, Ryssland och USA, vår närhet till Arktis och den utveckling som sker i det området. Vår utveckling inom andra områden som jämställdhet, näringsliv, grön tillväxt. Det finns många områden där vi i Norden har stor påverkan och det är viktigt att vi lyfter fram betydelsen av det

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fallet Sergei Magnitsky!

 

Jag träffade en otroligt engagerad man igår. William Browder, en stor finansman från USA, nu bosatt i England som hade en ruskigt skrämmande historia att berätta. Browder drev ett företag i Ryssland och en av hans skattejurister Sergei Magnitsky upptäckte en rad oegentligheter som företaget hade blivit utsatt för. Den ryska staten hade systematiskt tagit pengar ur företaget. När Magnitsky anmälde detta så blev han själv arresterad och åtalad av samme man som Magnitsky anmält för stöld. Detta slutade så tragiskt att Magnitsky satt fängslad i drygt ett år, han skrev under detta år drygt 400 överklaganden och protester. Han torterades under hela fängelsetiden och den 16 nov 2009 misshandlades han till döds. Hela denna historia finns dokumenterad men den ryska staten förnekar all kännedom om detta och erkänner inte att han misshandlades till döds. Nu arbetar Browder för att ställa ansvariga inför rättvisan men det är en ojämn kamp.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Viktigt med media frihet!

 

Att värna den fria rätten att tycka och tänka är viktigt. Det är en mänsklig rättighet att uttrycka dina åsikter i tal eller skrift. Det är ingen uppmuntrande läsning när jag läser att 46 journalister dödades under 2011 och det är fler än tidigare år. Det finns länder i Europa där det är förbjudet att skriva oppositionella åsikter. Det finns länder där media helt styrs av den sittande regimen där Internet och bloggande är den enda kanalen att nå ut med åsikter som inte ligger helt i linje med regimen. Det är positivt att man i Europarådet har en speciell rapportör i media frihet för att speciellt lyfta dessa frågor. Den tidigare ledarskribenten Mats Johansson har ett stort engagemang i denna viktiga fråga och lyfter ständigt upp betydelsen av att vi har en mediafrihet i vår omvärld. 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bra beslut av fullmäktige !

Av , , 4 kommentarer 1

 

I går var det kommunfullmäktige i Lycksele. Ett av de ärenden som skulle upp till beslut var om Lycksele kommun skulle införa Lagen om valfrihet (LOV) eller inte. Kommunstyrelsen hade yrkat avslag på förslaget och det var den samlade majoritetens uppfattning. Det blev en bra debatt i frågan och här blev de ideologiska skillnaderna väldigt tydliga. Debatten slutade med att vi i Alliansen yrkade på återremiss för att få möjlighet att granska den rapport som regeringen beställt från Statskontoret. I den rapporten ska Statskontoret titta på hur effektiviteten och ekonomin ser ut i de kommuner som redan infört LOV. Ett bra beslut av fullmäktige i går.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi rör oss för lite!

Av , , 4 kommentarer 3
 

Förra veckan var det ett intressant seminarium i Riksdagen som tog upp ett viktigt samhällsproblem. Från slutet av 70-talet fram till 2005 har svenska barns ohälsa ökat enormt. Efter det visar statistiken  att ohälsan inte fortsatt öka men det är ett problem som kvarstår i stora drag.Att 3-4 % av barnen i dag lider av övervikt är ett stort problem.  Det är en fråga som rör oss alla och som vi måste ta ett gemensamt ansvar att se över kostvanor och vardagsmotion. De forskare som var med på seminariet lyfte fram vikten av utbildning och information kring denna fråga. Att barn redan vid 4 års ålder ska drabbas av fetman är inte en bra utveckling

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Riksdagshörnan i Umeå

Av , , 2 kommentarer 2

 

I dag har jag varit i  Riksdagshörnan på Stadsbiblioteket i Umeå. Det är intressant att träffa människor i den miljön och få möjlighet att lyssna på och diskutera olika frågor. Det är alltid lika spännande att se bredden på alla de frågor som kommer upp och det kommer alltid upp något nytt spännande.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Oacceptabel utveckling att inte flickor ska få utbildning!

Av , , 4 kommentarer 2

 

Diskussionerna har varit många om vår närvaro i Afghanistan. Hur kommer utvecklingen av landet att se ut när vi lämnar över till landets polis. Den stora farhågan är att den extrema talibanrörelsen kommer att ta över och skapa strikta lagar som inte kommer att gynna demokratiutveckling. I grannlandet Pakistan kommer rapporter om bombdåd mot flickskolor. Detta som ett led att hindra flickor från att utbilda sig. Antalet flickskolor som har förstörts de senaste åren är enorm och återuppbyggnaden är väldigt liten eftersom resurserna saknas i landet. I Pakistan sker nu mycket utbildning av flickor ute eller i tillfälliga tält. Det är inte en acceptabel utveckling
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)