Regimen blundar för Mänskliga rättigheter!

Av , , 4 kommentarer 2

 

Två av mina kollegor i Utrikesutskottet hade anordnat ett seminarium i Riksdagen som tog upp frågan om mänskliga rättigheter i Ryssland. Det handlar om ett specifikt fall, en jurist som heter Sergei Magnitsky. Jag har skrivit inlägg om detta fall tidigare och det är intressant eftersom en maffiagrupp i Ryssland kan stjäla $ 230 000 000 från den ryska staten, misshandla och döda ett stort antal personer och få den ryska statens stöd för detta, vissa av maffiamedlemmarna har till och med fått utmärkelser från staten för sitt goda arbete. Nu har den grupp som arbetar med fallet lyckats spåra en stor del av pengarna till en rad olika banker i Europa och åtal väcks just nu. Det är skrämmande att detta sker helt öppet och med en regims godkännande.
 
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

(S) vill inte att Lyckseleborna ska få välja!

 

Lycksele kommun skiljer sig inte från någon annan kommun i frågan om att man är beroende av ett livskraftigt näringsliv för att kunna driva kommunens välfärd på ett utvecklande sätt. Den styrande majoriteten i Lycksele hävdar med en dåres envishet att kommunen själva är de som ska driva kommunalverksamhet. Det finns ingen annan som kan göra detta på ett kvalitetssäkrat eller effektivare sätt. Hur kan man påstå det? Om man driver en monopol verksamhet i kommunen, hur kan man utvärdera denna och påstå att kommunen gör det på bästa sätt? Jag tycker verksamhet måste kunna  utvärderas och då utifrån ett kvalitetsperspektiv.  Varför vill inte Lycksele kommuns styrande majoritet låta medborgarna göra egna val?   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Intressant antibiotika kartläggning

 

Våra livsmönster förändras och vi har möjligheter i dag vi inte hade tidigare. För många innebär det att vi reser mer och vi träffar betydligt fler människor tack vare det. En av baksidorna med att träffa många människor är att vi riskerar att utsättas för större andel smittokällor. Just nu vill Smittskyddsinstitutet kartlägga kostnaderna för vad antibiotika resistens kostar. Tanken med denna kartläggning är att kunna förändra de rekommendationer som finns i dag. Det ska bli intressant att läsa den kartläggningen. Om vi tittar i norden så använder vi i Sverige minst antibiotika. Jämfört med hela Europa finns det några få länder som använder mindre antibiotika än oss.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Förenklingar behövs!

 

I går hade vi kommunfullmäktige i Lycksele. Mycket var bara okontroversiella beslutsärenden. På förmiddagen fick vi information från kommunens bolag och Lycksele Industrihus hade en lång presentation och delade dessutom ut en jubileumsskrift med anledning av att Industrihusbolaget firar 50 år i år. Det finns ett regelverk som handlar om en kommuns möjlighet att bygga och hyra ut industrilokaler och det är inte riktigt anpassat till den verklighet vi lever i. Jag har lyft frågan tidigare och nu kommer jag dessutom att lägga en motion om en regelförändring och dessutom vara medskrivare i ytterliggare en motion på samma tema att förenkla för näringslivsetableringar i glesbygd. Detta är en viktigt fråga för vår region.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Svalt intresse av det vitryska valet!

 

I går var det parlamentsval i Vitryssland. Den valkampanj som bedrivits innan valet har beskrivits som den mest orättvisa och hårdast censurerade valkampanj under den auktoritära president Lukasjenkos 18 år vid makten.  Det finns en opposition som inte är stark på grund av att de har svårt att samarbeta och det gynnar den sittande diktatorn Lukasjenko. Delaav oppositionen har uppmanat sina väljare att bojkotta valet. Valdeltagandet har varit lågt men tillräckligt högt för att inte ett nyval ska behöva utlysas. I de preliminära siffrorona ser det ut som om i princip alla platser i parlamentet går till sittande diktator Lukasjenko. I Vitryssland är det långt kvar innan demokrati kan upplevas.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Gemensam kompetens i norden!

 

I mitt arbete inom Nordiska rådet kommer frågan om fler gemensamma samarbetsformer upp ständigt. Det är en viktig fråga eftersom vi är ca 26 miljoner människor i norden och vi kan inte upprätthålla samma spetskompetens inom alla länder i norden . I media står det beskrivet att allt fler människor söker vård utomlands och det finns många orsaker till varför detta har ökat. En av de frågor vi diskuterat inom nordiska rådet är att samla kompetens inom olika områden i norden för att stärka upp en spetskompetens och för att vi ska bli starkare inom olika områden. Jag tycker det är betydelsefullt att vi kan stärka vårt samarbete med våra nordiska grannar även inom detta område.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Satsningar för vår välfärd!

 

Budgetpropositionen presenteras i dag och mycket av det är redan presenterat. Jag tycker det är en viktig signal som vår statsminister ger oss att det är satsning på innovation, på näringsliv och på infrastruktur som ska fortsätta bygga vår välfärd stark. Det görs ytterliggare satsningar på vårt rättsväsende för att öka tryggheten och det är också betydelsefullt. Satsningar på Umeå univerisitet finns även med i budget propositionen och det är en bar utveckling för oss i Västerbotten. Att vi dessutom får en ny landshövding i Magdalena Andersson denna dag är bra för vårt län.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Hiv och aids ökar i Östeuropa!

Av , , 1 kommentar 2

 

Jag läste en artikel som Världshälsoorganisationen ,WHO hade publicerat. Den beskriver hur Hiv och aids sprids snabbast i världen i Östeuropa och Centralasien. Det är ett enormt problem eftersom endast 23% av dem som är berättigade till bromsmediciner i Östeuropa och Centralasien erhåller behandling. I Afrika söder om Sahara är siffran dubbelt så hög. Statistik som visar omfattningen av hivspridningen är dyster läsning. Medan antalet hiv-smittade har gått ner globalt är utvecklingen den omvända i Östeuropa och Centralasien
Enligt WHO är det sprutnarkomanin som underblåser epidemin och orsakar 70 procent av de nya infektionerna. En av de åtgärder som måste göras i detta område är enligt WHO att bekämpa narkotiksmissbruket för att få bukt med den ökande epidemin av Hiv och aids. Med den hållning som många av de drabbade ländernas regimer har gör att detta är ett problem som kommer att förvärras. 

 Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Högtidligt öppnande

I dag är det är det Riksdagens högtidliga öppnande. En högtidlig cermoni som inleds i kammaren. I år är det en sorglig uppstart på det nya riksdagsåret eftersom tre av våra kollegor i riksdagen har avlidit under sommaren. Det obligatoriska uppropet kommer därför att inledas med en parentation över de tre kollegorna. Efter det blir det gudstjänst i Storkyrkan och avslutande högtidligt öppnande av vår kung och statsminster i Riksdagen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

(S)tängda dörrar till förändring i Lycksele!

 

Lycksele kommun ska under hösten ta beslut om de ska införa LOV (lagen om valfrihet) eller inte. Svaret är på förhand rätt givet eftersom den sittande majoriteten har lovat sina väljare att inte privatisera kommunens verksamhet. Det är en tydlig markering att förändring inte är bra och att man som kommun inte ens vill titta över andra möjligheter. Jag ställer mig frågande till att på förhand stänga dörrar utan att vilja se möjligheter till förändring. Kommunens ekonomi har utmaningar att klara sig inom givna ramar och då ställer jag mig frågande hur man kan säga nej till att se sig om efter andra möjligheter och våga ta steget och utreda möjligheterna och räkna på vad en valfrihet inom Lycksele kommun skulle innebära.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)