Vi är inne på fel väg!

Av , , 2 kommentarer 3

Det har under en längre tid diskuterats om den rödgröna regeringens satsningar. Jag tycker det är på sin plats att istället ifrågasätta och se att vi idag behöver andra alternativ. För att Sverige ska fortsätta att utvecklas behöver vi ett livskraftigt företagande för att öka skatteintäkterna till bla vår välfärd. Vi kan inte försvåra för företag genom regelkrångel, höga skatter och avgifter som den rödgröna regeringen konstant gör. De stora skattehöjningar som föreslås på åkerinäringen är ett exempel på hur fel det blir när man inte ser konsekvenserna av de förslag som läggs utan bara ser till att driva igenom ökade skatteintäkter. Jag ser också behovet av ökade intäkter men det finns en rad andra sätt att göra det utan att slå hårt på företag som är plattformen för att Sverige ska utvecklas i rätt riktning.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

A och O med det svenska språket!

Ingången till en lyckad integrering är att man kan språket. Att läsa svenska för invandrare (SFI) är en rättighet för EU-medborgare som har uppehållsrätt i Sverige. Det har visat sig att det ser lite olika ut runt om i landet om kommuner erbjuder SFI eller inte men en nyligen genomförd undersökning visar att en övervägande majoritet av landets kommuner erbjuder SFI, nästa problem är att undervisningen ska genomföras av den enskilde. Det får inte heller vara skillnad på män eller kvinnor. Ska man bo och arbeta i Sverige är det en förutsättning att man kan det svenska språket.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Missnöjet kommer oavsett beslut!

Av , , 2 kommentarer 0

Måndagens kommunfullmäktige i Lycksele var årets sista fullmäktige och det blev intressanta debatter inom många viktiga frågor. En stor sådan var investeringsbudget 2017/2018. Det är stora strategiska satsningar som ett i princip enigt fullmäktige tog beslut om. Behovet av investeringar är stort eftersom underhållet inte på långa vägar hållit måttet. Det är därför med förvåning som jag läser vad media fokuserat sin rapportering kring. Den stora nyheten är att fullmäktige har sagt ja till en kort provperiod på ett fåtal månader att öppna en del av gågatan för gångfartstrafik. Oavsett vad fullmäktige tagit för beslut hade missnöjet kommit. Ett nej hade gett kommentar om att kommunen inte satsar på näringslivet och ett ja ger kommentarer om dålig luft, helt oansvarigt etc. Ett beslut att testa detta under ett par månader är inte ett permanentande utan precis vad det låter som ett test.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Årets sista fullmäktige

I dag är det årets sista kommunfullmäktige i Lycksele. En rad intressanta frågor står på agendan. Lycksele kommuns investeringsbudget är en av de stora frågorna. Det finns ett stort behov av investeringar i kommunen och här gäller det att hitta en prioritering som sätter rätt fokus på de stora behoven . Det ekonomiska utfallet för Lycksele kommun är positivt detta år och det beror till stor del på stora tillskott från den rödgröna regeringen. Dessa tillskott är engångsbelopp och inte något som vi kommer att kunna ta del av framöver. Den ekonomiska situationen kommer att bli betydligt bistrare kommande år och det innebär stora utmaningar. I sak är investeringarna inte den största frågan utan vilken kostnad som drift och underhåll genererar kommande år. Vi har inte råd att ständigt öka driftskostnaderna utan att samtidigt öka intäkten.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Rasera inte sjukvården!

Av , , 1 kommentar 5

Ett Flertal av överläkarna på kirurgkliniken i Lycksele har skrivit en väldigt bra debattartikel i både VK och Folkbladet. De ifrågasätter starkt det beslut som tagits av landstingets politiker att införa länskliniker. Kirurgkliniken i Lycksele är en välorganiserad, välfungerande och effektiv klinik som opererar ett stort antal patienter varje år. De har inte haft en stafettläkare på 8 år utan har drivit verksamheten med fast anställda kirurger. Denna beskrivning av kirurgkliniken borde signalera till landstinget att inte röra organisationen eller tillhörigheten. Samma sak gäller ögonkliniken i Lycksele som även dom är en välfungerande och effektiv klinik, den ska landstinget också rasera och göra länsklinik av. Stordrift är inte alla gånger att föredra och omorganisationer måste ske med mål att effektivisera och höja kvaliteten på den befintliga verksamheten. I detta fall ser jag inga sådana vinster utan precis tvärtom. Det beslut om att inrätta länskliniker är endast för att centralisera alla beslut till Umeå.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Det väcker frågor!

Av , , 4 kommentarer 1

Jonas Sjöstedt och hans Vänsterparti har varit mer än övertydlig i sitt ställningstagande om vinster i välfärden. Det var på grund av (V) som Illmar Reepalu fick uppdraget att utreda hur man skulle införa ett totalt vinstförbud för företag som verkar inom skola, vård och omsorg. Det är med stor förundran jag läser i VK att Sorseles kommunalråd som företräder (V) har startat ett företag som ska ansvara för drift av en skola i kommunen. I ett uttalande från det vänsterpartistiska kommunalrådet säger han att han borde vara negativ till privat drift men ibland kan det vara bra. Hur kan en företrädare för ett parti som så aggressiv driver frågan om ett totalt vinstförbud inom välfärdssektorn själv starta ett företag och driva verksamhet inom vår välfärd? Kommer han att driva företaget ideellt eller gäller inte hans ideologi när det gäller hans eget företag?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Hur fortsätter vi utveckla verksamheterna?

Av , , 1 kommentar 0

För snart två år sedan tog vi ett beslut i Socialnämnden i Lycksele att vi skulle se över möjligheterna att driva Öregårdens äldreboende i Örträsk i annan driftsform. Det har tagit lång tid men nu är utredningen färdig och det är en gedigen utredning där alla har fått tycka till och där både positiva och negativa konsekvenser har analyserats. Slutsumman av denna utredning presenterades i Örträsk förra veckan och intresset från bygden var stort. Det var ganska tydligt att det inte är genomförbart att driva Öregården i annan driftsform eftersom intresset, engagemanget eller viljan inte finns. Det innebär att Öregården blir kvar i kommunalregi. VI kommer däremot att fortsätta diskutera med våra övriga verksamheter och använda oss av den utredning som gjorts för att se hur vi kan fortsätta utveckla befintlig verksamhet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Svårt att se konsekvenserna!

Av , , 2 kommentarer 1

I takt med att Försäkringskassan säger nej till personlig assistans för att leva upp till regeringens sparkrav så går kostnaderna över till kommunerna. Många kommuner ser en stor ökning av kostnaderna för personlig assistans och det är en underlig situation som många befinner sig i. Behovet av assistans är fortfarande kvar men Försäkringskassan gör en helt annan bedömning vilket resulterar i att kommunerna får ta ett betydligt större ansvar än tidigare. Detta gör det svårt att budgetera kostnader för kommunerna då man har svårt att avgöra hur utfallet i beslutsvägarna kommer att bli. Jag har svårt att se hur detta ska få några positiva konsekvenser i slutändan.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)