Debatt om vårt bistånd

Av , , 1 kommentar 3

 

I går debatterade jag bistånd i Göteborg. Det var Utrikespolitiks föreningen i Göteborg som bjudit in mig och en rad andra att debattera vårt svenska bistånd. Min kollega i Riksdagen Kenneth G Forslund (S) var min motdebattör och det var en spännande debatt om vart vårt svenska bistånd är på väg. Vi har stora krav på att våra satsade biståndsmedel används på det bästa och mest effektivaste sättet. I Sverige lyfter vi fram att mänskliga rättigheter och demokrati är en av grund pelarna att bygga utveckling i det egna landet  och här är vi helt överens med den rödgröna oppositionen. Vår biståndsminister Gunilla Carlsson kommer inom kort att presentera en biståndsplattform som är en sammanfattning av alla tidigare punkter och mål inom biståndet. Vi har tidigare haft nästan 1400 olika punkter inom biståndet vilket nu är sammanfattat till  en hanterbar mängd som enklare ska kunna styra vårt bistånd.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 

Entrepreniöriellt lärande

Av , , 3 kommentarer 4

 

Jag skrev ett kort inlägg på min blogg igår om ett spännande besök jag gjort tillsammans med några kollegor.  Det är definitivt värt att utveckla ytterliggare. Vi träffade ansvariga för entreprenöriellt lärande på Umeå universitet och fick många spännande tankar och idéer. Verksamheten har hållit på i snart 20 år och spridits runt om i landet både på lärarutbildningar och som handledning till redan utbildade lärare. Det som jag fastnade för vid detta besök var sättet att arbeta med barn och ungdomar, det var ett sätt att ge dom ett entrepreniöriellt tänk. Det är inte så att alla barn och ungdomar ska bli egna företagare utan det behövs ett annat tänk för att lyfta fram kreativiteten och även stimulera till ett ökat lärande. Att kunna motivera barn och ungdomar till kunskap och även förstå varför de ska inhämta kunskap och vilken nytta de har av sin kunskap. Det är ett spännande sätt att använda pedagogik på och definitivt värt att fortsätta utveckla.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Spännande besök i Umeå!

 

 

 

 

 

En dag fylld med intressanta besök i Umeå. Jag och två kollegor besökte Umeå universitet och fick träffa både företrädare för Genusforskning och även entreprenöriellt lärande. Välidgt spännande att höra om en pedagogik i skolan som lyfter fram elevernas kreativitet att utevckla sina egna komptenser. Förmiddagen avslutades med ett besök på brottsoffermyndigheten. En myndighet som är väldigt framåt i sin verksamhet och ständigt utvecklas.

Efter ett besök på Försäkringskassan avslutades dagen med ett dialogmöte tillsammans med några Moderatkvinnor där syftet var att lyfta fram nya kloka idéer inom olika områden. Ett av de stora områdena som var uppe till diskussion var äldrefrågor där det finns stora förbättringsområden.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

(S)traffskatt på landsbygden !

Av , , 13 kommentarer 6

 

Jag skriver tillsammans med min kollega Lena Asplund i tidningen Västebottningen om hur de tre rödgröna partierna straffbeskattar oss som bor på landsbygden.
Det är märkligt att tre partier som inte kan komma överens om de ska gå till val tillsammans kan enas om att de inte vill att folk ska kunna leva och verka utanför storstäderna. I Riksdagen föreslår de blandannat  kilometerskatt, gödselskatt och höjd skatt på bensin och diesel. Förslag som med all önskvärd tydlighet visar på deras landsbygdfientliga politik. Finns det någon utanför de rödgrönas partikanslier i Stockholm, Malmö eller Göteborg som fortfarande är tveksam till att en röst på socialdemokraterna också är en röst på vänsterns och miljöpartiets straffskatt på bönder och landsbygdsbor. En kilometerskatt straffar oss som bor i län med långa avstånd. Först i ledet drabbas alla de mindre åkerierna utanför storstäderna. Gödselskatt är ytterliggare ett exempel på hur en riktad skatt slår hårt mot enskilda grupper är näringsverksamhet. Höjd skatt på bensin och diesel innebär även det en fördyring för oss som är i behov av köra bil.  Det slår hårt på oss i norra Sverige!  
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Hårt drabbad region

 

Debatten om vår svenska närvaro i Afghanistan har varit stor och vi kommer nu under 2014 att successivt minska vår militära närvaro men en mindre styrka kommer fortsatt att finnas kvar. Sverige kommer istället att fasa in ett  större bistånd än tidigare till landet för att hjälpa till att bygga upp landets strukturer igen. Det är ett långt och svårt arbete och det är inte bara Afghanistan som har det tufft i området. Grannlandet Pakistan har också stora problem . Den talibanska milisen bränner flickskolor, de invalidiserar människor i landet för att de inte ska kunna strida mot talibanerna, Här finns ingen urskiljning män, kvinnor och barn drabbas lika hårt av talibanernas framfart. Pakistans regim vädjar till omvärlden om hjälp och stöd för att stoppa talibanernas framfart . Det är en hårt drabbad region och Sverige har även ett stort bistånd på över 140 miljoner till Pakistan men det är en tuff utmaning att förändra.   
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Skärpning av våldtäktslag!

Av , , 3 kommentarer 4

 

Vad är våldtäkt och inte, det är ibland en svår avvägning. Vi kan läsa om olika fall i media med jämna mellanrum där bedömningarna skiftar starkt. I sommar kommer regeringen att lägga fram en proposition som kommer att skärpa lagen så att fler fall av sexuella övergrepp bedöms som våldtäkt. Det  innebär att det räknas som våldtäkt om man utnyttjar en person som befinner sig i en ”särskilt utsatt situation” , exempelvis om man är påverkad av droger, har ett fysiskt handikapp eller är så skräckslagen att man inte förmår att göra motstånd. Jag är glad att denna ändring och förstärkning av vår lagstiftning kommer och det ger ett ökat skydd för de som utsätts för övergrepp och våldtäkt.  
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kvinnor lämnar kommunpolitiken!

Av , , 3 kommentarer 4

 

Politik är ett ämne som alla är mer eller mindre berörda av. Det är ett område som borde spegla den verklighet vi lever i. En intressant undersökning visar att det är en stor skillnad inom området jämställdhet på kommunalplan jämfört med på riksplan. Kvinnor och utrikes födda är underrepresenterade på lokalplanet i kommunpolitiken. Många av de kvinnor som blir invalda inom kommunpolitiken lämnar sina uppdrag av olika orsaker, den främsta är dock att det upplever att det är svårt att kombinera politiska uppdrag med ett arbete och ett privatliv.  Det är ingen positiv utveckling  och här finns ingen universallösning utan det gäller att på det lokala planet arbeta för att få en bra representation av det samhälle vi lever

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sociala medier inom EU

Jag träffade mina kollegor från EPP women igår och temat för vårt möte var hur vi ska hantera sociala medier inom det politiska arbetet. Det var väldigt tydligt att vi i Sverige har kommit betydligt längre än de flesta av våra europeiska kollegor. I flera av våra östra Balkan länder var det inte uppskattat att uttrycka politiska åsikter på Facebook eller på Twitter. Dessa medier ska användas till vardagliga informationer och andra berättelser. Det finns många som forskat på området men jag upplever att vi har ett stort försprång eftersom vi vågar lyfta fram även den negativa sidan av sociala medier I Sverige har vi stärkt lagstiftningen för försöka förhindra övergrepp via sociala medier. I många länder inom EU ser man inte lagstiftning som ett alternativ. Det finns mycket kvar att göra för att komma tillrätta med den negativa utvecklingen av sociala medier men det är inom många områden ett bra sätt att kommunicera ett budskap.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Äntligen en kvinnodeklaration

Av , , 13 kommentarer 4

Äntligen har man kommit överens inom FN att ytterligare stärka kvinnors rättigheter. En kvinnodeklaration är undertecknad där det bland annat lyfts fram att kvinnor har rätt att anmäla våldtäkt inom äktenskapet. Det har inte varit en enkel väg till antagandet från alla länder eftersom Egypten, Iran och Vatikanen ville stoppa deklarationen. Egyptens delegation med det muslimska brödraskapet i spetsen varnade för att samhället skulle förstöras om kvinnor fick rätt att resa, jobba och använda preventivmedel utan sin mans tillstånd. Det är fruktansvärt att det fortfarande finns länder som nekar hälften av sin befolkning rättigheter.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)