(S) tror på ågärder, Alliansen vet att jobb är lösningen!

Av , , 18 kommentarer 5

I gårdagens Agenda debatterade Näringsminister Annie Lööf och socialdemokraternas gruppledare i Riksdagen Mikael Damberg. Det är väldigt tydligt var den politiska skiljelinjen går. Alliansregringen satsar på jobb och tillväxt och (S) anser att det är vikitgt att vi placerar ungdomar i åtgärder och tillfälliga insatser. Mikael Damberg var tydlig med att Alliansen ungdomsjobb kostar pengar. Vad kostar det att våra ungdomar går arbetslösa? Tyvärr saknar (S) konkreta förslag till hur vi ska få fler ungdomar in på den reguljära arbetsmarknaden. Jag besöker verksamheter, företag runt om i hela Västerbotten och får samma signaler var jag än kommer. Det är förödande om en höjning av arbetsgivaravgiften skulle ske, det är många företag som idag nyanställer och kan fortsätta utveckla sitt företag tack vare att det är billigare att anställa unga. Att få ett första jobb är viktigt för att sedan fortätta på arbetsmarknaden och det är bara genom fler jobb som vi också kan stärka skola, vård och omsorg.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Utvecklingen går bakåt!

Av , , 2 kommentarer 3

Mänskliga rättigheter är något som aldrig får bli en fråga som hamnar på hyllan. Det är en fråga som vi ständigt måste ha i första rummet och ställa krav på de som inte lever upp till mänskliga rättigheter. Jag läste en artikel om den dom som fallit i Egypten där 529 personer dömts till döden för att ha deltagit i ett upplopp där en polisman dödades. I en annan domstol i Egypten har 17 studenter dömts till 14 års fängelse för att ha deltagit i ett annat upplopp där ingen kom till skada. Båda dessa domar pekar på allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna och det är en stark tillbakagång av rättsväsendet i Egypten. Vissa experter påstår att man får gå tillbaka minst 60 år för att hitta samma strikta agerande av landets domstolar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Hög kvalitet på ambulanssjukvården!

När vi blir sjuka eller en olycka inträffar är vi väldigt tacksamma att vi får det akuta omhändertagandet snabbt och av medarbetare med hög komptens. I Västerbottens har vi en ambulanssjukvård som oavsett huvudman håller en hög kompetens och gör att vi i de flesta kommuner kan känna oss trygga att vi får den hjälp vi behöver. Falck ambulans tog över huvudmannaskapet för en rad ambulansstaioner i Västerbottensinland för drygt 1,5 år sedan. Det har varit en tuff resa men nu finns en organisation som fungerar väldigt väl. Det finns tydliga uppföljningskriterer från landstinget och denna uppföljning är avgörande för en positiv utveckling av Falck som entreprenör av ambulanssjukvården. Jag träffade Falck i Sveriges VD Sven Engquist och Falcks ansvariga i Västerbotten Carina Rönnberg i Riksdagen för ett samtal kring de utmaningar som finns och vi hade en intressant dialog om ambulansverksamhetens möjligheter. Det är en styrka för Västerbottens inlands ambulans att tillhöra en stort företag som Falck eftersom det innebär stor tillgång på kompetent utbildningspersonal, välfungerande datasystem och väl inarbetade strukturer.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

(S)killnad på RUT och ROT

Av , , 2 kommentarer 4

Jag skrev ett inlägg förra veckan om de positiva effekter som ROT och RUT avdraget inneburit för många människor. Svarta jobb blir vita och det innebär att fler betalar in pengar till vår gemensamma välfärd och att tryggheten ökar. Jag läste en intressant sammanställning av vad de olika partierna vill göra med ROT och RUT om de vinner valet. Det är intressant att se att både (S) och (V) gör skillnad på ROT och RUT. Det är med andra ord helt OK att bygga om ett hus men inte få hjälp med städning efter ombyggnaden. Det är för mig orimligt att göra den skillnaden. Det finns idag 17 000 företag i branschen som erbjuder möjligheten att göra ROT avdrag och skulle möjligheterna till att göra avdrag minska eller helt försvinna skulle antalet svartjobb öka i stor omfattning. Det gamla uttrycket ” rösta rött och jobba svart” skulle då återuppstå med förödande konsekvenser för oss alla.
About Timehttp://abouttime.se/seminarium/rut-affarsseminarie-2014/partiernas-forslag-rut-och-rot-mars-2014/
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Starkt företagande för fortsatt utveckling

För mig är samspelet tydligt. Ska vi fortsätta utveckla skola, vård och omsorg behöver vu ett starkt företagande. Majoriteten av företag i vårt land är små företag, och vi är beroende av att fler vågar ta klivet att tro på sina idéer så starkt att starta företag. I Sverige är vi bra på företagande men inte lika bra på nyföretagande. Hur får vi våra ungdomar att se möjligheter att bli företagare? Hur underlättar vi regelverket för att företagare ska kunna fortsätta driva sin verksamhet? Hur hittar vi kompetens till företag för att de ska fortsätta att utvecklas? Dessa frågor och många fler diskuterade vi tillsammans på ett framtidsmöte med Svenskt näringsliv i Umeå igår. Vi måste få bättre samarbete mellan forskning och näringsliv för att bättre utveckla alla goda idéer som finns. En rad spännande förslag kom fram vilket verkligen sporrar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Integration genom samverkan!

Av , , 3 kommentarer 1

Förra veckan deltog jag i en politikerdialog om integration. Det var en intressant kväll med många diskussioner som gav många inspel till hur vi ska fortsätta arbeta med integration i våra inlandskommuner. Västerbotten ligger i topp i landet när det kommer mottagande av flyktingar inom flera områden. Tydliga siffror visar att det är tack vare invandring i länet som vi växer. De finns många utmaningar som vi måste samarbeta kring för att hitta lösningar. Vi har svårt att erbjuda samhällsinformation på hemspråk. Det är svårt att kombinera språkundervisning och arbetspraktik i alla kommuner. Det är svårt att hitta bostäder på kort varsel i många kommuner. Här har region 8 ett gemensamt ansvar för att samarbeta för bra lösningar .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Rätt stöd till arbete!

Av , , 2 kommentarer 1

Handikappförbunden i Sverige har lyft fram fem modellkommuner som arbetar aktivt med att personer med någon form av funktionsnedsättning ska komma in på arbetsmarkanden. Igår deltog jag i ett stort seminarium där denna fråga diskuterades. Skellefteå är den modellkommun som ligger mest norr ut och det var intressant att höra representanter från Skellefteå berätta hur de arbetar. ”En väg in” är ett koncept som alla var eniga var den bästa lösningen och Skellefteå arbetar med Arbetsmarknadstorget. Umeå har ett liknande koncept som heter Ungdomstorget. Inom dessa ”torg” samlas alla aktörer och samverkar runt den person som behöver stöd. Att arbeta med samverkan och då tillsammans med alla aktörer är betydelsefullt, många kommuner har valt bort vissa aktörer och då missar man viktiga pusselbitar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Gubben med godis har lärt sig surfa!

2009 infördes en lag i Sverige mot Grooming. Det innebär att det är olagligt att söka kontakt via internet med minderåriga i sexuellt syfte. Det var en välkommen lag. Tidigare sa alla vuxna till sina barn att akta sig för okända män och ” akta dig för gubbar som bjuder på godis”. Verkligheten ser inte ut så eftersom ”Gubben med godis har lärt sig surfa” Detta är beskrivande för att lag och rätt också måste förändras. Det är tyvärr varit svårt att fälla förövare för grooming . Jag träffade en man som visade hur enkelt det är att unga flickor och pojkar blir utsatta för inviter och förslag där förövaren har ett sexuellt syfte. Mannen gick in på en känd internetsida och skapade en profil som en ung flicka på 14 år. Det tog inte ens en minut från det att den ”unga flickan” hade loggat in på sidan tills den första kontakten var tagen. Det är inte ett bra resultat av fällande domar när under två år så har 21 personer åtalats men endast fem fått en fällande dom.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Det tar tid att ändra strukturer!

Jag läste en rapport från Indien i förra veckan om hur de försöker komma tillrätta med alla övergrepp som sker mot kvinnor i landet. 2012 rapporterades närmare 25 000 våldtäkter i Indien enligt den officiella statistiken ( mörkertalet är betydligt större) , varav hälften inträffade på allmänna kommunikationsmedel. Den indiska regeringen har tillsatt en utredning som nyligen presenterade sina förslag till åtgärder. En åtgärd är att alla allmänna kommunikationsmedel i landets 32 största städer inom de närmaste två åren ska förses med kameraövervakning, gps-positionering och telefoner för nödsamtal. Detta förslag tas inte emot positivt av alla det finns kvinnoaktivister som förhåller sig mer skeptiska till den nya satsningen, med hänvisning till att den övervakning som redan existerar så ofta inte fungerar – samt att vaksamheten från polisen uppfattas som för dålig. En av de kvinnliga aktivisterna hade uttalat att ” Ökad säkerhet på gatorna handlar inte om att göra vissa fordon ”smarta”. Det handlar om att se till att kvinnor ska kunna ge sig ut när som helst på dygnet utan att känna oro. För att det ska ske behöver vi en bättre styrning, förbättrad polisbevakning och ett folkligt förankrat stöd för kvinnor”. Det återstår en hel del att arbeta med för att förändra attityd, kultur och strukturer.

Elisabeth Björnsodtter Rahm (M)

Roten till det goda !

I går deltog jag i en hearing som var anordnad av ledande branchorganisationer inom Byggbranchen. Frågeställningen handlade om vad branchen och allämnheten hade för åsikter om svartjobb. Vi var tre politiker representerade samt skattevreket och ekobrottsmyndigheten. Det blev en väldigt intressant debatt där branchen var tydlig med att ROT avdraget har inneburit att stor del av svartjobben försvunnit och i vissa brancher existerar den inte alls. Jag tycker det är viktigt att vi tittar på svartjobb utifrån flera olika aspekter. Det handlar om säkerhet, den som arbetar svart har inget kollektivavtal, ingen försäkring, betalar ingen skatt och borde på så sätt inte heller erbjudas möjlighet att nyttja den skattefinansierade välfärd vi har. Det handlar om moral och attityder till svartjobb och det handlar om att branchen förlorar konkurrenskraft om fler anlitar svarta företag. Branchorganisationerna hade låtit Demoskop göra en undersökning vad vi sanser om ROT och svartjobb och här ser man en ideologisk skiljelinje. Det finns en betydande övervikt bland Alliansen väljare när det kommer till frågan att se posiitvt på ROTavdraget. De röd/gröna partierna ser inte samma nytta av ROTavdraget även om branchen själva säger att om ROT avdraget försämras kommer svartjobben att öka.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)