Lycksele kommun tar ansvar!

Av , , 2 kommentarer 5

 

Samhället stannar inte under juli och augusti  månad eller efter klockan 18.00 på kvällen. Sjukvård, räddningstjänst och allmänna kommunikationer måste fungera. Att anställda inom främst välfärdssektorn inte kan sköta sitt arbete på grund av att förskolorna har stängt är orimligt. Här har kommunerna en läxa att göra. Oavsett politiskt styre måste tillsynsuppdraget och alternativa förskolelösningar tas på allvar. Jag är glad att Lycksele kommun har tagit detta problem på allvar och öppnat en nattöppen förskola.. Det är bara att fortsätta ställa krav på att alla kommuner i vårt land ska ta samma ansvar som Lycksele gjort!
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 

Handel med människor !

Av , , 1 kommentar 3

 

Jag läste en artikel häromdagen om människohandel i Saudiarabien. Flickor mellan 5-12 år säljs till rika män i Saudiarabien och hålls som sexslavar. Varje år blir ett stort antal människor offer för samma öde. Många är barn och ungdomar under 18 år. Människohandel i sexuella syften , även kallat trafficking är en visntgivande bransch som ger stora summor pengar åt hallickar och människosmugglare som utnyttjar den situation som offren befinner sig i. Människohandel kan till stor del ses som ett symptom på fattigdom. Sveriges engagemang för att bekämpa människohandel har vuxit snabbt de senaste åren. Insatser för att bekämpa människohandel för sexuella ändamål ska utgå ifrån de utsattas behov och situation. Särskild hänsyn ska tas till barns behov.  Idag är regeringens arbete mot människohandel ett prioriterat område och Sverige ger stöd till insatser i flera av världens länder.
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bäst i klassen!

Av , , 2 kommentarer 3

 

En mängd skolreformer sjösätts under detta år. Det är en ny gymnasieskola, nya och  tidigare betyg, lärarlegitimation och ny lärarutbildning för att nämna några. Detta är mycket viktigt att vi tillsammans med en ny skollag får nya ramverk som blir moderna och fokuserar på kunskap. Men vi kan inte vänta. Vi kan göra mycket under tiden, innan dessa reformer får fult genomslag. Att lyfta fram betydelsen av lärarledda lektioner är viktigt. Det är bra att vi nu arbetar för att höja statusen för lärarna i skolan. Vi måste ha en skola som gör oss bäst i klassen!
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

 

 

 

2012, året för aktivt åldrande

Av , , 2 kommentarer 2

 

Vi möts ständigt av utmaningar och ibland är vi redo att möta dom och i vissa lägen får vi handla mer akut. Jag har tidigare tagit upp om den demografiska utmaningen vi står inför i Norden. Detta är en utmaning som vi förhoppningsvis kommer att kunna hantera men det krävs ett samarbete mellan alla länder i Norden i första läget för att hantera den. I slutet av juni träffades de nordiska social-och hälsoministrarana för att diskutera hur ett aktivt och friskt åldrande ska se ut. Vi vet att vi blir äldre än tidigare och vi blir dessutom friskare och har större krav på ett aktivt åldrande. Nästa år  2012 är utsett till det europeiska året för ett aktivt åldrande. Planerna är många och jag er fram emot den rapport som jobbas fram.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ökad Nordisk säkerhet!

 

Vi ser en allt mer öppen arbetsmarknad i Norden, det är en positiv utveckling och även en förutsättning för att vi ska fortsätta vår utveckling. I dag ser vi hur legitimerad sjukvårds personal som läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal åker runt i norden och arbetar. Det har också medfört att personer som fått uppredade anmälningar och anmärkningar kunnat byta arbetsgivare utan större problem. Välfärdsutskottet inom Nordiska rådet vill införa ett Nordiskt register där all legitimerad sjukvårdspersonal finns registrerad så att arbetsgivare kan gå in och ta uppgifter på de som ska anställas. Det är en positiv utveckling för att skapa större säkerhet inom hälso och sjukvården i Norden men problemet ligger i att alla de nordiska länderna måste vara överens om att detta.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi kan inte säga nej till jobb!

Av , , 6 kommentarer 4

 

Alla jobb behövs och att påstå att vissa jobb inte är tillräckligt kvalificerade för att benämnas som arbete rimmar dåligt i dagens tuffa arbetsmarknad. Antal arbetslösa har minskat men är fortfarande på en hög nivå. Jag läste en artikel där Håkan Juholt (S) uttalar sig att han är övertygad om att Sverige aldrig kan bli ett rikt land om vi skattesubventionerar att vi går ut med hundar, att vi bäddar varandras sängar och att vi klipper varandras hår. Att ha höga ambitioner för Sverige innebär i min värld att vi måste se möjligheter i att skapa arbetstillfällen. Statistiken visar nu att antalet människor som nyttjar möjligheten att använda både RUT och ROT avdrag ökar och det har genererat en stor ökning av antalet företag som erbjuder hushållsnära tjänster bara det senaste halvåret. Detta är ett sätt att skapa arbetstillfällen och det behövs i vårt land.
 
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Afghanistan behöver oss!

Av , , 11 kommentarer 3

 

 
Som riksdagsledamot får jag ta emot mängder av mail från människor i vårt avlånga land som vill berätta sina ståndpunkter och även försöka påverka till beslut i vissa frågor. Nu den senaste månaden har jag fått flera mail från människor som vill att Sverige ska lämna Afghanistan. Vi har debatterat denna fråga under våren och beslutat att Sverige ska vara kvar till 2014 för att sedan överlämna kontrollen till det egna landet. Som det ser ut i dag blir det en tuff uppgift att kunna skapa tillräckligt stor kontroll i landet för att börja bygga någon slags demokrati för att utveckla landet. Jag vill inte se en återgång till en Taliban regim med fundamentalistiska regler och lagar som förtrycker kvinnor igen. Vi måste vara kvar för att göra allt vi kan för att skapa demokrati i Afghanistan och där har vi en viktig uppgift.    

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Hur ska man komma överens?

 

Under min vecka på Almedalen i Visby debatterade jag situationen i Västsahara. Det var en bra debatt och grunden i denna fråga är vi alla överens om. Vi måste se till att Västsahara får genomföra en folkomröstning om hur landets fortsatta framtid ska se ut. Jag har efter min debatt fått många telefonsamtal om denna viktiga fråga och det är inte en okomplicerad fråga att lösa. Så länge Marocko som ockuperar Västsahara sedan 35 år tillbaka inte kan ge landets kvarvarande innevånare samma rättigheter som den Marockanska befolkningen är det svårt att kunna komma vidare i frågan. Det pågår diskussioner mellan de berörda parterna men det är svårt att enas.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Exportkrediter och Mänskliga rättigheter

 

Exportkrediter är inte ett enkelt ämne att debattera, speciellt inte om man ska koppla ihop det med Mänskliga rättigheter. Amnesty och Diakonia har nyligen publicerat en rapport om problemen med att vi är ett exportberoende land och samtidigt respektera det egna landets Mänskliga rättigheter. Jag tycker det är viktigt att Sverige finns med på svåra marknader för att på så sätt bygga upp ett bättre samhälle vi bidrar dessutom till att skapa ekonomisk utveckling och handel och förutsättningar för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är ett av våra bidrag till det egna landets demokratiuppbyggnad.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Moderatkvinnorna i Åsele!

Av , , 7 kommentarer 4

Det går inte att missa ett årligt återkommande evenemang nämligen Åsele marknad. Lördag är Moderatkvinnornas dag i Åsele och självklart är jag där. Jag är glad att vi är många som kan hjälpas åt att bemanna vårt Moderat tält alla dagar, Antalet besökare under dessa fyra dagar är otroligt stor och det är positivt för en liten kommun som Åsele. Ansvariga räknar med att nästan 150 000 människor ska besöka Åsele under marknadsdagarna.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)