Vita jobb får inte bli svarta!

Av , , 13 kommentarer 3

Den rödgröna regeringen som påstår att de främjar näringslivet har lyckats uppnå det motsatta. I sin iver att försämra så sänktes 1 januari 2016 möjligheten att göra skatteavdrag för rot-tjänster från 50% till 30%. Sveriges Byggindustriers medlemsföretag presenterar siffror att 70% av medlemsföretagen ser en minskning av efterfrågade renoveringstjänster. Kunderna har blivit mer avvaktande och vissa ber även om att få svarta tjänster utförda. När rot-avdraget infördes blev svarta jobb vita och antalet medarbetare inom byggindustrin ökade. Vi behöver fler jobb i Sverige inte färre!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Moderatkvinnorna vill veta!

Av , , 1 kommentar 2

Modiga kvinnor i Saudiarabien ber om hjälp från ett land där omkring 15 000 000 kvinnor enligt lag inte är människor i verklig mening utan ägodelar. Samtidigt har Saudiarabien röstats in i FN’s kvinnokommission med uppgift att utveckla organisationens arbete med jämställdhet. Hur Sverige röstat mörkas av den så kallade feministiska rödgrönaregeringen. Vi Moderatkvinnor står upp för alla kvinnor oavsett var du kommer ifrån. Detta kunde lika gärna varit du eller jag men vi lever här och dom där. Utan frihet, Ett liv där kvinnor är underordnade. Där man inte själv får bestämma över sitt liv eller sin kropp inte ens sin egen vardag. Vi vill att Sveriges utrikesminister Margot Wallström berättar för oss hur hon valde att lägga Sveriges röst i omröstningen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Stor utmaning!

I dag är det kommunfullmäktige i Lycksele. Även vid detta möte kommer ett antal avsägningar av politiker upp för beslut. Det är inte en positiv utveckling vi ser inom politiken och det är framförallt våra yngre politiker som väljer att kliva av sina uppdrag. Orsakerna är givetvis många och individuella men en gemensam nämnare i detta är att det är svårt att prioritera och att tiden inte räcker till. Att arbeta heltid samtidigt få ett familjeliv att fungera innebär att övriga uppdrag får prioriteras in i detta pussel och blir då på bekostnad av något annat. Jag har full förståelse att det därför blir svårt att få livspusslet att räcka till. Vi lever i en demokrati och det bygger på att vi har politiker som vill ta ansvar för att driva denna demokratiska process framåt. Oavsett parti står vi inför en utmaning att få in fler engagerade människor inom politiken.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Utbildning lönar sig !

En ny rapport från Folkhälsomyndigheten visar tydligt att folkhälsan i Sverige är god men att skillnaderna är stora mellan olika grupper. Den största skillnaden i folkhälsan ses mellan de som har en högre utbildningsnivå jämfört med de som har en låg utbildningsnivå eller helt saknar utbildning. Den psykiska ohälsan har den omvända statistiken, här ökar den bland unga som har en hög utbildningsnivå. Rapporten pekar på en rad faktorer och slutsatserna är inte speciellt underliga det handlar om att utbildning är en prioriterad satsning i vårt land ur alla aspekter.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fler företag inte färre!

I går la den rödgröna regeringen fram sin vårbudget. En budget som tydligt visar hur regeringen tänker sig fortsättningen av sin politikutveckling. Jag blir inte förvånad när jag läser om höjda skatter för alla som arbetar, ökade avgifter och höjda skatter på företagande och som grädde på moset ökade skatter och avgifter på trafik och på vi som måste resa. Tydlig politik mot den norra delen av vårt land. Jag tror inte att detta är vägen som vi ska ta om vi ska fortsätta utveckla Sverige och om vi ska vara rustade inför nästa lågkonjunktur. Den rödgröna regeringen tänker göra slut på den buffert som istället borde ligga som säkerhet för att hantera mindre bra dagar i vårt land. Vi behöver fler som arbetar i vårt land inte färre, Vi behöver fler företag som anställer inte färre.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Varför kan Sjöstedt inte se hur verkligheten ser ut?

Av , , 10 kommentarer 4

Jag har skannat av debatten om det nya förslag som den rödgröna regeringen lagt fram tillsammans med Vänsterpartiet. Det handlar om att förmånsbeskatta privata sjukförsäkringar som betalas av arbetsgivaren. Det är en intressant debatt som träder fram och det blir så tydligt att detta är ett krav från Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet. Sjöstedt uttrycker med stor tydlighet att han tycker det är bra att privata sjukförsäkringar förmånsbeskattas eftersom de ska inte ha en gräddfil i vården utan de ska stå i vårdkö som alla andra och få vård efter behov. Han uttalande väcker frågor, har Sjöstedt ingen aning om hur privata sjukförsäkringar fungerar? Det handlar inte om att ha någon form av gräddfil i sjukvården precis tvärtom. Det handlar om att man kliver ur vårdkön och låter andra gå före eftersom man inte använder sig av den offentliga vården. Ännu en gång är det ideologin som ropar ut sin frustration utan att förstå hur verkligheten ser ut.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bra med verkstad!

De senaste sju åren har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), tillsammans med Post och Telestyrelsen (PTS) och Bredbandsforum undersökt kommunernas arbete med att planera och främja bredbandsutbyggnad. 2010 var det 15 procent av kommunerna som hade en bredbandsstrategi. 2016 hade det ökat till 83 procent. Det är en positiv utveckling och främst för företag och näringsverksamhet som nu kan välja att driva verksamhet utanför stortstadsområden. Det får inte stanna vid att använda fina ord som att hela Sverige ska leva, det måste till verkstad också.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Spännande diskussioner på MQ raåd!

Idag och i morgon håller Moderatkvinnorna råd i Stockholm, en ny ordförande och en ny styrelse ska väljas och en rad motioner och propositioner ska diskuteras. De stora frågorna kommer att handla om vilken krisberedskap vi har i Sverige både i fredstid och i krigstid. Det finns många områden där vi saknar skydd och beredskap och där vi inte ens har tänkt tanken att sjösätta en plan. Det handlar även om en av våra stora utmaningar att få våra invandrade kvinnor snabbt ut på arbetsmarkanden. Vi står inför stora utmaningar med både kultur, religion och framförallt språkkunskaper. Vi är ett stort antal kvinnor samlade och det innebär att diskussionerna kommer att bli långa och många

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Öppet brev till landstingsråd LiseLotte Olsson (V)

Av , , 5 kommentarer 5

Du är en av de högst ansvariga politikerna inom Västerbottens Läns Landsting och det innebär att du har ett stort ansvar för den verksamhet du är satt att styra över. Jag förväntar mig att du som ansvarig politiker har kunskap om och insikt i de verksamheter som finns inom landstinget. När jag läser dina debattinlägg blir jag därför oerhört beklämd över din låga kunskapsnivå. Du skriver i ett inlägg i media att bakom de flesta hälsocentraler står vårdjättar, multinationella storföretag. Så ser det inte ut Olsson, tänk om och tänk rätt! Om du varit ute och besökt hälsocentraler i Västerbotten hade du sett att i princip alla hälsocentraler som inte drivs av landstinget är små verksamheter som drivs av enskilda ägare. Du och dina vänsterpartistiska kamrater skriker er hesa för att krossa välfungerande verksamheter i Västerbotten utan att ta hänsyn till konsekvenserna. Ni talar stort om att alla vinster i välfärden ska bort och alla pengar ska återinvesteras i verksamheterna så att alla kan få så bra vård och omsorg som möjligt. En viktig sak som du helt glömmer bort är att i princip alla landstingsdrivna hälsocentraler i Västerbotten inte kan hålla sin budget. Du väljer att blunda för att vi måste tillföra mer skattepengar till verksamheter som inte kan hålla sin budget. Du väljer istället att med blind frenesi jaga välfungerande hälsocentraler med en budget i balans som levererar en god vård och omsorg, hög service och med en stor patientnöjdhet. Olsson väljer också att blunda för att drygt 50 000 av Västerbottens innevånare har valt en Hälsocentral med annan driftsform av en anledning, den möjligheten vill du nu ta bort. Du talar om rättvisa och jämlikhet, hur tänkte du när du införde länskliniker och raserade välfungerande enheter, hur tänkte du när du la ned öron-näsa-hals mottagningen i Lycksele och Skellefteå och tvingade alla patienter att åka till Umeå? Dina stora ord om rättvisa och jämlikhet är inte värt någonting, det är ideologin som talar utan koppling till verklighet!
Vi har alla ett ansvar att använda våra skattepengar på bästa sätt, det gäller dig också Olsson (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)