Kompetensutvisningar måste upphöra!

Av , , 2 kommentarer 0

Hur kan vi förhindra att vi utvisar människor med hög kompetens på grund av oskyldiga misstag som den enskilda i många fall inte kan påverka. Det kan handla om att en person tagit ut för lite semester, har felaktig försäkring eller att en tidigare arbetsgivare av misstag inte betalat in rätt avgifter. I media kan vi läsa om alla dessa tragiska fall. Vi har idag ett rättsosäkert system när det kommer till det vi kallar ”kompetensutvisningar” Idag har Migrationsverket ett trubbigt regelverk och det är svårt för den enskilde att påverka ett utvisningsbeslut som är grundat på något man inte kan påverka. Sverige är beroende av arbetskraftsinvandring och vi måste därför se över våra regelverk så att vi inte riskerar att utvisa människor med hög kompetens. Om jag väljer att inte ta ut hela min inarbetade semester så händer ingenting. Om en person från ett annat land som arbetar här gör samma sak riskerar han att utvisas. Det är orimligt!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Straffbeskatta inte kvinnor på landsbygden!

Straffbeskatta inte kvinnor utanför storstäderna!
Den feministiska regeringen med stöd av Centern och Liberalerna minskar kvinnors månadsinkomster och livsutrymme med en ökad skatt på bensin och diesel. Gapet mellan landsbygd och stad ökar. Företag, yrken och arbetstider utanför kollektivtrafiken straffas. Många kvinnor arbetar i offentlig sektor med arbetstider på dygnets alla timmar och de har långt ifrån alltid möjlighet att använda kollektivtrafiken, om den ens finns. Kvinnorna ska också hämta och lämna barn på förskolan och skjutsa till aktiviteter utanför kollektivtrafiken. Att investera i en miljöbil är inte alla förunnat. Människor har inte råd att ställa om i takt med att den feministiska regeringen ökar deras kostnader för att ta sig till och från jobbet. Samåkning, cykling eller att åka just kollektivt är inte en möjlighet från Smygehuk i Skåne till Kiruna i Norrbotten. Det talas så varmt om en levande -och livskraftig landsbygd. Samtidigt så ger ökade drivmedelskostnader från regeringen en straffbeskattar för dessa kvinnor. Månadsinkomsten äts upp av bensin och dieselskatt och livsutrymme minskar. Samtidigt står landet med en utmaning där många kvinnor söker sig från offentlig sektor. Vem ska arbeta där i framtiden?
Det är inte dessa enskilda personer i vårt land som är de stora miljöpåverkarna. Miljön och klimatet är globalt inte svenskt. Rätt åtgärder på rätt sätt och på rätt plats är inte att straffa kvinnor runt om i Sverige.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Ledamot Moderatkvinnornas styrelse och Riksdagsledamot från Västerbotten

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Ledamot Moderatkvinnornas styrelse och Riksdagsledamot från Skåne

Varför ska man inte vaccinera sina barn?

Av , , 3 kommentarer 4

Vi får notiser nästan varje dag att det förekommer olika smittsamma sjukdomar och att vi ska vara försiktiga vid utlandsresor. Nu senast handlar det om att det finns mässlingsmitta i franska alperna. Jag har så svårt att förstå hur föräldrar medvetet väljer att inte vaccinera sina barn mot de olika sjukdomar som ingår i barnhälsovårdens vaccinationsprogram. Sedan 2001 så har antalet barn som inte vaccinerar sig fyrdubblats och det är en oroande utveckling. Vaccin är till för att skydda sig själv mot smitta samtidigt som det skyddar din omgivning mot att bli sjuk. Att välja att inte vaccinera sig är skaligt för alla.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Debatt i morgon!

Av , , 2 kommentarer 6

I morgon har jag debatt med statsrådet Ardalan Shekarabi på min interpellation gällande vinster i välfärden.
Med anledning av ovanstående är mina frågor till statsrådet Ardalan
Shekarabi följande:
1. Hur ser statsrådet på möjligheten att ”kasta” Reepaluutredningen i
papperskorgen och tillåta att vi har andra driftsformer inom vår välfärd?
2. Har statsrådet någon plan för hur vår välfärd ska drivas i likvärdiga
former oavsett driftsform och för hur den nya inriktningen kommer att
emottas av alla kommuner och regioner ute i landet?

Jag tycker det är märkligt att ingen vågar lyfta frågan om förluster i välfärden. 2017 uppvisade Västerbottens läns landstings egna hälsocentraler ett underskott på 96 miljoner kronor. Det är inte ok att inte hantera våra skattepengar på ett ansvarsfullt sätt. Att dessutom använda sig av kreativ bokföring och avskriva förlusterna är ännu värre.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Är det rätt att ge bistånd till de som inte har rätt att vistas i vårt land?

Av , , 1 kommentar 12

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Det förekommer att kommuner ger ersättning för mer varaktig försörjning till personer utan rätt att vistas i landet. Detta minskar drivkraften hos den enskilde, som befinner sig i landet utan tillstånd, att återvända till sitt hemland och undergräver därmed den reglerade invandringen.

Det rimliga är att kommuner i sådana här situationer bara får erbjuda mycket kortvarig hjälp. Parallellt med att sådan kortvarig hjälp ges bör kontakt tas med Migrationsverket.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

Avser ministern och regeringen att ta initiativ för att förbjuda kommuner att ge annat än mycket kortvarig hjälp till personer som vistas i kommunen utan tillstånd att vistas i landet?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

När får vi ett förvar i norra Sverige?

Av , , 1 kommentar 9

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Det råder en stor brist på förvarsplatser i Sverige. Det vittnar både polisen och Migrationsverket om. Moderaterna och Kristdemokraterna satsar särskilt på fler förvarsplatser i den budget för 2019 som riksdagen har fattat beslut om.

Vi har därtill från Moderaterna i flera år påpekat behovet av ett nytt förvar i norra Sverige. Det mest nordliga förvaret i Sverige i dag finns i Gävle. Det betyder långa resvägar, särskilt för polisen.

Migrationsverket har ett pågående arbete med att inrätta ett nytt förvar i norra Sverige. Detta arbete går dock trögt. Under första halvåret 2018 var arbetet inriktat på en befintlig anläggning i Östersund. Detta projekt lades dock ner sedan polisen gett besked om att placeringen i Östersund var olämplig. Ett nytt arbete påbörjades.

Fortfarande finns det, såvitt känt, ingen tidsplan för när ett nytt förvar i norra Sverige kan finnas på plats.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

När kommer det att finnas ett nytt förvar i norra Sverige på plats?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)