Det borde vara en tankeväckare!

Av , , 1 kommentar 3

Läkarförbundet uppvaktar Landstingsstyrelsen i Västerbotten. Budskapet är tydligt Västerbotten satsar minst resurser i landet på primärvård och har det största åtagandet. 50% av alla distriksläkartjänster är vakanta och antalet stafettläkare ökar i antal. I detta läge går landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) ut och tycker att det fungerar väldigt bra i Västerbotten och vi kan fortsätta lägga ut ännu mer verksamhet i primärvården. Den statistik som presenteras i media i veckan visar att de privata hälsocentralerna har bäst omdöme. Det borde vara en tankeväckare för Peter Olofsson men han tycker kanske fortfarande att vem som helst får öppna hälsocentral var som helst!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Varför gör man sådana val?

Av , , 2 kommentarer 3

Om jag väljer att utbilda mig till barnmorska så gör jag det eftersom jag vill arbeta som barnmorska. Jag gör det med insikt vad det innebär att arbeta som barnmorska. Jag har svårt att se att jag efter avslutad utbildning och påbörjat arbete kan vägra utföra vissa arbetsuppgifter på grund av religiösa skäl. Jag förutsätter att jag redan innan påbörjad utbildning hade vetskap om vad det kommande arbetet skulle innebära. Den barnmorska i Småland som vägrat utföra aborter har nu hamnat i Arbetsdomstolen eftersom hovrätten inte ville ta upp barnmorskans överklagan av en tingsrättsdom. För mig känns det konstigt att man väljer ett yrke som man sedan inte vill utföra fullt ut.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

(S)trutsmentalitet!

Väljarnas förtroende för S är det lägsta sedan Sifo började med sina mätningar 1967 och mindre än hälften jämfört med partiets glansdagar på 90-talet. Två olika opinionsundersökningar har presenterat historiskt låga siffror för Socialdemokraterna. Analyserna och spekulationerna kan man läsa i media och det är intressant att lyssna av hur höga partiföreträdare för (S) partiet uttrycker sin förvåning över det låga väljarstödet. Hur kan man vara förvånad? Om man driver en politik byggd på vallöften som svikits en efter en, om man driver en politik som är otydlig och saknar handlingskraft. Det är inte förvånande utan det är en strutsmentalitet att inte vilja se konsekvenserna av en politik som inte fungerar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ett intressant förslag!

Av , , 2 kommentarer 0

Ett förslag från den rödgröna regeringen är just nu ute på remissrunda till berörda myndigheter och instanser. Förslaget handlar om att erbjuda alla kvinnor mellan 40-74 år gratis mammografiundersökning. En regelbunden screening sänker dödligheten med 16-25% . Det är dessutom fler kvinnor som går på screening om det är låg avgift och nu när förslaget på avgiftsfria besök så förväntar man sig att antalet kvinnor som deltar i mammografiscreening ska öka. Det är ett intressant förslag som regeringen lägger fram.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Samverkan ökar kvaliteten!

Från och med nästa år kommer komplicerade cancerbehandlingar att koncentreras till färre sjukhus i Sverige. Det är ett beslut som alla berörda ställt sig bakom och det kommer att stärka kvaliteten ytterligare inom cancersjukvården. Situationen i dag är att många sjukhus gör få behandlingar av en sällan diagnos per år och det innebär att det saknas vana och rutiner. Med detta förslag blir det en förbättring. Det har diskuterats att öppna upp för ett ännu större område för samverkan när det gäller sällan diagnoser och det kanske är nästa steg att titta på hela Norden som ett upptagningsområde.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Mer samarbete!

Förra veckan presenterades en rapport som initierats av Civilminister Ardalan Shekarabi(S) Rapporten skulle presentera möjliga åtgärder för att få en levande landsbygd och göra det möjligt för mindre kommuner att kunna ”leverera mindre service” till sina kommunmedborgare. Debatten uppstod omgående om kommunsammanslagningar är ett alternativ. Ett av kommunalråden i en av våra inlandskommuner var tydlig med att han hellre såg kommunsammanslagningar med större kommuner i Stockholmstrakten än de närmaste kommunerna i länet. Jag tror inte att kommunsammanslagningar är lösningen däremot finns ett ökat samarbete mellan våra kommuner som en av de stora möjligheterna för framtiden. Det är tyvärr svårt att se möjligheterna till samarbete eftersom revirtänkande mellan kommunerna i många fall är väldigt stora, det finns givetvis områden där det fungerar bra men det måste till betydligt fler områden för ökat samarbete.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Snabbt svar på frågan!

Av , , 3 kommentarer 1

Jag ställde den retoriska frågan i går var fackförbundet Kommunals alla klavertramp skulle sluta. Nu har 10 000 medlemmar valt att lämna sitt fackförbund och det måste ses som ett stor förlust av förtroende för vad som är acceptabelt för kommunals medlemmar. Nu meddelar ordförande Annelie Nordström att hon inte ställer upp till omval vid kongressen i vår. Ja det måste ses i ljuset av den massiva kritik som kommit från en rad olika håll och som inte är hållbart om man ska vara företrädare för ett fackförbund som Kommunal. Den retoriska frågan hänger fortfarande i luften , var ska detta sluta?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Var ska det sluta?

Ja, nu kom ännu ett avslöjande om fackförbundet Kommunals verksamhet. Förutom alla kostnadsfria hotellvistelser för topparna i kommunal så använder de medlemmarnas pengar till tvivelaktiga nöjen och nu det senaste att deras bygge är utan bygglov och är med andra ord ett svartbygge. Det första som möter personer som söker information på Kommunals hemsida är uppgifter hur du går ur fackförbundet. Det är otroligt trist när avslöjandena avlöser varandra, frågan är var det ska sluta?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Inte vad Sverige behöver!

Av , , 2 kommentarer 3

I gårkväll var första utbildningstillfället i den retorikkurs som jag anmält mig till. En hel del tips på vad man ska tänka på inför ett tal, anförande eller uttalande. Med tanke på den turbulens det har varit i och med medias avslöjande om hur fackförbundet Kommunal bär sig åt så tror jag att vår utrikesminister Margot Wallström skulle gå en liknande utbildning. Det är helt oförsvarbart att som minister kalla en annan person för lögnare i en intervju när det dessutom visar sig vara en sanning som sägs. Detta klavertramp är bara ett i raden av oförsvarliga uttalanden som Wallström gjort och det är inte vad Sverige behöver.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Arbetet lyfts ut men pengarna blir kvar!

Under den vecka som gått har en ny utredning debatterats i media. Utredning som Göran Stiernstedt har gjort där han tittar på hur effektiviteten inom hälso-och sjukvården ska förbättras innehåller en rad förslag, rekommendationer och bedömningar. Det finns mycket att se över för att effektivisera dagens sjukvård och vi har en alltför tung administrativ börda som ligger på de som arbetar nära patienterna. Ett förslag att flytta mer vård från sjukhusen till primärvård kan bli en bra förändring förutsatt att det görs på rätt sätt. Västerbottens Läns Landsting har påbörjat detta och flyttat verksamhet från sjukvården ut till primärvården men inte flyttat resurserna. Arbetet och ansvaret är flyttat ut till primärvården men pengarna är kvar inom slutenvården, det är inte så det ska fungera. Det känns en aning underligt när Landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) lyfter fram att Västerbotten redan påbörjat en flytt av verksamhet och ställer sig positiv till det lagda förslaget i utredningen. Kommer det även fortsättningsvis vara så att verksamhet flyttas ut till primärvård och resurserna blir kvar inom slutenvården så ställer jag mig frågande till helhetssynen och kompetensen hos den styrande röda majoriteten.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)