Studie för studiernas skull!

Studier och forskningsrapporter gjörs på nästan allt möjligt. Jag läste om en ny studie som visar på att det går snabbar att få ett jobb om man som arbetslös endast är med i en arbetsmarknadsutbildning istället för en rad olika kurser. Ja det är kanske inte en så stor nyhet att många erbjuds en anställning på den arbetsplats man gjort praktik eller annan placering vid. Vad ska denna studie påvisa? Ska vi ta bort alla kurser för de som är arbetslösa eller ska vi istället erbjuda alla en praktikplats? Behövs det studier för detta? Ibland funderar jag på vad resultatet förväntas ska bli eller om de bra är studier gjorda för studiernas skull!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi blir friskare!

Forskare på IFAU – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, ser att hälsan förbättrats väsentligt, dödligheten bland 65-åringar har minskat från 2 procent år 1991 till 1,3 procent 2009. Gruppen 60–65 år är inte densamma i dag som i mitten av 1990-talet, de har betydligt lägre dödlighet och en bättre självskattad hälsa. Det är intressanta siffror som presenteras och jag tycker inte att det är konstigt att vi ser över ålder när vi går i pension. Den utmaning vi står inför att allt färre ska föda allt fler i vårt land innebär att vi måste vara beredda på att förändra innan det är ett fullbordat faktum. Fredrik Reinfeldts uttalande att öppna upp för möjligheten att arbeta till man är 75 år är ingen utopi men det måste givetvis ske en individuell bedömning. Alla kan inte arbeta långt uppe i åldrarna men det finns de som kan och vill och varför då stänga möjligheterna?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Välgörenhet är inte viktigt!

Av , , 2 kommentarer 3

Den rödgröna regeringen har tagit beslut om att ta bort möjligheterna till skattereduktion för gåvor till välgörenhetsorganisationer. Reglerna om skattereduktion för gåvor till välgörenhet började gälla den 1 januari 2012 och tillämpas första gången vid taxeringen 2013. I samband med detta tog många chansen att öka sina gåvor till välgörenhet och det har gynnat de organisationer som är beroende av gåvor och bidrag för att driva sin verksamhet. Detta beslut slår direkt mot alla välgörenhetsorganisationer, det är en förhållandevis liten besparing för den rödgröna regeringen men ett stort signalvärde. Den rödgröna regeringen tycker inte det är viktigt att vi alla hjälps åt att bidra till välgörenhet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fel sätt at visa missnöje!

En nyhetsartikel i flera av våra dagstdiningar lyfter fram den oroande utvecklingen vi ser med de stora antalet mordbränder på tilltänka asylboenden eller redan igångsatta verksamheter runt om i landet. Fram till dagsdato har polisen inlett 43 förundersökningar på mordbrand och frågan är om vad resultatet blir. Det är ett oförsvaligt sätt att demostrera missnöje och det drabbar oskyldiga människor. Det är viktigt att alla uttrycker sina åsikter men att göra det på detta sätt är helt förkastligt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Tänkt om och gjort rätt!

Jag har vid ett par tillfällen skrivit inlägg om en motion som min partikollega Christer Rönnlund skrivit som handlar om att Lycksele kommun ska investera i laddstolpar för el och hybridbilar. Kommunen har sagt nej till detta men under gårdagens kommunfullmäktige hade den röda majoriteten ändrat sitt ställningstagande och sa ja till motionen. Det är positivt att lobbyverksamhet fungerar och att det leder till ett nytt tänk. Det är aldrig för sent att tänka om och göra rätt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi måste tro på en framtid!

I dag är det årets sista kommunfullmäktige i Lycksele. Det har varit ett år med stora omorganisationer och med stort fokus på den dåliga ekonomin i kommunen. Det har varit många frågor som politiken varit eniga kring och det visar på ett bra förarbete i de olika nämnderna. En fråga som ska upp till beslut på dagens fullmäktige är frågan om att anta detaljplanen för kvarteret köpmannen. Denna fråga har verkligen varit en långbänk i kommunen och ända sedan det s.k Jugendhuset revs för drygt 20 år sedan har planer kommit och gått. Resultatet är tydligt, vi är fortfarande kvar där vi började. Jag och mina politiska kollegor har fått många frågor om vad som händer och det visar på att intresset är stort. Frågan om kvarteret Köpmannen har blivit en fråga om Lycksele ska fortsätta att utvecklas eller om vi ska stå och se på hur kommunen avvecklas. Jag tycker det är betydelsefullt att vi säger ja till den liggande detaljplanen och på så vis ger möjlighet att börja utveckla hela kvarteret, bygga fler lägenheter, bygga affärslokaler och kontorslokaler. Vi måste tro på att Lycksele har en framtid.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Positiva regelförenklingar!

För att klara av det stora antal ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige så ändrar nu Socialstyrelsen sitt regelverk. Det är ett klokt beslut eftersom det nuvarande regelverket är otroligt resurskrävande och är inte alltid anpassat till de barn som kommer. Det är en tillfällig ändring som innebär att HVB hemmen inte behöver vara bemannade när barnen inte är där, när det är i skolan. Det innebär också att kraven på utbildning sänks för de ansvariga för HVB hemmen. Många kommuner har ett stort tryck på sig och kan regler ändras så att de underlättar så är det positivt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Klimatmål i sikte!

Världen håller andan, kommer vi äntligen att komma överens om ett gemensamt klimatavtal där alla länder har samma mål att minska utsläppen och förbättra vår miljö. Ja det återstår att se men det är unikt att det nu finns en enighet att målet på mindre än två graders temperaturhöjning och helst max 1,5 grader är överenskommet. Det finns också beskrivet I avtalet hur processen för att uppnå målet ska ske och även hur uppföljning ska ska. Nästa år börjar den långdragna processen där alla länder ska skriva under avtalet. Förutsatt att minst 55% av alla länder gör det så kommer avtalet att träda ikraft. Det oprimala är givetvis om alla länder skriver under avtalet för att vi ska kunna se en större enighet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)