Heja Västerbotten!

Försäkringskassan presenterade inför Mors Dag en intressant rapport. De senaste tio åren har mammornas uttag av föräldrapenning fram till att barnen fyllt två år minskat med i genomsnitt 21 dagar. Samtidigt har männen ökat sitt med 15 dagar. Det betyder ett mer jämställt nyttjande av föräldrapenningen. Bland männen så tas flest dagar ut i Västerbotten och i Stockholms län Utvecklingen tyder på att föräldrarna använder föräldrapenningen i något mindre omfattning i dag än vad fallet var för barn födda 2003. Samtidigt har den obetalda föräldraledigheten under perioden ökat, framförallt för kvinnor. En positiv utveckling

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Spännande debatt!

Gårdagens partiledardebatt tydliggjorde den rödgröna regeringens oförmåga att utveckla Sverige och att regeringen gjort sig så beroende av Vänsterpartiet gör inte situationen enklare. Isabella Lövin (MP) trycker gång på gång att de är en feministisk regering med könsintegrerade förslag. Är det någon som kan förklara hur detta ska kunna klara av de utmaningar vi står inför. Den rödgröna regeringen har styrt med egen budget i fem månader och lyfter upp att arbetslösheten minskar och att allt har blivit så mycket bättre. Den rödgröna regeringen tyckts vilja glömma bort att de regerar i en högkonjunktur och det är snarare det som leder till fler arbetstillfällen. Jag tycker också det är intressant att se att Stefan Löfven inte vill erkänna att den migrationsöverenskommelse som finns inte ger effekt utan säger att det är Alliansens ansvar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ska det fungera så här ?

Av , , 1 kommentar 2

Jag slutar aldrig att förvånas över vad som sker i vår omvärld. Jag läste en nyhetsartikel om en EU migrant som kommit till Sverige. Hon fick en kortare anställning och satte sina barn i skolan. När hon blev av med sitt arbete sökte hon försörjningsstöd. Kommunen sa nej eftersom man som EU medborgare inte har rätt att vara i Sverige längre än 3 månader om du inte kan försörja dig. Förvaltningsrätten ändrade beslutet eftersom de ansåg att barnen gick skolan och då ansågs familjen som bofasta. Detta låter helt orimligt, det innebär att alla EU medborgare som sätter sina barn i svensk skola har rätt till försörjningsstöd. Är det så vårt välfärdssystem ska användas ?

Elisabeth Björnsdotter Rahm ( M)

Ny inriktning eller?

I går presenterade statsminister Stefan Löfven sin nya ombildade regering. Han presenterade nya ministrar efter de två MP ministrarna som lämnat regeringen och presenterade även en rad
omflyttningar av ansvarsområden. Det behövs krafttag för att genomföra den politik som krävs för att Sverige ska hantera de utmaningar vi står inför och jag tycker Stefan Löfven ändrat taktik till viss del och lyft in kompetenta personer i den rödgröna regeringen. Den avsaknad av politisk handlingskraft vi sett den senaste tiden med köpslående med (V) och (Mp) bygger inte den utveckling vi behöver . Vad som är utmaningen i den nygamla rödgröna regeringen är att ansvarsområdena är otydliga och upphackade.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Det finns förbättringsområden!

Av , , 1 kommentar 1

Drygt 1400 företagare i länet har satt betyg på företagsklimatet i sin kommun i Svenskt Näringslivs årliga enkät. På 16 olika delfrågor har man bedömt hur det är att vara företagare på orten. På frågan: ”Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen?” är det fyra av länets kommuner som inte når betyget godkänt. Åsele och Vilhelmina fanns där redan i fjol och nu får de sällskap av Malå och Skellefteå. Sorsele höjer sina betyg för både politikernas som tjänstemännens attityd till företagande, medan Lycksele sänker sina. Sammanfattande omdöme om företagsklimatet I Lycksele är 3 på en skala mellan 1-6. Det finns förbättringsområde

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Underlätta byråkratin!

Kvinno-och tjejjourer runt om i landet har olika förutsättningar beroende på i vilken kommun man verkar. Det är stor skillnad på hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut och om de har fast anställd personal eller helt arbetar på ideell bas. Oavsett det har nu regeringen beslutat att förenkla tilldelningen av statsbidrag . Det är Socialstyrelsen som står för fördelningen av avsedda medel och den förenklade ansökningsprocessen innebär att alla jourer får samma belopp . Tanken med förändringen är att det ska bli enklare att bedöma ansökningarna och de behöver inte heller innehålla lika mycket information som tidigare. Med andra ord är det ett underlättande av den byråkratiska ordningen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Är det rimligt?

Av , , 1 kommentar 3

Sverige är idag ett av världens mest jämställda länder, något vi brukar vara stolta för och något vi många gånger ser som en självklarhet. Något vi också haft en stor ekonomisk nytta av, att kvinnor arbetar så mycket utanför hemmet som svenska kvinnor gör är en av hörnpelarna för den starka svenska ekonomin. Men hur är det egentligen, går utvecklingen framåt eller går det bakåt i Sverige idag.Är det rimligt i ett land där kvinnor och män självklart kunnat bada i samma badhus på samma tider utan att det lett till problem, att vi nu ska skilja på badtider för de båda könen. Är det inte mera rimligt att den man som har problem med att respektera kvinnor i badhuset och på våra badplatser, helt enkelt väljer att stanna hemma. Är det rimligt att vi ska ha ett samhälle där kvinnor ska uppmanas att inte gå ut själva på kvällarna. Det kan inte vara ett kvinnligt problem med ett oacceptabelt manligt uppträdande. Det är något vi måste vara tydliga med, det är inte kvinnors liv som ska inskränkas utan tvärtom de män som har problem att respektera kvinnor.Vi ska inte ha ett samhälle som går tillbaka i utveckling, tillbaka till skamkultur, där kvinnor skuldbeläggs för handlingar utförda av enskilda män. Vi behöver tvärtom en debatt om hur alla goda krafter verkar för att vi får en fortsatt utveckling, av Sverige som ett av världens mest jämställda länder. Jämställdheten har varit och är en av grundpelarna för att vi idag är en av världens bästa välfärdsstater och där kvinnor och män samarbetar istället för att motarbeta varandra. Bara genom att fortsätta den utvecklingen fortsätter vi att utveckla samhället.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

.

Bra lagförslag!

Den rödgröna regeringen inför en ny lagändring 1 juli 2016. Det är en lagändring i rätt riktning och jag tycker det är positivt att regeringen lägger fram lagförslaget som har stort stöd i riksdagen. Den nya lagen innebär att det ska bli möjligt att straffa någon för ett brott som inte blivit fullbordat. Det handlar om försök att begå ett brott men också om att förbereda ett brott genom att skaffa hjälpmedel eller uppmana någon att begå brottet. Det är bra att rättsväsendet stärks upp och att det sker i stor enighet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Nu är det bråttom!

Nu är det bråttom. Den statliga indelningskommitten under Kent Johanssons ledning har föreslagit att Tre storregioner kan bildas redan 2019 – Norrland, Svealand och Västra Götaland –. De län som inte kommer att ingå i någon storregion 2019 är Dalarna, Stockholm, Gotland, Halland, Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne och Blekinge. Ett slutbetänkande kommer om ett år och efter det ska alla nödvändiga frågor lösas på 18 månader. Jag är definitivt inte mot samarbete och jag vet att vi behöver ett bra samarbete men att skynda igenom en så stor förändring är inte av godo.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Intressanta förslag!

Skolkommissionen har på regeringens uppdrag arbetat fram en 10 års plan för att få konkreta målsättningar för förbättrade kunskapsresultat, högre kvalitet i undervisningen och stärkt likvärdighet i skolan. Det finns inte ett enstaka förslag som kan vända den negativa resultatutvecklingen i svensk skola, men flera förslag kan sammantaget leda till den förbättring som man har sett i andra länder .Några av de stora delarna i förlaget handlar om att en starkare statlig styrning av skolans finansiering för att uppnå kvalitet och likvärdighet. För att nyexaminerade lärare ska kunna utveckla sin yrkesskicklighet krävs att de får ett systematiskt stöd i början av sin yrkesverksamhet av kvalificerade erfarna lärare. För att lärare ska stanna kvar i yrket och fortsätta att utvecklas krävs ett systematiskt stöd till kompetensutveckling och fortbildning under hela yrkeslivet. Det krävs stora förändringar och jag följer med stort intresse hur de framlagda förslagen tas emot av alla berörda parter.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)