Har Tyskland tänkt klart?

Av , , 16 kommentarer 5

Jag ställer mig en aning frågande till det beslut som Tyskland i går fattade, ett historiskt beslut säger alla, men har Tyskland verkligen tänkt klart. Att avveckla kärnkraften är i sig inget kontroversiellt, däremot att så tydligt sätta en tidsram för när det ska vara klart är tufft. Att ställa krav på att elförbruknngen ska minska med 10% är också hårda krav att ställa. Vad händer under tiden kärnkrfaten ska avvecklas, kommer smutsig el från kol kraftverk att köpas? Vad har vi vunnit då. Vi har tillsammans tagit ett beslut att minska koldioxidutsläppet för att nå de millenie mål om miljön vi satt upp.Hur kan ett land som Tyskland prioritera att avveckla kärnkraft och öka koldioxidutsläppen? 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bäst på äldrevård!

Sverige hamnar dubbelt i topp när OECD jämför medlemsländernas äldrevård. För det första lägger Sverige mest pengar på äldrevården i förhållande till storleken på ekonomin, följt av Nederländerna. För det andra har vi flest anställda inom äldrevården, sett till andelen invånare över 80 år. Näst flest anställda har Norge. Sverige är ett typexempel på ett land med en hög grad av professionaliserad äldrevård. Sverige är också ett av de länder som till störst andel finansierar äldrevården med skattepengar. Vi är bäst i den meningen att vi har den mest utbyggda äldreomsorgen. I den här delen av världen har vi som ideal att ansvaret inte ska ligga på de enskilda familjerna. När vi tittar på den demografiska utvecklingen i Sverige och Norden kommer vi inom ca 30 år att ha fler friska innevånare över 80 år än innevånare i arbetsför ålder. Det är en stor utmaning att försöka styra detta åt rätt håll.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ambulanssjukvård en viktig prioritet!

Av , , 2 kommentarer 4

 

Vi vill alla känna tryggheten när något akut händer och jag ringer 112 så får jag hjälp. Ambulansverksamheten i Västerbotten har stor kompetens och hög kvalitet. Vad som är problemet är att resurserna inte räcker till för ha tillräckligt många ambulanser i vårt län. Det har varit mycket media kring SOS alarm den senaste tiden och därför blir ambulanssjukvården än mer i fokus.  Vi har ett stort problem i Umeå där vi har alltför få ambulanser och väntetider blir konsekvensen, i inlandet ser problemet lite annorlunda ut, där är transportsträckorna långa och det innebär att under många timmar är en ort utan ambulans. Vid dessa tillfällen blir det special lösningar varje gång behovet av ytterliggare en ambulans uppstår. Att satsa mer resurser i ett redan nu skuldtyngt landsting är en tuff uppgift, men den ambulanssjukvård vi byggt upp behöver fortsatt utveckling och det är viktigt för alla Västerbottningar.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Stora skillnader mellan kvinnor och män!

 

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar ständigt nya uppgifter och undersökningar. Nu har de tittat på hur lönenivåerna ser ut inom kommun, landsting och statliga arbetsplatser. Det är sedan tidigare en stor löneskillnad mellan kvinnor och män och den kvarstår . Ett positivt tecken är att den minskar. När man tittar på löneskillnader måste man ta hänsyn till att män och kvinnor fördelar sig olika när det gäller yrke, ålder, utbildning och arbetstid. Sedan 2004 har skillnaderna minskat men fortfarande har exempelvis en kvinnlig tjänsteman nästan 8000 kronor mindre i månadslön än en man i motsvarande position. Vi sill gärna påstå att vi lever jämställt men inte inom alla områden.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Strategi för arktis!

Av , , 2 kommentarer 3

 

Sverige har nu tagit över ordförandeskapet i Arktiska Rådet under två år. Det är en spännande tid vi har framför oss.  Sverige har lagt fram en strategi som handlar om betydelsen av att bevara miljön i området samtidigt som vi ska ta tillvara de resurser som finns i området. På grund av de klimatförändringar som sker öppnas nya farleder upp och det öppnar upp för både godstransport och större passagerarfärjor att passera. En viktig del i dessa nya farleder är att vi måste samordna våra räddningsinsatser så att våra gemensamma resurser räcker till för att klara av olyckor på passagerar båtar och för de miljöutsläpp som kan ske vid olyckor.
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Moderatkvinnor träffar invadrarkvinnor

Av , , 4 kommentarer 2

 

I Sverige har vi en integrations-och migrations politik som jämfört med många andra länder är generös . Vi har haft en större del  flyktingar än ren arbetskraftsinvandring vilket vi ser konsekvenser av i dag. Vi har en betydligt högre andel arbetslösa bland våra utrikes födda medborgare än de som är födda i Sverige. Moderatkvinnorna reagerar starkt på detta faktum och har inlett en kampanj där vi just nu träffar invandrarkvinnor som tagit steget och startat eget företag. Vi lyssnar och ber de berätta om sina upplevelser av sitt företagande och vilka möjligheter de ser och även vad de saknar i sitt företagande. I Sverige behövs alla jobb och då måste vi även ha rätt förutsättningar för att exempelvis kunna starta företag och för att kunna komma in på arbetsmarknaden.    
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Baltiskt samarbete!

 

Jag var inbjuden att tala på en konferens i Riga i fredags. Konferensen handlade om välfärdsutmaningar i regionen samt om den demografiska strukturen. Det var en intressant konferens på många sätt. Ett projekt som redovisades var från de baltiska länderna och det handlade om ett långt gånget samarbete mellan de tre länderna när det gäller organdonation, spermabank, räddningsinsatser längs gränserna samt läkemedelsförsörjning. När det gäller läkemedel har man tillsatt en arbetsgrupp med enbart deltagare från professionen och de har tillsammans bestämt vilka läkemedel som ska användas i de tre länderna. Inget enkelt arbete men det ska vara genomfört 2012. Att de lönar sig ekonomiskt var alla överens om även om de i dag inte kan sätta en prislapp på det. Intressant var också den gemensamma räddningstjänst de hade längs gränserna. Trots att de pratar olika språk hade de en gemensam akutjournal och gemensamma övnings och utbildningstillfällen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Välfärdsutmaningar i Norden!

 

I dag är jag i Riga i Lettland och ska hålla föredrag om en rapport som Välfärdsutskottet inom Nordiska Rådet lagt fram. Rapporten handlar om livskvalitet när du blir äldre och om vilka utmaningar och möjligheter vi står inför. Vi lever längre i Norden och bara för att vi blir äldre betyder det inte att vi inte fortfarande har krav på tillgång till aktiviteter och en god livskvalitet. Många läkemedel har förbättrats vilket innebär att många äldre kan bo krav i hemmet med lite stöd och hjälp betydligt längre. Det är en intressant utveckling men det ställer krav på att vi hänger med i denna utveckling på alla områden.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Begränsningar i vår fria rörlighet!

 

Jag har tidigare skrivit om att Danmark kräver uppvisande av pass om du har ett utländsk utseende när du passerar över gränsen mellan Danmark och Sverige. Det är det främlingsfientliga Dansk Folkeparti som står bakom detta krav. Nu reagerar även Frankrike och Tyskland på att Danmarks agerande att införa gränskontroll Danmark hävdar att anledningen är att stoppa kriminella från öst att ta sig in i landet. Detta begränsar den öppenhet vi har infört inom EU och är inte en positiv utveckling.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kontaktförbud kan innebära fotboja!

 

Ett besöksförbud ska skydda personer från förföljare. Det handlar framför allt om kvinnor som hotas av män som de haft en relation till. Det är svårt att kontrollera att dessa förbud fungerar. Nu införs nya lagar som för det första ändrar namnet till kontaktförbud vilket ytterliggare förstärker innebörden av vad straffet innebär dessutom kan den dömde som inte
följer domslutet bli dömd till att bära en fotboja . Denna förändring hoppas man ska försvåra möjligheten att bryta mot ett kontaktförbud. Ett kontaktförbud kan även gälla en gemensam bostad vilket inte har varit fallet tidigare.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)