Hemma båda två!

I går  skrev Svenska Dagbladet om en rapport från Moderatkvinnorna, där föreslås ett höjt tak i föräldraförsäkringen – den delen som handlar om vård av sjukt barn (VAB).

Idag är det ungefär en tredjedel av dessa dagar som tas ut av barnens pappor. Resten av dagarna står mammorna för. Och det är inte så konstigt. Familjeekonomin styr hårt. Och om familjens ekonomi lider minst skada av av den som förlorar minst är hemma, så blir det naturligtvis vanligare att kvinnor/mammor är hemma med sjuka barn.

Det blir många konsekvenser av det. Dels att pappor inte får lika mycket del i sina barn som mammorna, dels att barnen tappar värdefull tid och dels att kvinnorna tappar möjligheter i yrkeslivet. Idag ses kvinnor av arbetsgivare som en risk i högre grad än män, eftersom man vet att de kommer att vara frånvarande från jobbet mer.

Om det ändras. Om uttaget ändras och blir mer jämnt mellan kvinnor och män, utan kvotering eller lagstiftning, bara för att föräldrarna själva vill vara lika delaktiga – och har ekonomiska möjligheter – då är ett höjt tak i föräldraförsäkringen en ren och skär jämställdhetsåtgärd.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bra initiativ av Lycksele!

 

Lycksele kommun och näringslivet i Lycksele  har bjudit in alla ideella föreningar till diskussion om hur vi tillsammans ska samverka kring arrangemang i Lycksele. Ett väldigt bra initiativ från både kommunen och näringslivet. Jag var med i en grupp som representerade Betsele IF:s stora arrangemang Tjejligan. Hur kan vi tillsammans utveckla vårt arrangemang, behöver vi hjälp av andra föreningar, hur ska vi hitta flaskhalsar i samverkan. Många frågor och mycket kloka idéer kom fram under kvällens diskussioner. Lycksele är en liten kommun och vi är beroende av att  göra bra utåtriktade arrangemang för att locka människor att besöka vår stad. Det blir en spännande fortsättning på detta arbete.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Politik i skolan

Av , , 6 kommentarer 0

Många skolor i Sverige säger nej till politiska partier att komma in och informera elever och ta en debatt i olika frågor som engagerar och berör ungdomar. Umeå är en stad som har sagt nej, däremot är jag glad att Lycksele kommun inte stängt dörren för politisk information. Det är viktigt för att ge ungdommarna en chans att förstå, att ta ställning och att förstå hur viktgt ett engagemang är för att kunna förändra sin omgivning. Det är viktigt att ha en levande demokrati

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

Jobbfrågan engagerar!

Av , , 6 kommentarer 1

 

Jag har läst många åsikter den senaste tiden som hävdar att den allians ledda regeringen inte gjort annat än fördärvat Sverige. Att alliansen nedrustat den välfärd Sverige har och att vi bara satsar på de redan hög avlönade och ökar klass klyftorna. Det är därför lite spännande att läsa den nya undersökning som SIFO gjort. Frågan som ställdes var vilket parti som väljarna hade förtroende för i jobbfrågan. Här visar den undersökningen att 32% av Sveriges befolkning har förtroende för Moderaterna i jobbfrågan och 27% har förtroende för (s) i den frågan. Det är första gången som (s) inte har störst förtroende i jobbfrågan.  Den mest dramatiska förändringen ser vi bland de yngre väljarna, där Moderaterna tidigare hade ett stort underläge. Jag tycker undersökningen är lite intressant även om det är svårt att dra växlar av en undersökning.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi måste läsa mer!

Av , , 8 kommentarer 0

 

Jag lyssnade på radio och hörde ett nyhetsinslag om att pojkarna i grundskolan i Umeå närmar sig flickornas nivå i läs och skrivförståelse. Det är en positiv utveckling och jag hoppas fler kommuner kan titta närmare på hur Umeå kommun har nått dessa siffror. Det finns mängder av undersökningar som visar att flickor har bättre läs och skrivförståelse än killar. Varför det är så är intressant. Den internationella bokläsardagen var i förra veckan och där pratade man om samma mönster. Kvinnor läser skön litteratur, män läser manualer eller management böcker. Givetvis är detta lite generaliserande men samtidigt lite talande för hur det ser ut i våra skolor så fortsätter mönstret när vi blir äldre.  Fler killar än tjejer söker till universitet men av de som avslutar sina universitets studier så är andelen tjejer högre .  
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Jag är imponerad av Fredrik!

Av , , 15 kommentarer 4

När jag får möjligheten att lyssna på vår statsminister Fredrik Reinfeldt blir jag imponerad. Klart och tydligt strukturerar han upp hur vi ska fortsätta vår utveckling av Sverige. Ett Sverige där vi ska ha fokus på att skapa arbetstillfällen, inte bara inom offentlig sektor utan även göra det ännu enklare för entrepenörer att starta verksamhet och att anställa. Den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdommar upp till 26 år ska finnas kvar för att uppmuntra företag att anställa unga människor.  Vi ska satsa på utbildning som är mer yrkesinriktad så att vi får bättre kompetens inom våra olika företag. Vi ska se till att den ordning och reda vi har i våra statsfinanser fortsätter och på det sättet även kunna sänka våra skatter i den takt vi påbörjat. Vi är ett litet land och väldigt exportberoende, vi måste se till att vi kan behålla företag och industrier i Sverige genom att förenkla lagar och regler.  Det är viktigt att vi kan se konsekvenserna av en positiv utveckling av Sverige.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)  

Om vi inte tror på Lycksele, vem ska då göra det?

Av , , 11 kommentarer 2

Lycksele kommun andas positiva vindar, det finns en stabil ekonomi i kommunen och det skapas nya arbetstillfällen. Det är inte vanligt att signaler av detta slag ges från en inlands kommun i Norra Sverige. Jag tycker det är viktigt att vi som bor i Lycksele även tar åt oss av dessa positiva signaler och ser att det finns möjligheter för oss. Jag har svårt att förstå att det finns motstånd till en utveckling av vår kommun och att det finns negativa människor i vår kommun som motarbetar de möjligheter som skapas. Vi har valt att bo i Lycksele av många olika orsaker och då måste vi även se möjligheter med vår kommun och arbeta tillsammans för en positiv utveckling inte en nedrustning

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Rätt att känna sig trygg!

Inför det stundande valet är det mycket som presenteras. Jag läste om vår allians ledda regerings första förslag till att öka tryggheten för oss i Sverige. De senaste åren har mycket hänt . Antalet poliser är 2 800 fler nu än före 2006. Alliansen har lagt en rad förslag för att polisen ska bli mer effektiv, mer synlig och arbeta under tider när flest brott begås. Vi har skärpt straffen. Alliansen har storsatsat för att trycka tillbaka den grova organiserade brottsligheten. En proposition om skärpta straff för våldsbrott ligger just nu i riksdagen. Där föreslås det att straffskalorna för grövre brott som misshandel, rån och sexualbrott ska utnyttjas bättre och att straffen ska bli strängare för den som återfaller i brott. Vi föreslår också att straffskalor för de allvarligaste fallen av misshandel, grovt vållande till annans död och grov utpressning ska skärpas. Vänsterpartiet är emot skärpningen av straffskalan för misshandel. Vänsterpartiet motsätter sig också att återfall i brott ska bedömas hårdare. Alla de förslag som vänsterpartiet motsätter sig är också miljöpartiet emot. Men miljöpartiet är därutöver emot att straffskalan för grov utpressning liksom grovt vållande till annans död skärps. Jag tycker det är viktigt att jag kan känna mig trygg i vårt samhälle, därför är jag nöjd över det som har hänt i vårt rättsväsende.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Jämställd sjukskrivning?

Av , , 8 kommentarer 0

Nästan två av tre sjukskrivna är kvinnor. Denna skillnad påverkar förstås både inkomster och lönenivåer. Om sjukfrånvaron hade varit jämnt fördelad skulle inte heller inkomstskillnaden mellan män och kvinnor ha varit så stor. Därför har regeringen tidigare avsatt 41 miljoner kronor till tre olika projekt som rör kvinnors sjukfrånvaro. För att studera detta mer noggrant lanserade Sveriges Kommuner och Landsting 2009 pilotprojektet "Jämt sjukskriven – ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen". Projektet testade olika sätt att undersöka om ojämställdhet skapas i samband med sjukskrivningsarbetet och prövade olika metoder för att åstadkomma en förändring. Resultaten av pilotprojektet pekar på att män och kvinnor oavsiktligt behandlas olika i vården. Kvinnor har ett betydligt högre ohälsotal än män. Det har minskat i lika stor omfattning som männens ohälsotal under perioden som sjukskrivningsmiljarden funnits. Skillnaderna i ohälsotalet är ytterligare en anledning att fokusera på jämställdheten. Det är viktigt att analysera verksamheten för att undersöka var skillnaderna består. Är det så att sjukskrivningsprocessen bidrar till skillnaderna i ohälsotal mellan kvinnor och män?

Att kvinnor och män bedöms utifrån genusbas skapar omotiverade skillnader i sjukskrivningen. Exempel på omotiverad skillnad skulle kunna vara att en kvinna sjukskrivs för problem som inte relateras till sjukdom utan mer handlar om vardagliga bekymmer eller skickas till samtal istället för att få en medicinsk undersökning. Ett annat exempel är mannen som inte får behandling för sin depression och därför inte klarar att återgå till arbetet. Det viktiga för att undersöka detta är att statistiken är könsuppdelad och att verksamheterna analyserar vad det beror på samt åtgärdar problemen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

Roligt med lite statistik!

 

Ibland roar jag mig att läsa statistik. Denna gång fastnade jag inom en del av  sjuvårdens statistik, kanske inte så konstigt men väldigt intressant. Jag får höra av många att vår svenska sjukvård bara blir sämre och sämre och att fler sjukhus läggs ned så att platserna blir färre. Det är i och för sig en viss sanning i dessa påståenden. Det finns i dag 37 sjukhus i Sverige. Mycket av den minskning vi ser beror på förändrade behandlings metoder och att vi opererar mycket utan att man behöver bli inlagd. Jag hittade siffror om berättade att 1950 var det i Sverige en läkare på 1400 invånare. Nu är siffran 1 läkare på 307 invånare. Det finns i dag betydligt fler läkare. Vi har ökat medellivslängden de senaste 100 åren i Sverige med 28 år. Vi ökar ständigt befolkningen i Sverige och i vi är snart mer än 10 miljoner svenskar. Det är lite intressant vad denna utveckling kommer att innebära för oss i Sverige. Vi blir fler, vi lever längre och vi tillbringar färre dagar på sjukhus. Blir vi automatiskt friskare också?
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)