Plötsligt blev det tyst!

Av , , 2 kommentarer 1

Plötsligt blev det alldeles tyst, Motorveckan har avslutats och många av de häftiga, snygga bilarna har lämnat Lycksele. Det har som vanligt varit en intensiv vecka med många evenemang och mycket människor i farten. Jag har personligen inte ett stort motorintresse men jag kan inte låta bli att fascineras av allt som händer under Motorveckan. Det är positivt att Lycksele sätts på kartan och att vi får positiva ambassadörer för Lycksele.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Se möjligheter och erbjud morötter!

Vården utvecklas ständigt, behandlingsriktlinjer uppdateras och läkemedel förbättras och förfinas. Vi ser en stor skillnad på kraven som ställs på häls och sjukvården och här gäller det att alla medverkande är med på allt som sker. Vi ser en stor utmaning att utbilda specialistsjuksköterskor och det finns en rad anledningar till detta. Regeringen har utsett en utredare för att se hur vi kan öka antalet utbildade specialistsjuksköterskor. Det gäller att vara lyhörd inför den arbetsmarknad som finns och kunna erbjuda bra förutsättningar och individualisera morötterna för att locka fler att utbilda sig. Erbjuda bra arbetsmiljö, kanske utbildning med betald lön, ett utvidgat ansvarsområde, ja alternativen är många.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Hur länge ska detta fortsätta?

Av , , 4 kommentarer 4

Hur länge kan vi han en statsminister och en rödgrön regering som inte tar sitt uppdrag på allvar och inte förstår konsekvenserna av detta. Media har rapporterat om ett antal händelser där Stefan Löfven och hans ministrar har stått handfallna och inte agerat i tid eller kraftfullt. Den senaste incidenten som rör Transportstyrelsen är ytterliggare ett bevis på att vi har en regering som inte tar ansvar. När det uppdagas att den tidigare generaldirektören brutit mot lagar som skyddar våra register skyller ministrar på varandra för att skydda sin egen rygg, alla har varit medvetna om det inträffade under lång tid utan att de tagit ansvar. Hur länge ska detta få fortsätta? Sverige behöver en ny regering!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Trygg miljö för blåljuspersonal!

Blåljuspersonal kan aldrig säga nej, blåljuspersonal kan inte avstå att hjälpa nödställda på grund av att det är dåligt väder, dåliga förutsättningar, de måsta alltid rycka ut. Blåljuspersonal är en utsatt yrkesgrupp som på senare tid blivit alltmer ansatt av hot och våld vilket är helt oacceptabelt. Det är aldrig acceptabelt att människor utsätts för hot och våld men när en yrkesgrupp blir larmad för att undsätta personer som behöver hjälp ska man inte utsättas för hot och våld. Regeringen ska utreda en nationell alarmeringsfunktion för att de olika kategorierna blåljuspersonal ska kunna kommunicera enklare. Det är ett steg i rätt riktning men det kommer att krävas betydligt mer för att skapa en trygg arbetsmiljö för blåljuspersonal

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

En aning märkligt!

Penningpolitik är inte helt enkelt att förstå sig på men så pass mycket är klart och tydligt att de åtgärder som Riksbanken vidtagit för att hålla nere reporäntan på en minus nivå och samtidigt köpa statsobligationer har haft effekt. Inflationen har ökat något och här spelar givetvis omvärldens situation in. Det är något lugnare runt om i vår omvärld även om media rapporteringen inte riktigt ger oss den bilden. Vad som nu är märkligt är att vi har en finansminister som inte ser detta . Hon slår sig för bröstet och säger att det går bra för Sverige tack vare hennes politik, har hon missat att vi gått från en av de värsta lågkonjunkturerna sedan 1920-talet in i en högkonjunktur? Det vore en aning märkligt om det inte gick bra för Sverige eftersom vi klarade av den djupa lågkonjunkturen på ett otroligt positivt sätt. Finansministern har inte heller förstått att det är i högkonjunktur vi måste spara för att klara av nästa lågkonjunktur. Vår finansminister lånar upp mer pengar istället för att spara. En aning märkligt!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Tveksam effekt!

Av , , 3 kommentarer 4

Vi lever i en demokrati och det har sitt pris att kunna nyttja sin yttrandefrihet och tänka, tycka vad man vill. I allt högre takt skapar sociala medier plattformar för diskussioner och det ger även utrymme för hot och hat. Nu går kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) ut och säger att regeringen ska införa en handlingsplan för att politiker, journalister konstnärer mfl ska känna sig mer trygg i att använda yttrandefriheten. En handlingsplan ändrar i sak ingenting men kanske kan skapa bättre strukturer för hur man ska arbeta med dessa frågor. Jag tycker det är bra att frågan lyfts fram men om en handlingsplan är det som ska till är lite mer tveksamt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

En bra tradition!

Sommarens tradition med hemvändardagar, marknader och andra festligheter avlöser varandra runt om i länet. I dag avslutas Åsele marknad, förra helgen hölls Vännäsdagarna, och tidigare i juli var det Storumandagarna och nästa helg är det Gränsmarknad i Tärnaby. Detta är ett axplock av de händelser vi ser runt om i länet. Även om det är något som händer varje helg så är det många som besöker dessa dagar och de fyller en funktion där bland annat hemvändande möter gamla vänner och turister upplever allt det fina vi har i länet. Jag vet vilket arbete som ligger bakom alla dessa arrangemang och ofta görs detta på frivillig bas. Vi har en tradition som vi ska vara rädd om.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Digital utveckling ett bra komplement!

Äldreomsorg är en fråga som ofta är i fokus både när det handlar om positiva och negativa områden. En sak vet vi med säkerhet att vi blir äldre och äldre samtidigt blir vi friskare och ställer högre krav på den äldreomsorg som erbjuds. Ska vi utveckla äldreomsorg så måste vi vara lyhörda för vilka behov som finns och även vara öppna för mer individuella lösningar för att äldreomsorgen ska bli så bra som möjligt. Ett område som starkt är på frammarsch är den digitala tekniken inom äldreomsorgen. Det handlar främst om digitala larm, sensorer, nattkameror och olika typer av mobila enheter. Jag tycker det är positivt att det sker utveckling och att vi ser möjligheter att använda den digitala teknik som finns som ett komplement inom äldreomsorgen för att kunna erbjuda så hög kvalitet som möjligt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Surfa på!

Jag kan inte låta bli att kommentera vissa undersökningar som görs och presenteras. En ny undersökning visar att drygt 30% av svenskarna inte klarar sig utan sociala medier under semestern. I sig är detta ingen nyhet, när dessutom det är fritt att surfa inom hela Europa kommer siffrona inte att minska. En liten skillnad kunde man peka på och det är att vi som bor i Norrland inte klarar oss utan sociala medier och de som bor i Stockholm vill gärna ha nyhetssajter tillgängliga på sin semester. Jag tycker det är intressant att alla dessa undersökningar presenteras och skapar nyheter.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Miljoner till kvinnors hälsa!

Den rödgröna regeringen har beslutat att tillföra mer pengar för att förbättra kvinnors hälsa. I denna satsning är förlossningsvården en prioriterad fråga och senast den 31 augusti detta år kommer 300 miljoner kronor att fördelas ut. För Västerbottens del innebär det nästan 8 miljoner kronor för år 2017. Det är positivt att satsningar görs på förlossningsvården och att det kanske kan stimulera fler att utbilda sig inom området

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)