Utmaningar i Arktis!

 

I dag är jag på ett seminarium om utmaningarna i Arktis. Det är ett område som på kort tid fått ett intresse ingen kunde ana. Det har pågrund av de klimatförändringar som sker skett stora förändringar i området kring Arktis och det innebär att exempelvis nya olje- och gasfyndigheter har upptäckts. Området är speciellt inte bara tack vare den miljö som finns men även för att det råder oenigheter vem som har tillträde till alla dessa fyndigheter. Frågan man ställer sig är också hur och om man ska utvinna dessa fyndigheter. Det finns en liten fast befolkning i området och hur ska detta nya intresse hanteras tillsammans med deras invanda  kultur och livsmönster. Ja frågorna är många och komplicerade och jag tror inte att dessa är besvarade efter denna dag.   
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Danmarks ordförandefokus!

 

Nordiska Rådet har sommarmöte och under detta möte ingår förutom sedvanliga mötesförhandlingar även besök av intressanta föreläsare. Vi fick träffa flera danska företrädare som dels berättade om det danska ordförandeåret inom EU och också om några av de fokusområden som Danmark valt att lyfta fram under sitt ordförandeskap. Ett av områdena handlar om sundhet i Europa där man vill hitta strukturer och gemensamma regler för ett arbete mot antibiotikaresistens och pandemier. Detta arbete grundar sig mycket på den stora pandemi vi hade för två år sedan. Det är ett tufft arbete att ena alla de 28 länder som ingår men de flesta länderna är dock ense om betydelsen av gemensamma regler men att utforma dem är problemet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Eurocare mot Tobak!

 

I går träffade jag  gruppen Eurocare som har som verksamhet att lyfta arbetet för folkhälsa i Europa. De hade speciellt fokuserat på tobak och då i ett europeiskt perspektiv. EU har skrivit en ny konvention när det gäller att förhindra skador från tobak och Norge är det land som först av alla skrivit på konventionen. Vi är duktiga på att arbeta förebyggande i Sverige och vi har kommit långt jämfört med många länder i Europa. Att det inte är bra för gravida kvinnor att röka är något som vi ständigt informeras om i vårt land men det är inget man lyfter fram som betydelsefullt i många EUländer. Det är många människor som dör en förtidig död pågrund av tobaksrelaterade skador och det är ett område där det finns mycket att göra.    
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Volontär i Kongo!

Av , , 2 kommentarer 2

 

Jag träffade en kvinna förra veckan som arbetar som volontär på ett sjukhus i Kongo. Ett sjukhus som har en stor avdelning enbart för kvinnor som utsatts för sexualiserat våld och övergrepp. Många kvinnor är svårt skadade och behöver omfattande kirurgi för att få ett någorlunda normalt liv. Ofta har dessa kvinnor även blivit gravida och fött barn efter dessa övergrepp och det kan därför vara svårt för kvinnorna att återvända till sina hembyar eftersom ingen i byn vill ta ansvar för en kvinna med ett oäkta barn. Kvinnorna får därför hjäp att utbilda sig så att de kan skaffa en egen försörjning.  Det är en fruktansvärd situation som människorna i landet befinner sig i. Under de senaste åren har mer än 5 miljoner människor dödats på grund av de krig som pågår i landet.  
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 

Spännande arbete att ta fram ny EU plattform!

Av , , 2 kommentarer 4

 

Förra veckan vid en presskonferens presenterade vår statsminister Fredrik Reinfeldt en ny arbetsgrupp som ska arbeta fram Moderaternas nya EU plattform. Denna arbetsgrupp är extra intressant eftersom jag är medlem i arbetsgruppen som ska göra detta arbete. Det finns många intressanta frågor att arbeta med i denna grupp och fokus kommer att ligga på hur vi ska göra Sveriges röst starkare i Europasamarbetet samtidigt som vi måste göra Europa ännu mer öppet och konkurrenskraftigt. Jag ser fram emot att arbeta med frågor som gör att Europa lyfter fram miljö på agendan samtidigt som byråkratin måste bli mindre. Ett tufft med otroligt spännande arbete väntar.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Rätt till heltid

Av , , 2 kommentarer 1

 

Sverige är ett land där jämställdhet står högt upp på agendan. Det finns olika sätt att se på jämställdhet och det handlar inte bara om att män och kvinnor ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Det handlar också om att vi ska ha en valmöjlighet och kunna både välja bort och lägga till det vi vill. Jag läste en artikel i Svenska dagbladet där höga (S) företrädare skriver att de kommer att införa rätt till heltid i (S) styrda kommuner. Jag kan hålla med om att alla som vill arbeta heltid ska göra det, jag tycker det ska vara ett eget val om man vill arbeta heltid eller inte. Att lagstifta om detta som (S) vill ger inte denna valmöjlighet.
 

Elisabeth BJörnsdotter Rahm (M)

Förlegad (S)yn på arbetsmarknaden!

Av , , 6 kommentarer 3

 

Viktigt att Lycksele arbetarkommun och LO i Lycksele håller ihop. Detta skriver ledande företrädare i en insändare i VK förra veckan. Landsorganisationen (LO) är en stor sammanslutning av en rad olika fackförbund och är en stor aktör när det gäller arbetsmarknaden. För mig känns det underligt att man fortfarande år 2012 är så inskränkt man förutsätter att alla som är fackligt anslutna till ett av alla de förbund anslutna till LO är Socialdemokrater.  Det är en förlegad syn på arbetsmarknaden som framträder i (S) leden när man tar förgivet att verkligheten ser ut så. Jag har tidigare skrivit inlägg och ifrågasatt om de fackliga förbunden bara är till för (S) och det kräver nog en fortsatt debatt i den frågan.
 
 Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lycksele kommun vill inte bli utmanade!

Av , , 3 kommentarer 3

 

I går var det kommunfullmäktige i Lycksele. Stor del av sammanträdet handlade om mål och verksamhet och om den ekonomiska situation som råder. Jag passade på att ställa en fråga till Kommunstyrelsens ordförande varför man sagt nej till den kommunala utmaningsrätten. Den innebär att ett företag kan utmana kommunen om en verksamhet och då måste kommunen räkna efter hur effektiv man är och är man inte det måste man upphandla verksamheten. Kommer kommunen fram till att man bedriver verksamheten på det mest effektiva sätt som går tackar man nej till utmaningen och behåller verksamheten.  När det råder tuffa tider är det viktigt att varje skattekrona används på rätt sätt. Därför tycker jag att det är trist att (S) majoriteten säger ett blankt nej till att bli utmanande. Att våga ifrågasätta sina egna verksamheter är bra för att kunna utvecklas och förändra.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ambassadörsbesök i Umeå!

I fredags hdae jag bjudit upp Makedoniens ambassadör och handelsattaché till Umeå för en rad företagsbesök och för att få se en del av vad Umeå och Västerbotten har att erbjuda. Makedonien är ett land som har kandidatstatus till ett EU medlemsskap och vill utveckla landet med hjäp av andra länder. Vi besökte Ålö maskiner och fick en genomgång av företaget ochdet var intressant att höra och se hur effektivt företaget arbetar med utveckling och produktion. 

Vi besökte även Umeå Biotech för att ta del av deras arete med att utveckla nya företagsidéer med hjälp av inkubatorer. Vi hann även med ett snabbt besök på det nybyggda konstmuseet och designhögskolan i Umeå. Ett fantastiskt häftigt hus. Det var en väldigt nöjd ambassadör som lämnade Umeå på fredagkväll med löfte om att snart komma tillbaka.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)