Äntligen!

Biståndsbedömt trygghetsboende. Så kommer en ny boendeform för äldre att kallas och som införs 2 april 2019. Regeringen vill göra det lättare för gamla som är för friska för ett vanligt äldreboende att få en bostad med omsorg och service. I dag upplever många friska äldre kvinnor och män otrygghet och ensamhet i sina bostäder. Dessa äldre har samtidigt fått det svårare att få en plats i ett särskilt boende då utbudet kommit att anpassas till de äldre som har mer omfattande vårdbehov. Dessa boenden upplevs heller inte alltid som attraktiva för de äldre som främst upplever otrygghet och ensamhet. Skillnaden mellan ett vanligt äldreboende och biståndsbedömt trygghetsboende är att i det senare, får den äldre möjlighet att komma till ett boende som exempelvis erbjuder gemensamma måltider, umgänge och kulturella aktiviteter

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Hur räknar (V) ?

Av , , 4 kommentarer 2

Jag har sagt det tidigare men det tål att upprepas. Man får de politiker man förtjänar. Det var mer än tydligt i tisdagens debatt i Västerbottens Nytt mellan (C) och (V). Stora delar av debatten handlade om primärvården och hur vi ska kunna lösa den stora utmaningen med få distriktsläkare och en skenande ekonomi. Ewa-May Karlsson (C) var tydlig med att det inte går att fortsätta i samma hjulspår då vi i dag ser ett underskott bara för primärvården på dryga 128 miljoner. Det finns idag något färre än 10 hälsocentraler i Västerbotten som har en annan driftsform än landstinget och det anser Liselotte Olsson(V) att vi inte har råd med. Alla hälsocentraler i Västerbottens ska drivas av landstinget, erbjuda samma vård och omsorg. Hur tänkte (V) nu, precis som vanligt skulle jag påstå, inte alls! Om alla hälsocentraler drevs av landstinget skulle underskottet vara betydligt större, det inser inte (V) utan de ser bara att andra driftsformer är av ondo och till varje pris ska förgöras. (V) ser inte att de hälsocentraler som har andra driftsformer än landstinget är tvungna att ha en budget i balans, ligger högt i kvalitetsundersökningar och högt i patientnöjdhetsundersökningar. Alla dessa fakta blundar (V) för och hur de kan tro att landstinget skulle få en bättre ekonomi inom primärvården om alla hälsocentraler drevs av landstinget är en ren och skär ideologisk idioti.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Allt mer ökande psykisk ohälsa

Av , , 2 kommentarer 4

Den psykiska ohälsan ökar i allt större omfattning. Det sätts diagnoser som aldrig förr och det medicineras för de flesta av diagnoserna psykisk ohälsa. Detta är en oroande utveckling och vi vet inte idag hur barn med långvarig behandling för en ADHD diagnos reagerar när de blir äldre. Socialstyrelsen har nu lagt fram en frågeställning och de vill titta på hur speciellt unga kvinnor med psykisk ohälsa drabbas av ätstörningar. Det är bra att man tittar på hur exempelvis ADHD påverkar andra funktioner och beteenden i kroppen, men jag tycker det är en oroande utveckling vi ser med den allt större ökande psykiska ohälsan.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bra med ny lagstiftning!

Av , , 4 kommentarer 3

Regeringen föreslår att den förälder som inte är gravid ska få rätt till föräldrapenning för att följa med till mödravården från och med sextionde dagen innan beräknad förlossning. Dessutom föreslås att en förälder får rätt till föräldrapenning för att delta vid barnets inskolning till förskolan och skolan. Det är intressant att dessa lagförslag läggs fram när man varit tydlig med att det är staten som ska bestämma hur man ska familj ska dela upp föräldrapenningen när barnet är fött. Jag tycker att det är bra nya lagförslag men det rimmar lite knepigt med tidigare ställningstagande

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi tänker olika i kommuner jämfört på natioenll plan!

Av , , 2 kommentarer 3

Efter förra valet 2014 saknade de styrande partierna i 92 kommuner egen majoritet och styrdes således i minoritet. Kommun- och landstingsvalen skiljer sig i flera avseenden från riksdagsvalet: Fler människor har rösträtt och nästan en tredjedel röstar på andra partier i dessa val än i riksdagsvalet. 2014 års val ledde till maktskiften i 109 kommuner. Ett vänsterstyre bildades i 99 kommuner medan allianspartier styr 90 kommuner. Men än vanligare var ett blocköverskridande styre, vilket bildades i 101 kommuner. Alla dessa fakta presenteras i en rapport från Sveriges kommuner och landsting (SKL) det är intressant att se hur olika de ser ut på kommunal nivå jämfört med nationell nivå. Förklaringen kanske är så enkel att i en kommun är det nära till besluten och man ser effekten tidigt. Jag tror också att det i en kommun är målbilden rätt lika mellan de olika partierna varför samarbete är lättare. Intressant läsning!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Tydligt uppdrag för primärvården!

En ny utredning från regeringen gällande primärvården är på väg fram. Svensk hälso- och sjukvård har i ett historiskt perspektiv dominerats av satsningar på akutsjukhus och annan specialiserad vård. I internationella jämförelser har svensk vård goda resultat när det gäller medicinsk kvalitet, men sämre utfall i jämförelser när det gäller kontinuitet, patienters delaktighet och tillgänglighet till vården för medborgarna. Dessa påståenden är inte nya men har utvecklats under årens lopp. Det har presenterats en rad utredningar om hur vi ska utveckla vården, primärvården och tillhörande utbildningar. Att primärvården ska vara första linjens sjukvård är ingen nyhet men då måste det hanteras på rätt sätt Specialistsjukvården kan inte lämna ifrån sig arbetsuppgifter till primärvården och behålla resurserna själva. Primärvårdens uppdrag ska bli tydligare, ja det håller jag helt med om, men det innebär att man inte kan lägga över mer och mer specialistsjukvård på primärvården . Det ska finnas möjlighet till en fast läkarkontakt i primärvården, det är en väldigt god idé men med denna cirkus av hyrpersonal som vi skapat i hela landet så är det en stor utmaning.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Irland tar ett steg i rätt riktning, inte SD

Av , , 4 kommentarer 3

I vårt land har vi oavsett regering kämpat för kvinnans rätt till sin egen kropp och vi har varit tydliga med att om en kvinna eller ett par beslutar sig om att utföra en abort så erbjuds den möjligheten om graviditeten inte gått väldigt långt. Idag är det en hårfin skillnad mellan möjlighet till abort och möjligheter att rädda väldigt tidigt födda barn.
Många länder runt om i världen har en otroligt sträng abort lagstiftning och det finns till och med länder som helt förbjuder abort. I Sverige har Sverigedemokraterna varit tydliga med att de vill göra det svårare att få en abort och de för en stram linje vilket känns väldigt bakåtsträvande.
En glädjande nyhet i denna fråga var att Irland som tidigare haft ett total förbud mot abort nu haft en folkomröstning där en stor majoritet röstade för att ändra lagstiftningen och göra det mer möjligt att utföra en abort.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fistulastiftelsens årilga möte !

Fistulasjukhuset i Etiopiens huvudstad AddisAbbeba är ett gemensamt projekt bland en rad olika länder varav Sverige är ett av de bidragande länderna. Sjukhuset har specialiserat sig på att operera kvinnor som fött barn och på grund av en omskärelse får stora skador i underlivet. Det är ett sjukhus som utvecklats i snabb takt mycket tack vare alla givarländer. Jag har fått uppdraget som viceordförande att delta i den årliga givarkonferensen s0om äger rum fredag och lördag på sjukhuset. Jag och stiftelsens ordförande ska även besöka den barnmorskeskola som vi finanserar vilket ska bli intressant. Att få förmånen att sitta i en stiftelse vars enda mål är att samla in pengar till detta sjukhus är stort för mig och att det är så många andra länder som även väljer att göra samma sak innebär att det är en stor verksamhet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)